Hem

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2014-01-27

5,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

 

Geografiska fonder

 

Marknad Ticker

TI -värde 5-dags trend

Sverige EWD

5,3 +

Kina (HK) EWH

5,7 +

Sydafrika EZA +1,9%

5,0 +

EMU-området EZU

6,1 +

Indien IFN

5,2 +2,1%

Latinamerika ILF

5,0 -

Ryssland RSX

4,9 -1,8%

USA SPY

5,9 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +1,1%

4,0 +

Oljeindustrin OIH

4,3 -

Teknologi QQQ

6,1 +2,1%

Olja USO

3,7 -3,0%

Energi XLE

5,5 -

Sjukvård XLV

6,2 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,1 +

Astra Zeneca AZN

6,2 +

Ericsson ERIC

4,2 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

1,8%

Stål

0,7%

Media

0,6%

Bygg

- 0,4%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

3,5%

Media

3,5%

Flyg&Försvar

2,9%

Energi

-1,0%

Hela marknaden

1,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

4,9%

Flyg&Försvar

4,3%

Finans

3,1%

Gruva

-4,0%

Hela marknaden

1,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt

börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

 

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%)

10,2% +

Säljvärderade aktier

10,8% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondsparande

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svag börs

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved