Viktiga förändringar!

Läs!

 

Sedan 1997 har jag först i samarbete med grundaren till Presterafinans och sedan 2006 i egen regi, följt fondmarknaden.

I många år var denna och aktiemarknaden någorlunda möjlig att förutse vilket gjorde att det fanns goda förutsättningar att förutse såväl kraftiga nedgångar som uppgångar.

 

Verktyget för detta är vår delvis egenutvecklade metod där Ti-värdet har varit centralt.

Verktyget fungerar så att ett värde över Ti-5 signalerar att det är positivt att äga aktier och fonder, ett värde under Ti-5 säger då motsatsen.

 

Detta har givit att det funnits möjligheter att agera vid extremvärden.

Ett väldigt högt Ti-värde som Ti>8 säger att marknaden snart kommer att falla.

Motsatsen har varit ett lågt Ti-värde som Ti<3 som sagt motsatsen, att nu vänder marknaden snart upp igen.

 

Framgång!

Den här metoden lyckades få oss att undvika börskraschen i mars 2000 då marknaden havererade med upp till -70%.

Samma sak 2007 med nya mycket kraftiga fall.

 

Vi har vid flera andra tillfällen fått mycket bra och lönsamma signaler som både räddat befintliga värden och som även skapat utmärkta tillfällen för snabb värdeökning i fondsparande.

Den som följt signalerna har haft en ungefärlig tillväxt på ca 15% årligen med en försiktig strategi.

De som litat på Ti-signalen och vågat komma in på låga värden har haft en betydligt större värdeökning.

 

Något hände!

Börsens svängningar har varit beroende av främst en sak: Ränta!

Den naturliga ordningen vid oro i marknaden har i många år, ända sedan den omfattande börshandeln startade, varit att pengar sökt sig till ränta. Vid stabilitet och tillväxt har pengar istället sökt sig till aktier och fonder. Enkelt och självklart!

 

Det är slut på det nu.

Politiseringen av kapitalmarknaden har gjort att möjlighet till ränteavkastning i trygga placeringar som statsobligationer i stabila länder, i stort sett upphört att existera.

 

Trasig

Så gott som uteslutande alla pengar som förs in på fondmarknaden är sparmedel från löner, pensionsavsättningar och företagsvinster.

Dessa måste ständigt placeras på något vis och gärna då med möjlighet till värdeökning.

God konjunktur har dirigerat inflödet av pengar till aktier och fonder. Svag konjunktur har istället fört pengarna till räntor från trygga obligationer.

Nu är räntan borta och därmed möjligheten till ett sunt val av sparform.

Vad vi fått är en sparmarknad som inte längre fungerar på ett sunt sätt.

 

Penninginflödet är oförändrat och pengarna måste placeras någonstans. Kvar är en allt mera övervärderad aktie och fondmarknad.

 

Men fungerar fortfarande!

Det är inte så att Ti-värdet slutat fungera, inte alls faktiskt.

Detta har länge visat på att det är aktiemarknaden som gäller.

Men... och här kommer problemet:

 

För att få fram Ti-värdet används en rad olika parametrar, däribland ränta på statsobligationer, konjunktur, styrka i företagens ekonomi mm.

Flera av dessa parametrar är svag osäkra eller visar direkta varningssignaler.

Resultatet blir ett Ti-värde som rör sig nära Ti-5, dvs brytpunkten för aktiemarknad eller räntemarknad.

Att på så svaga eller motsägelsefulla signaler rekommendera fondbyten mellan aktier eller ränta, kan resultera i en mängd fondbyten utan värdetillväxt av sparkapitalet.

 

Det är inte enbart att det kan bli en mängd onödiga fondbyten utan även att det kan bli fondbyten på mycket svaga och motsägelsefulla signaler.

 

Slutsats

Presterafinans slutar rekommendera fondbyten men behåller Ti-värdet!

 

 

Jakt med resultat

Som de flesta märkt vid det här laget var det ett bra tag sedan jag rekommenderade något fondbyte.

Det jag istället lagt tid och energi på har varit att hitta andra bra placeringsmöjligheter vilket jag hittat i de Brygglån och Företagsobligationer jag nämner och följer här i Brevet.

Av marknadsskäl kan jag inte nämna dem vid namn men de börjar på Jo- och slutar på -ol.

Avkastningen från dessa ha varit väldigt bra, i storleksordningen 10-18% per år, allt beroende på risk, löptid och storlek på sparportföljen.

Förutom dessa produkter har jag nu en del andra intressanta värdetillväxtfonder på lut. Håller de måttet kommer jag att berätta mer o dessa framöver.

 

Förändringen konkret

 

Den har redan börjat. Det blir färre Brev, ca 1 per vecka och om ett tag form av bifogad fil istället för som idag en bifogad länk.

 

När Brevet kommer i form av bifogad fil kan jag i klartext behandla och rapportera om de olika löpande brygglånen och obligationerna.

 

Jag kommer även framöver att bevaka fondmarknaden, aktier, makroekonomi och allt däremellan, dvs som tidigare. Men, det blir inga signaler om fondbyten om det inte uppstår extremlägen.

 

Ti-värdet kommer att finnas kvar. Förr eller senare kommer det att ge stora möjligheter till riktigt goda fondbyten med klara signaler igen.

 

Prenumeration

Ni som läser Brevet betalar idag detta genom en årlig prenumerationsavgift.

Denna kommer att förändras och anpassas till Brevets kommande huvudsakliga funktion, att ge full service kring sparandet i brygglån och obligationer. Precis som idag blir Brevet kopplat till möjligheten för rabatterade avgifter på brygglån och obligationer.

 

Mer detaljer om detta kommer framöver.

Just nu är jag i en process med samarbete med flera parter i denna sektor.

Tron på aktiesparande utan realtillgångar som säkerhet är vacklande i hela branschen,

 

 

Jag ber om ursäkt för det långa uppehållet av Brev men som ni ser har det haft sina orsaker.

Jag finns alltid tillgänglig för frågor, både på telefon och mail!

 

Härnäst kommer några tydliga men ganska otrevliga diagram över situationen som kanske än tydligare kan förklara min inriktning mot sparande i annat än aktiefonder.

 

 

Mvh

 

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

 

Beräknad total volym fram till semestern är ca 400 MSEK

 

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 9 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 2 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 11 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 24 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,55

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,44

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,05

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,78

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

3,53

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,48

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-06-01

5,7

+

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

-

Kina (HK ) EWH + 0,3%

6,1

+

Sydafrika EZA

5,7

-4,4%

EMU-området EZU

6,4

-

Indien IFN

6,5

+2,4%

Latinamerika ILF

5,2

-

Ryssland RSX

5,0

-

USA SPY

5,4

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +0,4%

4,9

+

Oljeindustrin OIH

3,6

-

Teknologi QQQ

5,8

+1,1%

Olja USO

4,2

-6,0%

Energi XLE

4,1

-

Sjukvård XLV

5,5

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,6

+

Astra Zeneca AZN

6,0

+

Ericsson ERIC

5,8

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Miljö

1,4%

Papper

1,3%

Flyg

1,0%

Olja

-0,7%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Papper

3,0%

Flyg

2,0%

Fordon

1,8%

Olja

-4,5%

Hela marknaden

0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Flyg

3,0%

Livsmedel

2,9%

ElvaGas

2,9%

Olja

-4,9%

Hela marknaden

-0,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%)

16,0% +

Säljvärderade aktier

16,0% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt händelselös marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved