Tillbaka!

 

Åter igen efter en längre resa kan jag konstatera att absolut inget har hänt mer än att marknaden nu är om möjligt än mera självbelåten.

 

En kort reflektion över marknaden:

 

Aktier har nu gått från att reflektera värdet på och möjligheten för, ett bolag noterat på börsen, till att vara en tillgång likt guld där värdet är det man kommer överens om. Inte beroende på användbarhet, efterfrågan eller nyttan utan helt enkelt bara ett överenskommet värde.

 

Funktionen är den att kapital måste placeras och gärna förräntas och antagandet är att företag ska växa och därmed också värdet på dessa.

Problemet man blundar för är att värdeökningen vida överstiger företagens tillväxt och vinstökning. Dvs PE-värdet ökar, priset per aktie stiger fortare än intjäningen per aktie.

 

Hjälp på traven får vi av tänkare som Riksbankschefen Ingves och andra av hans skola.

Hans tanke och mål är att öka inflationen för att det är bestämt att den ska ligga kring 2%.

 

Det enda man åstadkommer med den politiken är deflation av SEK.

En ökning av mängden pengar i samhället, som Riksbanken verkar för, är totalt onödigt idag.

Tvärt om dräller marknaden av kapital som gärna lånas ut!

 

De senaste årens penningpolitik har totalt smulat sönder de mekanismer som tidigare reglerade balansen mellan Aktier, Räntor och Inflation.

 

Svarte Petter

Som marknaden nu utvecklats är aktie- och fondägande ett väldigt långt Svarte Petter -spel.

Det finns i de flesta fall ingen substans i värderingen av tillgångarna utan det handlar om hur länge man vågar vara med i värdeökningen.

 

Vi har inte haft en sådan svag dynamik i aktiemarknaden de senaste 35-åren som vi har nu!

Det så kallade VIX-indexet (även Rädsloindex) är på rekordlåg nivå och visa på en sorts blind tilltro till ständig värdeökning.

Hur det ska bli med den saken är tveksam nu när inflationen närmar sig 2%.

 

Jag hävdar fortfarande att marknaden kommer att normaliseras. När har jag däremot ingen som helst aning om, därav valet att investera i Brygglån och Obligationer.

 

Dessa har vi haft flera av de senaste veckorna och rusningen har varit stor.

Till skillnad mot aktie- och fond-investeringar så finns det en säkerhet i form av realtillgångar som pantbrev i fastigheter och fast egendom. Något som många kommer att sakna när aktiemarknaden ska korrigeras.

 

 

 

Mvh

 

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

 

V. 21 Obligation 210 MSEK 24 +/- 6 mån.

 

V. 23 Obligation 200 MSEK 18-24 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 10 igångvarande brygglån med årsränta på 11 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 24 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,78

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,27

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,60

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,86

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

3,49

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,35

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-05-11

5,7

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,0

+

Kina (HK ) EWH

6,0

+

Sydafrika EZA

5,9

+

EMU-området EZU

6,3

+

Indien IFN

6,8

+2,2%

Latinamerika ILF +1,8%

5,7

-

Ryssland RSX

5,6

+

USA SPY

5,4

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,3

-1,6%

Oljeindustrin OIH

3,9

+1,7%

Teknologi QQQ

5,7

+

Olja USO +3,3%

4,0

-

Energi XLE

4,3

+

Sjukvård XLV

5,4

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3

+

Astra Zeneca AZN

5,1

+

Ericsson ERIC

5,0

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

1,4%

Gruva

1,3%

Elektronik

1,0%

Livsmedel

-0,9%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

2,8%

Konfektion

2,7%

Telekom

2,5%

Livsmedel

-1,4%

Hela marknaden

0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

3,8%

Energi

3,2%

Mjukvara

2,6%

Stål

-5,6%

Hela marknaden

-0,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%)

16,8% +

Säljvärderade aktier

13,4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt händelselös marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved