Negativ trend

 

I förra Brevet (Missa inte! Läs Här) Lovade jag att återkomma med ett diagram som visar på vad som väntar.

Det kommer här.

 

Diagrammet är byggt av 21-dagars medelvärde för S&P 500 Index, blå graf, samt utfallet av aktier som når ny toppnotering resp. ny bottennotering. Den röda grafen.

 

De inringade topparna är de tillfällen då antalet stigande aktier toppat för att sedan falla tillbaka. Som synes i diagrammet når dessa toppar allt lägre och bildar en negativ trend.

 

Detta utfall har alltid föregått den kommande börsutvecklingen.

Det ligger i sakens natur att ju färre aktier som når nya toppnoteringar desto högre måste de nå som faktiskt når nya toppar om ett börsindex ska kunna fortsätta att stiga.

 

Det som sker är att ett fåtal aktier når allt högre värderingar och ofta utan att vinsten följer med.

Historiskt har detta förebådat kommande justeringar i form av börsfall.

 

Inget säger att det blir så denna gång, eller när det blir, men historiskt har det blivit så ett antal gånger. Oavsett vilket så är det absolut ingen positiv signal man får av diagrammet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som kan förväntas är att den blå grafen, dvs S&P 500 Index, kommer att falla.

 

I övrigt....

...kan vi konstatera att Oljeländerna precis som förväntat inte kunde hålla samman och oljepriset nu åter rör sig kring $50.

Rysslandsfonderna rör sig i takt med oljepriset och snart kan vi också förvänta oss att NOK faller in i det spelet då Norge har svårt att konkurrera och få vinst från sin oljeutvinning på dessa låga oljepriser.

 

Senaste Brygglånet som betalades ut i dagarna hamnade på en förräntningsnivå på 15% på årsbasis.

Pengarna är på väg in på konton.

 

 

Mvh

 

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

 

Beräknad total volym fram till semestern är ca 400 MSEK

 

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 15 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 9 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 2 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 10 igångvarande brygglån med årsränta på 11 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 24 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,85

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,30

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,23

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,63

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

3,93

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,51

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-06-07

6,0

+

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,0

+

Kina (HK ) EWH + 1,1%

6,1

+2,2%

Sydafrika EZA

5,8

-

EMU-området EZU

6,2

+

Indien IFN

6,2

+

Latinamerika ILF

5,3

-

Ryssland RSX

5,0

-2,7%

USA SPY

5,5

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,0

+2,5%

Oljeindustrin OIH

3,8

+

Teknologi QQQ

5,9

+

Olja USO +1,7%

4,3

-2,6%

Energi XLE

4,2

+

Sjukvård XLV

5,6

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,6

+

Astra Zeneca AZN

6,0

+

Ericsson ERIC

5,6

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

3,1%

Olja

0,9%

Energi

0,9%

Olja

-0,7%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

2,8%

Läkemedel

2,7%

Fordon

2,2%

Energi

-0,4%

Hela marknaden

1,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

3,6%

Fordon

3,4%

Papper

3,4%

Olja

-4,9%

Hela marknaden

1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%)

17,1% +

Säljvärderade aktier

13,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Något lugnare marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved