Marknaden

 

Två parametrar sticker ut nu: Trump-effekten och Vinstrapporter.

När det gäller Trump-effekten ser det just idag ut som om den kanske kan bli lite kortare än förväntat och vad det gäller Vinstrapporter så är detta redan när de presenteras som vanligt historia, något som varit. Men vi är fortfarande inne i en positiv period som är ganska ohotat då pengarna måste ta vägen någon stans.

Även om Trump för en del kan ses som oberäknelig är det svårt att se att han skulle agera så att räntan drar iväg. Det skulle i så fall kraftigt påverka börsen vilket knappast ligger i hans intresse.

 

 

Signaler

 

Något annat det pratas om nu är det som ibland kallas Skräck-indexet.

Vad man menar är VIX: Volatility index, som inte är något annat en en "hastighetsmätare" på börsen.

När svängningarna blir kraftiga och börsen far upp och ner med stora utslag, då är oron stor och VIX stiger vilket tolkas som rädsla och oro.

Det var länge sedan vi såg några kraftiga utslag eller ens börsdagar med 2% förändring.

Åter igen, utan ränta kan man inte gå ur börsen och därför händer inget.

 

Men det finns skäl att tro att detta ska ändra sig.

Allt fler börsorakel pekar nu för svensk del på en annan kurva, Konjunkturbarometern.

Denna är nu sedan ett bra tag uppe i nivåer där det brukar vända ner igen.

 

Den här gången gör jag det lätt för mig och lånar ett grund-diagram från utmärkta all-bloggaren "Cornucopia?". Diagrammets data kommer från Konjunkturinstitutet.

 

Så här ser det ut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanske inte den mest självklara bilden men grunden är enkel:

En lyckad, långsiktig taktik för investering på börsen lyder så här:

Köp när konjunkturindex varit under nivå 90 i minst 2 månader.

Sälj när indexet varit över nivån 110 i minst två månader.

 

Jag kan tycka att metoden haltar något numera då vi inte längre har någon ränta men detta är en av flera metoder många stora investerare och institut använder sig av. När det är så, då ökar chansen/risken att den blir självuppfyllande.

 

Oavsett vilket är det väldigt svårt att hävda att vi befinner oss i ett starkt köpläge nu!

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 6 Obligation 36 MSEK 24 mån +/- 12 mån.

 

V. 6 Obligation 300 MSEK 18 mån +/- 6 mån.

 

V. 6 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 9 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 10 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 7 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,93

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

19,53

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,53

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,67

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,38

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,49

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-02-01

7,2

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD +1,3%

5,6

+1,7%

Kina (HK) EWH

5,3

+

Sydafrika EZA

5,4

-2,7%

EMU-området EZU

5,4

-

Indien IFN

4,9

+

Latinamerika ILF

5,6

-

Ryssland RSX

5,8

-

USA SPY

5,4

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,0

+

Oljeindustrin OIH

6,0

-2,5%

Teknologi QQQ

5,6

+

Olja USO

5,5

-

Energi XLE

5,0

-

Sjukvård XLV +1,6%

5,0

+2,1%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,0

+

Astra Zeneca AZN

4,5

+

Ericsson ERIC

5,7

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Läkemedel

2,8%

Gruva

2,6%

ElVaGas

1,5%

Transport

-0,8%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

2,2%

Bygg

2,0%

Elektronik

1,8%

Hemmet

-3,8%

Hela marknaden

0,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

6,7%

Bygg

4,7%

Papper

4,2%

Konfektion

-2,7%

Hela marknaden

1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

24%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

18,9% -

Säljvärderade aktier

8,7% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Små rörelser

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved