Marknaden

 

Obegripligt?

 

I USA har nu samtliga stora index nått rekordhöjder.

Inte genom buller och bång utan genom ett försiktigt smygande, så försiktigt att tom. vårt Ti-värde tycks oberört. Detta har rört sig mellan 7 - 7,5 under lång tid.

Marknaden ser visserligen hyfsat hälsosam ut med verksamheter som sakta rullar på, kreditkriser som man slutat tala om (Grekland och Italien kommer snart på tapeten) men främst är det Trump-effekten som gäller som motor i USA.

 

Hoppet är stort och växande att han faktiskt ska genomföra det han lovat, dvs bygga både murar och infrastruktur och dessutom skära ner på försvarskostnader samtidigt som försvaret ska rustas upp för stora pengar.

Detta kan generera stora order för inhemsk industri, det är det som investerare hoppas och agerar på. Långsiktigt kan Trumps politik mycket väl vara förödande men det är helt ointressant för kortsiktiga placerare som dessutom ser fram emot snabba och kraftiga börsrörelser.

 

Bland förvirrande signaler finns även det fallande Ti-värdet för Sverige. Detta beror på att i USA förändras värdet på svenska placeringar helt i takt med valutaförändringen.

 

Något nytt

Jag har följt aktiemarknaden på fulltid sedan början av 1990-talet och kan säga att den aldrig tidigare varit så ointressant som nu.

Räntevapnet och den politiska inblandningen är det som helt underminerat den sunda värderelaterade börshandeln.

Nu sker en jämn uppgradering av värdet på aktier inte främst på deras egna meriter utan på möjligheten att ta emot kapitalinflödet utan att övervärderas jämtemot andra sektorer och jämförbara tillgångar.

 

Men allt är inte av ondo....fram växer nya möjligheter, först var det strukturerade produkter med hävstångseffekt. De var lätta att förstå och lätta att få god avkastning från. Tyvärr krävde de hög räntenivå för att kunna konstrueras på ett begripligt och säkert vis.

Nu är ränta borta och likaså säkra och begripliga struktar.

 

Det som växer lavinartat är som n vet företagsobligationer i olika former. Jag har valt att arbeta enbart med säkerställda obligationer. Med säkerställda menas att det finns ett pantsatt värde som säkerhet till den som lånar ut pengarna under löptiden.

Detta är ungefär en så säker produkt med god avkastning man kan finna idag.

 

Nu kommer också allt fler fondliknande produkter med ett innehål som består av ett antal olika företagsobligationer. Jag är övertygad om att de snart finns tillgängliga på ett enkelt vis för allmänheten.

Vi har redan haft tillgång till detta ett bra tag nu genom de portföljer av obligationer jag byggt upp till er som investerar i just företagsobligationer i olika former.

 

Finslipat

När detta startade för nåra år sedan fanns ett uppdämt lånebehov vilket gjorde att det strömmade in förfrågningar från låntagare. Nu har hela verksamheten strukturerats upp och allt mera finslipade metoder används.

För vår del märks detta främst av att de korta högavkastande lånen blivit färre samt att låntagarna nu vänta in i det sista innan de tar ett lån.

Anledningen är att det finns stora pengar att spara för varje vecka de kan undvika att belåna sig.

 

Just nu är vi i ett sådant läge.

Vi väntar på nästa obligation som har skjutits upp ett antal veckor redan, allt beroende på att låntagen vill vänta så länge som möjligt, dvs ända fram till att det tänkta köpet kan genomföras.

SMS och e-post går ut till alla med kapitalförsäkring för detta så snart obligationen släpps.

 

Tills dess får vi fortsätta att förundras över marknaden.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 7 Obligation 36 MSEK 24 mån +/- 12 mån.

 

V. 7 Obligation 300 MSEK 18 mån +/- 6 mån.

 

V. 9 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 9 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 10 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 7 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,11

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

20,64

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,73

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,53

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,78

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,51

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-02-10

7,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,7

-1,4%

Kina (HK) EWH

5,6

+

Sydafrika EZA +0,9%

5,3

-

EMU-området EZU

5,5

-

Indien IFN

5,6

+1,8%

Latinamerika ILF

6,0

+

Ryssland RSX

5,8

-

USA SPY

5,5

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,4

+

Oljeindustrin OIH

5,6

-

Teknologi QQQ

5,8

+1,3%

Olja USO

5,5

-1,4%

Energi XLE +1,3%

5.9

-

Sjukvård XLV

5,2

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3

-

Astra Zeneca AZN

5,4

+

Ericsson ERIC

5,2

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

2,9%

Konfektion

1,8%

Data

1,8%

Gruva

-1,1%

Hela marknaden

0,7%

5-Handelsdagar

Förändring

Flyg&Försvar

2,7%

Data

2,5%

Läkemedel

2,5%

Konfektion

-0,5%

Hela marknaden

1,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

5,1%

Gruva

5,0%

Fastigheter

2,7%

Konfektion

-6,1%

Hela marknaden

0,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

24%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

19,1% +

Säljvärderade aktier

9.4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt små rörelser

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved