Marknaden

 

Det har gått en vecka sedan förra Brevet och inget har hänt.

Det var länge sedan vi sett en så dämpad aktiemarknad som den vi har nu, även globalt.

Känslan av att den konstgjorda pressade ränta är skuld till detta går inte att komma ifrån.

Aktier har stigit till i många fall sin smärtgräns där det inte med ett rimligt resonemang kan påstås att de ska vara värda mer.

En överenskommen nivå och värdering har uppnåtts.

 

Det som behövs nu är ränta. Då kommer marknaden att röra på sig igen.

Den kan också få fart av andra skäl, så som genombrott i batteri- och energiteknik.

Eller ett fullbordat Brexit.

Möjligheterna finns alltid, men med allt annat lika är det svårt att vad som ska få fart på börshandeln.

 

Extremt

Hur extrem marknaden är visas som vanligt bäst med bilder istället för med text.

Vad sägs då om diagrammet nedan:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det som syns är förhållandet mellan S&P 500 börsindex och tillgängligt kapital för handel hos fondbolag.

Anledningen till att vi snart är nere på Minus 300 miljarder dollar i tillgångar hos fondbolag är graden av belåning. Redan ägda aktier kan alltså belånas för att köpa fler aktier.

 

Det behövs knappast tilläggas något till det diagrammet.

För att vara övertydlig kan man möjligen säga att det mest troliga scenariot inte är en fortsatt börsuppgång.

 

Som vanligt är det väldigt svårt att precis pricka in när en nedgång ska komma. Den var på gång i slutet av förra året men förbyttes till ytterligare en kraftig uppgång.

Skäl till det saknades då och saknas fortfarande, men pengarna till pensionssparande måste placeras någon stans och då blev det på börsen.

Med ett Ti-värde som nu är på Ti-5 och signalerar allt annat än styrka, är knappast börsen det ställe som pengar ska placeras på.

 

Men, det vet marknaden bäst och det kommer att visa sig.

 

Brygglånet

Det utlovade brygglånet kom och gick.

Det passade inte mina kriterier och ni med konto för dessa ska ha fått mail om skälet till att det ratades. Om inte, hör av er.

 

 

Mvh

 

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

 

V. 17 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

V. 18 Obligation 200 MSEK 18-24 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,05

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,10

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,62

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,62

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

3,84

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,40

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-04-20

5,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD +0,1%

5,5

-

Kina (HK ) EWH

5,6

-

Sydafrika EZA

5,6

+0,1%

EMU-området EZU

5,7

-

Indien IFN

6,3

-

Latinamerika ILF

5,3

-

Ryssland RSX

4,9

-4,5%

USA SPY

5,2

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,3

-

Oljeindustrin OIH

4,0

-5,5%

Teknologi QQQ

5,6

+0,4%

Olja USO

4,7

-

Energi XLE

4,2

-

Sjukvård XLV +0,3%

5,7

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,4

-

Astra Zeneca AZN

5,3

-

Ericsson ERIC

5,0

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Sjukvård

1,2%

Fordon

1,0%

Kontor

1,0%

Gruva

-2,1%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Telekom

1,3%

Livsmedel

0,9%

Kontor

0,6%

Stål

-8,0%

Hela marknaden

-0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Telekom

2,6%

Hemmet

1,8%

Livsmedel

1,8%

Stål

-7,7%

Hela marknaden

-0,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

11,5% -

Säljvärderade aktier

13,1% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt händelselös marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved