Marknaden

 

Long time...

 

Semester och Brygglån har gjort att jag inte varit här på ett tag.

Men vad har det gjort? Inget!

Marknaden drivs enbart av valutaflöde och placeringsmöjlighet och där har inget förändrats.

Vill man inte placera pengarna i madrassen eller på bankkontot, då återstår i stort sett Börsen.

(Om man nu inte har möjligheten till att placera dem i Brygglån så klart)

 

21000!

Va, har du inte hört? Dow Jones Index har nått all time high med att passera nivån 21000.

När den passerade 20000 för ett tag sedan då var det lustiga hattar och stort jubel. Nu blev det en gäspning och något självklart. Vart ska annars pengarna ta vägen?

Det är onekligen spännande tider och en märklig utveckling.

 

Inte nog med att det slås rekord på börsen, det sker dessutom helt utan dramatik eller uppmärksamhet, en helt ny nivå av självtillräcklighet. Vad kan gå fel?

 

Vi kan konstatera ytterligare en märklighet, att nya börsrekord nås utan några speciella utslag från diverse mätare, som tex Ti-värdet.

Anledningen till detta är med de små steg som börsen stiger så blir det heller inte längre några stora värden på Ti-värdet.

Detta har nu "fastnat" kring Ti-7 och ger inte någon som helst vägledning annat än det uppenbara, att börsen stiger.

 

När räntan försvann, då försvann också möjligheten för "timing" av marknaden.

Som det utvecklat sig är det enbart att åka med och hoppa spå det bästa, dvs att komma ur i tid.

 

Det självklara valet är och har varit, att investera i något med ett vekligt marknadsbestämt värde, fastigheter med stigande priser, via brygglånen och obligationerna.

Här finns en stabil värdetillväxt pga. ett underskott och därav stor efterfrågan.

 

Råd?

Söker man placeringsråd på Börsen idag, då blir det "-Köp vad som helst".

Det kommer att stiga pga. kapitalinflöde. Sektor eller bransch har ingen större betydelse. Den som hamnat på efterkälken kommer snart att bli uppmärksammad och stiger den ikapp det övriga.

Eller?

 

Det är lätt att bli fartblind så därför kan det vara på sin plats med ett diagram som visar hur det gått tidigare i historien.

 

Diagrammet visar utveckling för det stora indexet Standard & Poor 500, det största aktieindexet i världen. Detta i blått.

I samma diagram syns också det tillgängliga kapitalet hos de största fondförvaltarna och placerande instituten på börsen, detta i rött.

Benämningen Nettokapital, betyder tillgängligt kapital minus hävstång, vilket är den summan man kan låna på redan ägda aktier. Man sätter alltså aktier i pant för att få ökat köputrymme.

 

Då ser det ut så här:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid varje tillfälle vi nått en botten eller ny lågpunkt i Nettokapitalet, då har börsen fallit.

Dessa tillfällen är inringade i diagrammet.

Men visst kan jag ha fel och vi kanske aldrig mer få se en korrigering?

 

Ser man på styrkan och den obändiga uppgången på börsen, då finns inget som indikerar på detta, men just den saken är precis som det alltid brukar se ut.

 

P/E då?

Om nu inte diagrammet skulle skrämma så gör jag ett litet försök till.

PE-talet för S&P 500 än nu på samma nivå 1929, dvs näst högt någonsin endast överträffat av nivån kring år 2000.

 

Visst är saker annorlunda nu när vi inte har ränta att tala om, men sugen på börsen, det blir man inte.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 9 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 9 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 10 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 14 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 8 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,49

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,99

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,08

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,95

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,11

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,45

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-03-02

7,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

-

Kina (HK) EWH

6,5

+

Sydafrika EZA

6,2

-

EMU-området EZU

5,9

+

Indien IFN

6,3

+

Latinamerika ILF +2,6%

6,7

-

Ryssland RSX

5,2

-2,4%

USA SPY

5,9

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,5

+

Oljeindustrin OIH +2,5%

5,2

+

Teknologi QQQ

6,2

+

Olja USO

4,9

+

Energi XLE

4,8

+

Sjukvård XLV

6,3

+2,5%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,2

+

Astra Zeneca AZN

5,5

+

Ericsson ERIC

5,9

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

3,4%

Maskin

2,6%

Metall prod

2,4%

ElVaGas

0,2%

Hela marknaden

1,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

6,0%

Bygg

5,6%

Flyg & Försvar

3,5%

Gruva

-4,5%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

3,7%

Bygg

3,5%

Miljö

3,2%

Gruva

-8,5%

Hela marknaden

1,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

25,4% +

Säljvärderade aktier

10,3% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt positivt

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved