Marknaden

 

Tydlig förändring

 

På samma sätt som världens börser stigit till rekordnivåer, dvs med små knappt märkbara rörelser, har vi nu lämnat dessa nivåer igen.

Ti-värdet är plötsligt nere nära brytpunkten för risk för fortsatt fall.

 

Anledningen är lätt att förstå, en kommande räntehöjning.

Det krävs en ytterst liten ränteavkastning nu för att få fondbolagen att hoppa på det tåget istället för aktieplaceringar.

Redan idag har de flesta fondbolag stora svårigheter att följa sitt regelverk vad gäller placeringsfördelning mellan aktiefonder och räntefonder, där räntefonder idag ger en mycket dålig avkastning och därför har en rent för låg andel av det sparade kapitalet.

 

Diagrammet från förra Brevet förtjänar att vara kvar som delförklaring till vad som pågår i aktiemarknaden. Detta visar tydligt på en total obalans och fungerar även som underlag till varför det inte på ett trovärdigt sätt går att rekommendera aktieinnehav trots stigande kurser.

 

Inte än

Det är inte speciellt troligt att vi får en start på ett ras redan nu då vi haft något av en vilovecka på börsen. Detta har enbart resulterat i att det samlats en mängd kapital som nu kommer att behöva placeras på bästa vis och då räntehöjningen ännu inte trätt i kraft kommer detta kapital att som vanligt placeras på börsen. Speciellt bra eftersom den fallit något.

 

För en normal månadssparare är det bästa man kan göra att vänta med börsplaceringen med tanke på nuvarande nivåer.

Avvakta tills vi är tydligt under Ti-5 och börja sätt in pengarna först då.

 

Förändringar

Det finns en del avvikande förändringar i investeringsmönstret den senaste tiden; Guldet har tydligt tappat fart och faller utan att dollarn stiger i valutakorgen. an kan se detta som tecken på avtagande oro.

Oljan har också fallit kraftigt i pris den senaste veckan, trots oförändrad konsumtion och framtidsutsikt. Det tyder på en kraftig överproduktion och att den överenskommelse om minskad produktion för att få priset att stiga, som gjordes i vintras mellan de oljeproducerande länderna, inte kommer att hålla. Den viktiga WTI-oljan är åter nere under $50 fatet.

Läkemedelsaktier, dessa är en av få vinnare och en sektor som stiger när övriga börjar falla. Inget gott tecken för börsen.

 

Samtliga signaler inklusive TI-värdet är tydliga med att vi befinner os i ett totalt trendlöst läge där vi inte har några signaler alls om kommande förändringar. Då gäller som alltid att vara försiktig och gärna hålla avstånd till marknaden.

 

Stöd för detta finns också i diagrammet nedan.

 

 

REPRIS

Diagrammet visar utveckling för det stora indexet Standard & Poor 500, det största aktieindexet i världen. Detta i blått.

I samma diagram syns också det tillgängliga kapitalet hos de största fondförvaltarna och placerande instituten på börsen, detta i rött.

Benämningen Nettokapital, betyder tillgängligt kapital minus hävstång, vilket är den summan man kan låna på redan ägda aktier. Man sätter alltså aktier i pant för att få ökat köputrymme.

 

Då ser det ut så här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 10 Obligation 350 + 75 MSEK 11,5% alt. 18% årsränta 24 mån Pågår!

 

V. 12 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 13 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 13 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,94

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,04

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,86

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,75

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,11

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,40

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-03-09

5,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,8

-

Kina (HK) EWH +0,3%

6,2

-

Sydafrika EZA

5,8

-

EMU-området EZU

5,6

-

Indien IFN

6,1

-

Latinamerika ILF

6,0

-

Ryssland RSX

4,6

-4,9%

USA SPY

5,7

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,0

-

Oljeindustrin OIH

4,2

-7,4%

Teknologi QQQ

6,1

-

Olja USO

4,1

-

Energi XLE

4,1

-

Sjukvård XLV +0,4%

6,1

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0

-

Astra Zeneca AZN

5,5

+

Ericsson ERIC

5,0

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Konfektion

1,3%

Läkemedel

1,0%

Detaljhandel

0,7%

Olja

5,6%

Hela marknaden

-0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

0,4%

Internet

-0,2%

Media

-0,4%

Gruva

-7,7%

Hela marknaden

-1,8%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

2,7%

Bygg

0,4%

Media

0,3%

Gruva

-12,5%

Hela marknaden

-1,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

14,4% -

Säljvärderade aktier

15,3% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Tydlig försämring

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved