Marknaden

 

Fortsatt devalvering

 

Det högst förväntade beskedet att Riksbanken lämnar räntan oförändrad betyder i praktiken att aktiemarknaden kan fortsätta upp samt att devalveringen av SEK kommer att fortsätta.

 

Det i sin tur betyder också att det Sverige lånar utomlands kommer att få en bedrövligt hög ränta i praktiken. Hög tid att ta in Riksbanken i Lyxfällan.

 

Nya rekord!

Den svenska börsen har nu sin längsta period av uppgång på tre års tid.

Kanske fortsätter det så här ett tag till men Börsen är nu allt annat än ett säkert ställe att förvara pengar.

Uppgångstakten den senaste veckan är ca 100% på årsbasis......

 

Indexfonder har varit en bra placering sett till den ignoranta uppgång som varit, men när det väl vänder ner då kommer man att märka av fallet i de aktier som idag är kraftigt övervärderade.

Detta betyder att om du idag rider på indexvågen, då är det hög tid att se över innehavet och göra en mera selektiv placering i aktier med rimlig värdering.

Det finns förvaltare som arbetar hårt med detta, ej att förväxla med klipparna i tex. Allra Fondförvaltning, där det istället arbetas hårt med att indexförvalta med så hög avgift och så aggressiv marknadsföring, som möjligt.

Vinsten blir visserligen väldigt hög, men då är det inte din vinst vi talar om...

 

High Yield Bonds

Här har vi ett uttryck som måste synas i sömmarna.

High Yield Bonds betyder rakt översatt "högavkastande obligationer".

Dessa skrivs och varnas det för väldigt ofta just nu, i finanssamanhang.

Anledningen till att uttrycket behöver granskas är att de obligationer och brygglån du kan läsa om här, delvis felaktigt hamnar i just kategorin High Yiels Bonds!

 

Det är en väldigt stor variation på High Yield Bonds!

De obligationer man varnar för är nämligen en sorts obligationer som i grunden är "derivat med hävstång" en sorts värdepapper med stor utväxling på den uppgång eller nedgång av värdet man följer.

I grunden ett värdepapper med en för de flesta obegriplig och främmande koppling till variationerna av värdet hos tex. en tillgångsgrupp.

 

En liten värdeökning i den tillgångsgruppen kan genom de här obligationerna ge en hög avkastning, därav namnet High Yeild obligationer.

 

Helt annat!

Den sortens obligationer och brygglån (som också är en form av obligationer) som jag skriver oim i Brevet, är något helt annat!

Här står High Yield för vad de verkligen är, Högavkastande, men då i relation till hur mycket vanliga obligationer i samma sektor brukar avkasta.

 

När jag skriver om våra Högavkastande obligationer, då syftar jag på att de är högavkastande i förhållande till både risk och jämförbara andra obligationer.

 

När Ekonomi-pressen skriver om High Yield, då syftar de till obligationer som är både högavkastande och med hög risk. Det är en värld av skillnad!

 

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

 

V. 7 Obligation 350 MSEK 24 mån +/- 6 mån.

 

V. 9 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 9 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 10 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 7 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,24

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

20,84

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,72

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,17

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

6,03

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,51

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-02-15

7,4

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

+

Kina (HK) EWH

6,0

+

Sydafrika EZA +1,1%

6,2

+

EMU-området EZU

5,9

+

Indien IFN

5,9

+

Latinamerika ILF

6,6

+5,0%

Ryssland RSX

6,2

+

USA SPY

5,6

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,4

-0,5%

Oljeindustrin OIH

5,3

+3,8%

Teknologi QQQ

6,0

+

Olja USO

5,5

+

Energi XLE

5.0

+

Sjukvård XLV +0,8%

5,5

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3

-

Astra Zeneca AZN

5,4

+

Ericsson ERIC

5,2

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

2,9%

Sjukvård

1,8%

Konfektion

1,8%

Metall prod

-0,9%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

6,0%

Konfektion

5,6%

Läkemedel

3,5%

Papper

-0,1%

Hela marknaden

1,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

7,0%

Läkemedel

5,0%

Gruva

4,8%

Konfektion

-1,8%

Hela marknaden

2,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

23,6% +

Säljvärderade aktier

7,9% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Mer positiv men små steg

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved