Marknaden

 

Update

 

Börsen fortsätter sin försiktiga utveckling men piggas då och då upp av positiva nyheter som snart plockas ner igen vid närmre granskning av fakta.

För svenskt vidkommande har inte börsen rört sig alls den senaste månaden. Detta kan vara både konsolidering eller avmattning, det finns inget givet svar på detta.

Det vi kan konstatera är att aktiviteten i börshandeln är låg.

 

Mest aktuellt nu är granskningen av fondhandelsbolagen och därifrån kommer inget gott!

Framgång och glittrig fasad fås inte genom framgångsrika placeringar eller lyckad fondplacering, vilket är vad den stora allmänheten tror.

Förtjänsten för ett fondbolag kommer främst från två källor, mängden pengar som hanteras och hur stora avgifter man kan ta ut av kund. Till detta kommer också från en del fonder den avgift man kan ta vid extra lycka placering, ofta upp emot 20% av vinsten.

 

Givetvis strävar alla fondbolag efter att göra ett gott resultat, det är så man får behålla kunderna i längden, men det är inte därifrån vinsterna kommer.

Låga avgifter är en mycket viktig faktor vid långsiktigt sparande. Speciellt så då det är ett passivt sparande.

 

Vid ett aktivt sparande, som tex. genom brygglån, är det avkastningen som är viktigast. Att det finns en kostnad för deltagandet är direkt kopplat till arbetet med produkterna och en faktor man inte kan välja bort eller ersätta med en annan sparprodukt då dessa inte är utbytbara.

Här är alltså en milsvid skillnad mot sparande i Indexfonder som tex. Sverigefonder.

Resultatet från olika indexfonder med placering i samma sektor är i stort sett densamma oavsett fondförvaltare. Det som i längden avgör är kostnaden fondförvaltaren tar ut.

Mycket mer än så behöver knappast sägas i den diskussion som nu pågår kring fondförvaltning.

 

Brygglånen

Olika faktorer har den senaste månaden gjort att vi haft ett ojämnt flöde av både brygglån och obligationer.

De lånande bolagen har drabbats av förseningar utanför deras kontroll och har därför skjutit upp dagen för start av nya lån, för att inte behöva betala ränta på pengar som inte kan användas.

 

Nu ser det ut som om de flesta låntagarna kommit så långt i sina processer att de får ett behov av kapital och då också behov av lån.

 

Vi beräknar att det under våren kommer nya lån på ca 500 MSEK som ska placeras.

Troligen drar det första igång om ca en veckas tid.

Alla detaljer kommer till er via e-post så snart jag vet mer.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 10 Obligation 350 + 75 MSEK 11,5% alt. 18% årsränta 24 mån Fulltecknade.

 

V. 13 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

V. 15 Obligation 200 MSEK 18-24 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,16

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,62

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,11

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,14

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,41

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,42

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-03-29

5,3

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,3

+

Kina (HK) EWH

6,3

+

Sydafrika EZA

5,8

-2,5%

EMU-området EZU

6,1

+

Indien IFN +1,2%

6,6

+

Latinamerika ILF

6,2

+2,1%

Ryssland RSX

5,7

+

USA SPY

5,5

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,1

+

Oljeindustrin OIH +2,5%

4,2

+

Teknologi QQQ

6,0

+1,4%

Olja USO

4.0

+

Energi XLE

4,2

+

Sjukvård XLV

5,8

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3

+

Astra Zeneca AZN

6,2

+

Ericsson ERIC

5,2

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Flygindustrin

1,3%

Livsmedel

0,7%

Maskin

0,6%

Gruva

-1,0%

Hela marknaden

0,5%

5-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

3,0%

Läkemedel

2,3%

Fordon

2,2%

Gruva

-0,7%

Hela marknaden

0,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,1%

Papper

2,4%

Livsmedel

2,4%

Bank

-1,5%

Hela marknaden

0,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

15,5% +

Säljvärderade aktier

12,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Svaga förbättringar

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved