Marknaden

 

Obligationer, lika som frukt

 

Det är lätt att konstatera att det funnits gladare och livligare tider på börsen.

Ti-värdet har parkerat strax över Ti-5 och talar där om att vi inte har någon som helst aning om vart vi är på väg.

De signaler vi har säger dock att vi inte ska köpa aktier, att vi fått en ner-signal och att handeln är mycket svag. Man ska helt enkelt avvakta med eventuella aktieköp.

 

Obligationer, som frukt.

Det är nästan frågan om obligationer någonsin varit så aktuella som investeringsalternativ som nu? Förutom under krigstider då det handlat om patriotiska köp av krigsobligationer för att försörja armen.

 

Nu används obligationer till allt!

Som rubriken säger är obligationer inte bara en sak, tvärt om faktiskt, det finns en rad olika obligationer som skiljer sig åt på alla plan utom det grundläggande som är att en obligation är ett annat namn på ett lån.

 

De traditionella obligationerna är långa lån till stater eller mycket stabila företag. Lån som löper på många år till låg ränta men stor säkerhet.

Såväl räntan som säkerheten rör sig över en skala beroende på vem som lånar.

Svenska statsobligationer anses som mycket säkra och ger därför en mycket låg ränta medan tex grekiska statsobligationer ger en hög ränta men till en lika hög risk.

 

Samma sak gäller för Företagsobligationer, vilka är de vi använder oss av i de investeringar som jag skriver om.

 

Vill tex. Volvo, ABB, SKF eller andra stabila lönsamma företag låna pengar, då är räntan låg eftersom företagen anses stabila.

 

Vår ambition med företagsobligationer och brygglån (också en sorts obligationer) är att de ska ge en hög ränta under kort tid men också till så hög säkerhet som möjligt!

Anledningen till att den ekvationen går ihop, dvs hög ränta till hög säkerhet, är att de företag vi lånar ut pengar till inte passar in i bankernas regelverk för att få låna pengar. Tur för oss! Och tur för företagen att vi finns som kan erbjuda finansiering!

 

Inte alltid pengabehov

För var den enda anledningen till att ge ut en obligation den att man hade ett behov av kapital.

Nu handlar det om flera andra anledningar, det kan vara att undvika tung beskattning som är fallet för tex. Apple.

Apple tjänar massor av pengar och har en enorm egen kassa. Likväl ställer de ut obligationer för att få in ytterligare kontanta medel.

Dessa används till så udda saker som aktieutdelning till aktieägarna.

Anledningen är att Apple får stora delar av sin vinst utanför USA, men ska de ha en aktieutdelning betyder det att pengarna först ska tas hem till USA, där de beskattas hårt, för att sen delas ut.

Det blir onödigt dyrt och därför väljer man att ta in kapital med obligationslån för att sedan dela ut de pengarna till aktieägarna. Visserligen kostar det 4-5% i ränta men med tanke på att beskattningen av inhämtat kapital från utlandet ligger på 30% så är det en ren vinst att låna in pengar.

Självfallet gäller detta även för en hel rad andra företag än Apple.

 

Kassaskåp

Den vanligaste anledningen idag till att placera pengar i obligationer är som ren förvaringsplats för kapital.

Aktiemarknaden är redan mycket högt värderad och ses av många som ett otänkbart alternativ för kapitalförvaring.

Då är det tom. bättre att placera pengarna till stor säkerhet i tråkiga men säkra obligationer. Man undviker helt enkelt en ev. börskrasch och kommer istället att ha möjlighet att handla aktier vid ett bättre tillfälle. Bedömningen man gör är då att risken i aktiemarknaden är högre än möjligheten till god avkastning.

 

Ingen placering är utan risk men det är inte heller så att risken alltid går att avgöra på räntan. Traditionellt har räntan varit kopplad till den risk långivaren tagit med obligationen.

Nu, som i vårt fall, är räntan istället till stor del kopplad till hur svårt låntagaren har att få ett lån pga omständigheter som tex bankernas regelverk, tidsnöd, löptid, krav på flexibilitet mm.

Allt detta är självfallet positivt för oss som får en ränta som speglar en långt högre risk än vad som är fallet.

 

Kort sagt, obligationer har framtiden för sig och kommer att bli vanligare på alla plan och i alla sparportföljer.

 

Redan nästa vecka kommer ett nytt brygglån på troligen 24 månader där räntan betydligt mer speglar problemet låntagaren har med bankregler än risken.

Information kommer!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 13 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

V. 15 Obligation 200 MSEK 18-24 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,20

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,82

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,42

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,89

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,49

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,432

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-04-06

5,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,7

-

Kina (HK) EWH

6,2

+

Sydafrika EZA

4,7

-6,7%

EMU-området EZU

5,8

-

Indien IFN

6,6

+

Latinamerika ILF

6,0

-

Ryssland RSX +0,7%

6,1

+2,1%

USA SPY

5,4

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +0,1%

5,0

+

Oljeindustrin OIH

4,2

-0,8%

Teknologi QQQ

5,8

-

Olja USO

4.6

+2,9%

Energi XLE

4,4

-

Sjukvård XLV

5,7

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,8

-

Astra Zeneca AZN

5,7

-

Ericsson ERIC

5,0

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

ElVaGas

0,3%

Miljö

0,3%

Konfektion

0,1%

Stål

-2,2%

Hela marknaden

-0,5%

5-Handelsdagar

Förändring

Miljö

1,4%

Gruva

1,0%

Kontor

0,7%

Konfektion

-5,7%

Hela marknaden

-0,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

3,5%

Miljö

2,5%

Kontor

2,2%

Data

-1,2%

Hela marknaden

0,4%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

11,5% -

Säljvärderade aktier

13,9% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svaga marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved