Marknaden

 

Det tycks gå allt mera trögt på vilken marknad som helst, utom möjligen på fastighetsmarknaden i Sverige....

Svårt att se en tydligare fingervisning om att något är i obalans på finansmarknaden.

 

Oljepriset faller igen, vem trodde för ett ögonblick på att OPEC & Co skulle kunna vara överens om att hålla produktionen nere?

 

Kinas tillväxt minskar och föga förvånande påverkar detta både stål och gruvnäringen där vi ser fallande efterfrågan.

 

Det som däremot förvånar är att guldpriset ännu inte börjat stiga. Dels minskar produktionstakten och dels ökar oron kring USD, speciellt nu när arabvärlden hotar (igen) med att byta valuta från USD till Euro vid oljehandel.

 

Förtroendekris

 

En del förändringar är så konsekventa och så länge pågående att de till slut tycks glömmas bort vilket gör att det rådande tillståndet normaliseras.

 

Detta är precis vad som hänt med förtroendet för statlig förräntning via långa statsobligationer.

 

Diagrammet nedan visar på hur det förtroendet ser ut applicerat på den 10-åriga statsobligationen i USA. Detta var en gång ett värdepapper med stor tillit till.

Den tilliten är nu på bottennivå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammet visa på flera saker.

Det visar hur räntan från långa statsobligationer stadigt fallit ner till bottennivåer allt sedan aktiemarknaden tog fart på 1980-talet.

Det visar också vad som hände då inflationen tog fart i mitten av 1960-talet fram till 1980.

 

Intressant är att konstatera att vi är tillbaka vid startpunkten för detta nu igen och med tanke på var aktiemarknaden befinner sig finns det många skäl att vara försiktig!

 

Man kan också mena att diagrammet visar på, i det här fallet USA:s, förmåga att avkasta någon ränta.

 

Finansmarknader och statsekonomier ska påvisa stabilitet, det är bäst för alla.

Det här diagrammet visar på motsatsen och dessutom visar det på att vi nu befinner oss i ett extremläge.

 

Hur man ska hantera den sortens information finns det delade meningar om men en är att aktiemarknaden kanske inte ska ses som bästa tänkbara placering.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 10 Obligation 350 + 75 MSEK 11,5% alt. 18% årsränta 24 mån Pågår!

 

V. 12 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 13 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 13 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,98

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,99

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,85

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,48

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,15

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,42

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-03-15

5,3

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

+

Kina (HK) EWH

6,2

+

Sydafrika EZA

6,2

-

EMU-området EZU

5,8

+

Indien IFN

6,7

+4,2%

Latinamerika ILF

6,0

-2,8%

Ryssland RSX

4,6

-

USA SPY

5,7

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,8

-

Oljeindustrin OIH

3,9

-

Teknologi QQQ

6,2

+

Olja USO

4,0

-9,8%

Energi XLE

4,1

-

Sjukvård XLV

6,2

+0,8%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0

-

Astra Zeneca AZN

6,2

+

Ericsson ERIC

5,5

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fordon

0,4%

Konfektion

0,1%

Detaljhandel

0,0%

Gruva

2,5%

Hela marknaden

-0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

1,6%

Internet

1,6%

Konfektion

1,2%

Olja

-4,1%

Hela marknaden

-0,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

1,9%

Livsmedel

1,7%

Fordon

1,4%

Gruva

-6,7%

Hela marknaden

-0,6%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

14,8% -

Säljvärderade aktier

15,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Tendenslös marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved