Marknaden

 

Marknaden har vänt upp igen efter en kort tids svaghet.

Anledningarna är två: Trump-effekt och goda vinstsiffror för banksektorn i Europa.

 

Folk tycks ha svårare än vanligt att hålla isär saker och ting.

Att Trump framstår som en mycket tveksam president har inget alls att göra med vilken effekt hans agerande kan ha på börsens enskilda bolag och speciellt inte de bolag som tjänar på hans politik.

Görs det en kraftig satsning som påverkar byggsektorn positivt, då stiger aktierna i den sektorn oavsett om satsningen är att bygga en mur vid gränsen till Mexiko eller om det gäller att dra en pipeline tvärs genom naturreservat och indianers heliga platser.

 

Samma sak gäller för banker i Europa. Tjänar de stora pengar så är det bra för aktiekursen, oavsett anledningar som orättvisa stöd, bristande konkurrens eller pga stöd från ECB.

 

Den här bristande förmågan att hålla isär saker resulterar i en ibland väldigt märklig journalistik där vinstbolag pekas ut som syndare när de enbart agerat utifrån givna omständigheter. Märkligt.

 

Trump-effekten kan hålla i sig ett tag till och det som kan stoppa den är tex. bråk och protester i samband med byggstarter, ytterligare stor skuldsättning som kan påverka dollarn negativt, eller en snedvridning av berörda marknader.

Än så länge är risken för stora fall mycket begränsad då kapitalet inte har någon tillflyktsort i räntebaserat sparande.

 

En liten detalj att hålla ögonen på är hur de olika sektorerna rör sig.

I stort sett stiger samtliga geografiska sektorer medan nästan alla sektorfonder faller!

Detta om något pekar tydligt på bristen på alternativa placeringar!

Inkommande kapital placeras ut jämnt över breda fonder samtidigt som dessa uppvärderas.

Helt friskt ser det inte ut!

 

Andra klipp

 

Slut på stora snabba klipp, nu stora långsamma klipp

När vi för några år sedan såg starten och en fantastisk möjlighet i brygglånen var de som lånade pengar på det här sättet också de som tidigt hade insett vart marknaden vart på väg.

Höga lånekostnader var inget problem!

 

Trots ränta på 15-25% på årsbasis skrämdes man inte bort från marknaden. Lånekostnaden fick vara en del i den totala kostnaden för de fastighetsprojekt som det oftast rörde sig om.

Mycket riktigt visade det sig vara en strålande affär och lika ofta var brygglån den enda möjligheten för att genomföra projekten.

 

De som insåg att kostnaden för brygglånen endast var en initial kostnad och som efter köp omvandlades till ett reguljärt banklån, de kunde räkna hem en rejäl vinst.

Marknaden är fortfarande väldigt het men de korta snabba möjligheterna har blivit färre.

Det som främst ändrat sig är inte vinstmöjligheterna utan tiden. Det krävs längre tid pga. att det ofta är större affärer.

För vår del betyder det inte så mycket totalt sett.

Årsräntan är kanske inte längre 15% men å andra sidan slipper vi räntelösa uppehåll mellan lånen vilket gör att vi totalt sett kan få samma avkastning över tiden.

 

Oslo

I morgon och på fredag är jag i Oslo på konferens kring brygglån och obligationer och kommer då också att få se vad som väntar under våren. Redan nu kan jag säga att det handlar om lån för ca 1,5 miljarder kronor som ska placeras. Dvs ytterligare en fördubbling mot förra året.

Förhoppningsvis kommer nästa lån att presenteras i kommande vecka och med våra nya rutiner finns det nu en god möjlighet att kunna fånga upp dessa.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 6 Obligation 36 MSEK 24 mån +/- 12 mån.

 

V. 6 Obligation 300 MSEK 18 mån +/- 6 mån.

 

V. 6 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 9 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 10 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 7 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,95

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,73

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,57

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,77

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,306

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,49

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-01-25

7,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,4

+

Kina (HK) EWH

5,0

+

Sydafrika EZA +1,5%

5,8

+

EMU-området EZU

5,5

+

Indien IFN

4,7

+

Latinamerika ILF

5,7

+4,0%

Ryssland RSX

6,1

+

USA SPY

5,7

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,8

-

Oljeindustrin OIH +1,7%

6,6

-

Teknologi QQQ

5,8

+1,1%

Olja USO

5,6

-

Energi XLE

5,5

-

Sjukvård XLV

5,0

-2,1%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,8

+

Astra Zeneca AZN

4,3

-

Ericsson ERIC

5,9

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Elektronik

3,6%

Papper

2,9%

Metall prod

2,8%

Läkemedel

-0,1%

Hela marknaden

1,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Papper

4,8%

Elektronik

4,7%

Stål

3,7%

Läkemedel

-1,5%

Hela marknaden

1,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

5,0%

Stål

4,8%

Metall prod

4,4%

Läkemedel

-4,0%

Hela marknaden

1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

27,6% +

Säljvärderade aktier

7,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ny kraft?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved