Arkivet

 

Här finner du länkar till Brev från 2015

Behöver du länk till tidigare brev är du välkommen att kontakta mig så skickar jag dessa.

 

2015

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

8/1

2/2

2/3

1/4

6/5

1/6

12/1

5/2

3/3

7/4

8/5

2/6

13/1

9/2

5/3

9/4

12/5

4/6

15/1

10/2

9/3

13/4

13/5

8/6

19/1

12/2

10/3

14/4

18/5

9/6

23/1

13/2

12/3

16/4

26/5

11/6

26/1

22/2

16/3

20/4

28/5

15/6

27/1

26/2

17/3

21/4

 

16/6

29/1

 

18/3

23/4

 

18/6

 

 

26/3

27/4

 

29/6

 

 

30/3

 

 

 

 

 

31/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli

 

Augusti

September

 

 

 

6/7

5/8

1/9

 

 

 

13/7

10/8

3/9

 

 

 

24/7

11/8

8/9

 

 

 

30/7

13/8

10/9

 

 

 

 

17/8

16/9

 

 

 

 

18/8

 

 

 

 

 

20/8

 

 

 

 

 

24/8

 

 

 

 

 

25/8

 

 

 

 

 

27/8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2014-04-16

3,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

 

 

 

Geografiska fonder

 

Marknad Ticker

TI -värde 5-dags trend

Sverige EWD

5,6 -

Kina (HK) EWH

6,1 +1,8%

Sydafrika EZA

6,3 -

EMU-området EZU

5,8 -

Indien IFN

6,0 -

Latinamerika ILF

6,4 -

Ryssland RSX

4,4 -5,6%

USA SPY+0,7%

5,6 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,4 -

Oljeindustrin OIH

6,3 +

Teknologi QQQ

5,0 -1,5%

Olja USO

6,1 +

Energi XLE+1,3%

6,4 +1,5%

Sjukvård XLV

4,9 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3 -

Astra Zeneca AZN

4,3 -

Ericsson ERIC

4,7 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Hemmet

1,6%

El,Va,Gas

1,0%

Flyg&Försvar

0,9%

Gruva

-1,8%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

1,1%

Fastigheter

0,8%

El,Va,Gas

0,4%

Bygg

-5,7%

Hela marknaden

-1,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Olja

1,0%

El,Va,Gasl

1,0%

Stål

0,4%

Mjukvara

-11,4%

Hela marknaden

-3,6%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%)

11,6% -

Säljvärderade aktier

19,5% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondsparande

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ti<5

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved