Sista Brevet!

 

Först och främst ber jag om ursäkt för det långa uppehållet vad gäller Brevet.

Anledningarna är flera vilket ni som även är delaktiga i brygglån och företagsobligationer så väl har märkt. Även den totalt sövande stämningen på Börsen har bidragit. Trots att det dröjt nästan en månad sedan förra Brev är förändringarna i tabellerna marginella!

 

Anledningarna

Här kommer anledningarna till att Brevet kommer att ändra skepnad:

 

Först är det anstormningen av denna sparform som tagit all tid och alla resurser. Intresset är mycket stort för detta alternativ till börssparande. Det är inte bara bland sparare intresset är stort utan även bland låntagare. Bankerna är väldigt restriktiva till projektlån vilket lämnar entreprenörer att söka andra lånealternativ. Dvs oss.

 

Nästa skäl till tystnad är den omorganisation som sker i företaget. Mitt samarbete med ny partner samt anpassning till regelverken från Finansinspektionen har krävt sin tid.

Dessa bitar är nu på plats och resultatet är utmärkt!

 

Ytterligare skäl är aktiemarknaden.

Efter att ha följt denna intensivt de senaste 25 åren kan jag bara konstatera att den aldrig varit mera skev än så här.

Visst har vi sett galna toppa så som både Fastighetsbubblor och iT-hysteri. För att inte tala om Telekomhysterin! Gemensamt för dessa var en överdriven framtidstro i kombination med en helt orealistisk vinstförhoppning. Alla dessa bubblor punkterades och enbart företag med en vekligt stark affärsplan överlevde.

 

Nu har vi något helt annat, en aktiemarknad som kan fortsätta att expandera i värdering (obs, inte värde) helt utan motstånd!

Anledningen är såklart det politiska greppet om räntesättningen.

 

Det finns inte längre något som balanserar aktiemarknaden när räntan i stort sett är borttagen.

När detta dessutom kombineras med en allt mera omfattande automathandel, då upphör aktiemarknaden att vara intressant, eller snarare förutsägbar, i samma utsträckning som tidigare.

 

Den slutliga och avgörande anledningen till att detta är det sista Prestera Finans Brevet på webben är sekretesskäl.

 

Så gott som samtliga Brygglån och Obligationer, omfattas av sekretess fram till det att dessa offentliggörs i samband med att de släpps fria för handel. Men även då kan en del av dessa vara belagda med sekretessbelagda uppgifter som enbart få förmedlas i direkt kontakt med investerare. Anledningen är att de inblandade parterna inte vill röja sina planer för konkurrenter.

 

Dessa skäl gör att jag inte kan skriva på webben om varken kommande projekt, inblandade parter eller ens om löpande utveckling i icke-noterade obligationer.

Allt som skrivs på webben är sökbart och jag har vid flera tillfällen tvingats vara otydlig och utelämnade när jag skriver om våra produkter.

Så vill jag inte ha det!

 

Framöver kommer Brevet istället att förmedlas via en bifogad PDF-fil istället för som en klickbar länk.

Även innehållet kommer också att skilja sig från tidigare.

Det blir mer fokus på brygglån och obligationer där jag i klartext kan hålla oss uppdaterade om både pågående och kommande produkter.

 

Marknaden kommer jag även i fortsättningen att följa, inte minst genom förmedling av Ti-värdet som fortsatt fungerar utmärkt.

 

Frekvensen på utskicken kommer mera att vara beroende på behov utifrån lånen samt markandsläget på börsen. Troligen kommer det att ligga på några Brev per månad.

 

Som jag nämnt tidigare kommer även själva tjänsten att förändras.

 

Brevet kommer enbart att rikta sig till de som antingen redan deltar i placeringar i brygglån och obligationer eller till de som tänker sig att göra så.

 

Självfallet är det även framöver välkommet att rekommendera Brevet till vänner och bekanta!

 

Nästa Brev ...

... kommer att komma ut som PDF-fil och då med ett innehåll som i klartext kan berätta vad som försiggår bland låneprodukterna.

 

För många av oss är det semestertider vilket även gäller mig och vår leverantör av låneprodukter. Det betyder som vanligt en fortsatt marknadsbevakning men också fortsatt låg frekvens på utskicket av Brevet.

 

Som vanligt är ni alltid välkomna med frågor!

 

 

 

Trevlig sommar!

 

Mvh

 

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

Nya prognoser följer efter semestern.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 17 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 9 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 2 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 11 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 24 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8,40)

 

Resultat

Bevakningen av Guldfyndportföljen kunde knappast upphöra vid en sämre tidpunkt än nu.

Det ynka resultatet på +27% är långt under förväntan men det ska ocså sägas att det är vid en helt passiv hållning till portföljen.

 

Som bäst var värdeförändringen inkl. valutaeffekt uppe i dryga + 137%.

 

Sedan föll både dollarkursen och tillton till ett börshaveri och som följd av detta har även guldpriset fallit.

Men trots allt en nära 30%-ig uppgång i en passiv portfölj kan räknas som bra vinst.

Ni som varit aktiva i denna har fått se en betydligt högre vinst.

 

Namn

Ticker

Värdeförändring inkl valuta

McEwing Mining

MUX

+60%

Pan America Silver

PAAS

+61%

Eldorado Gold

EGO

-50%

Newcrest Mining

NCMGY

+116%

Gold Resource

GORO

+23%

Timmins Gold corp

TGD

-38%

Resultat för portföljen

 

+27%

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-07-14

6,2

+

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,2

+

Kina (HK ) EWH

5,8

+

Sydafrika EZA

5,3

+

EMU-området EZU

6,0

+

Indien IFN

6,0

+

Latinamerika ILF

6,1

+6,3%

Ryssland RSX +1,2%

5,6

+

USA SPY

5,5

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,7

-0,5%

Oljeindustrin OIH +1,9%

4,1

+

Teknologi QQQ

5,6

+3,6%

Olja USO

4,6

+

Energi XLE

4,4

+

Sjukvård XLV

6,0

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4

+

Astra Zeneca AZN

5,4

-

Ericsson ERIC

6,2

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Detaljhandel

3,1%

Papper

0,9%

stål

0,9%

ElVaGas

-1,1%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

3,7%

Internet

3,3%

Data

3,3%

ElVaGas

-0,1%

Hela marknaden

1,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

4,5%

Flyg

3,3%

Energi

2,5%

Detaljhandel

-2,7%

Hela marknaden

0,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%)

17,0% +

Säljvärderade aktier

10,1% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Sövande marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved