Marknaden

 

Med en kort vecka, det var stängt i USA i måndags, samt presidentbyte på gång också i USA, har fokus legat på annat håll än på börsen.

Detta märks verkligen då rörelserna är minimala.

Rapporterna säger att arbetsmarknaden går för fullt men detta är redan inprisat i aktiekurser.

Likaså är den låga räntan. Det är med andra ord väldigt svårt att säga vad det ska vara som ska räcka som drivkraft för att få upp börsindex till än högre nivåer.

 

Just nu stiger tempen i svensk politik då det på allt fler plan efterfrågas politik med handling annan än uttalanden.

Moderaternas utspel idag bäddar för förändringar som även kan påverka ekonomin på sikt men troligen kommer börsen att hålla andan ett tag till.

Tyvärr är det troligaste att börsen fortsätter att vara ett sömnpiller ett tag till.

 

 

Kraftigt ökat intresse

 

Det senaste brygglånet som presenterades här försvann all världen väg på rekordkort tid.

Det tog ca 1 timma för att få in de efterfrågade 46 miljonerna.

 

Anledningarna var flera:

 

-Några stora volymer som tecknades av ett fåtal penningstarka placerare

 

-Känd ort på Bjärehalvön

 

-Stort vilande återbetalt kapital som väntade på ny placeringsmöjlighet

 

Men absolut viktigast: det har varit många som bevakat den här typen av placeringsmöjlighet en längre tid som nu sett att den är precis så bra som den verkar och därför bestämt sig för att använda sig av den för förräntning av kapital.

 

Nya rutiner

Detta har tvingat fram nya rutiner för oss för att vi även i fortsättningen ska få möjlighet till deltagande. Jag är i full färd med att kontakta alla er som redan har en kapitalförsäkring klar för dessa obligationer och brygglån, detta för att ta in de dokument som behövs och för att berätta om de nya rutinerna.

 

Nästa vecka?

Även om vi missade det förra lånet så betyder det bara ett uppehåll på två veckor eftersom det troligen redan i nästa vecka kommer nya lån.

 

Ni kan läsa om den nya uppdaterade preliminära listan längre ner i Brevet.

 

I övrigt kan vi konstatera att vi är på samma indexnivå på börsen som för en månad sedan, eller som för två år sedan. Tråkigt och händelselöst, än så länge...

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande 2017

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

V. 5 Obligation 36 MSEK 24 mån +/- 12 mån.

 

V. 5 Obligation 300 MSEK 18 mån +/- 6 mån.

 

V. 6 Brygglån 45 MSEK 12 mån +/- 3 mån.

 

V. 9 Obligation 150 MSEK 24 mån.

 

V. 10 Obligation 120 MSEK 36 mån.

 

V. 14 Obligation 45 MSEK 36- 48 mån.

 

Räntan är ännu inte bestämd. Den bestämms först i slutet av förhandlingarna.

Det är troligt att det tillkommer ett antal brygglån men inte säkert.

 

Skillnaden mellan obligation och brygglån är främst den att ett brygglån inte noteras på en lista och därför inte kan handlas under löptiden.

Löptiden är för det mesta även betydligt kortare än för en obligation.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post och SMS, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har 7 företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 9 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,82

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,33

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,35

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,63

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,16

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,47

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-01-19

7,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,3

+1,2%

Kina (HK) EWH +0,7%

4,9

-

Sydafrika EZA

5,2

+

EMU-området EZU

5,3

+

Indien IFN

4,5

-

Latinamerika ILF

5,0

+

Ryssland RSX

5,7

-2,4%

USA SPY

5,6

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,8

+1,2%

Oljeindustrin OIH +0,2%

6,6

-

Teknologi QQQ

5,6

+

Olja USO

5,3

-1,8%

Energi XLE

5,6

-

Sjukvård XLV

5,2

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,5

+

Astra Zeneca AZN

4,8

+

Ericsson ERIC

6,0

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

2,4%

Metall prod

1,1%

Läkemedel

0,8%

Fastigheter

-2,1%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Personal

1,8%

ElVaGas

1,5%

Olja

1,4%

Gruva

-3,3%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

4,4%

Mjukvara

3,9%

Stål

2,6%

Livsmedel

-2,4%

Hela marknaden

0,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

23,4% -

Säljvärderade aktier

7,5% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Håller andan?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved