Marknaden

 

Stillsamt, förväntansfullt

 

Börsen har nu stått och stampat på samma nivå i en månad.

Aktiviteten är väldigt låg och stillsam och än så länge tycks ingen riktigt ha hittat en riktning för investeringar.

 

Oljepriset som sägs ska stiga visar stor ovilja till detta. Så snart det styrda köptrycket släpper något, faller priset. Ska bli spännande att följa utvecklingen.

 

Räntepressen, som är den stora drivkraften för världens börser, går nu mot sin slutfas. Räntan kommer att stiga, men långsamt och under stor bevakning. Den stora mardrömmen här är att världens centralbanker tappar greppet om räntan och marknaden tar över. Då blir det nte kul på börsen.

 

Brexit. Denna uppfattas som nästan ohanterlig. Varken EU eller Storbritannien vill bli av med det monetära samarbetet men ändå ska de i förhandlingarna inte riktigt låtsas om detta. Kan knappast bli varken smärtfritt eller enkelt.

 

Val i Europa. Mycket står på spel nu. Det är få som är nöjda med vad sittande regeringar och konstellationer har åstadkommit. Utan att vilja ta ansvar eller fundera på konsekvenser, är nu väldigt många väljare beredda att prova "något annat", ungefär vad som helst. Se nästa punkt.

 

Trump. Det var i USA detta skedde först (egentligen Filipinerna, men det ligger utanför radarn...) att folk helt enkelt tröttnade på tingens tillstånd och bestämde sig för "något annat".

Och något annat blir det! Vi kommer att få se en annan sorts ledning, lite i stil med den mellan första och andra världskriget, där staten var aktiv i samhällsbyggandet genom direkta stödåtgärder i byggprojekt inom infrastrukturen, något som bådar gott för byggsektorn.

 

Finanskrisen. Någon som minns PIGS ? Portugal, Italien, Grekland, Spanien. Skuldkrisen i dessa länder är på intet vis löst, det pratas bara inte om den. Anledningen är att ECB i princip tagit hand om kostnaden för den, genom att hantera räntan. Det ursprungliga problemet, skulderna, finns kvar. Tydligast idag är den pågående krisen i italienska banker. Vi lär höra mer o detta under året.

 

Inte bara

Ovanstående kan låta dystert men det finns ljusa sidor också.

Även om Kina brottas med en hel del havererade och otroligt olönsamma satsningar i främst byggsektorn, så finns det även tecken på en stabilitet. Man har dessutom lyckat nästan i smyg, devalverat värdet på si valuta och därmed blivit lite mera konkurrenskraftiga igen jämfört med andra lågpris-tillverkningsländer.

Samma sak gäller för Indien som nu verkar stabilisera sig.

Varken Kina eller Indien har kommit någon vart värdemässigt de senaste två åren men ser nu ut att kunna stiga igen. Men som alltid med den typen av länder är detta högriskavdelningen.

 

Brygglån - Svårfångat

Vi fick lära oss den hårda vägen hur svårfångade brygglånen blivit. Lånet som släpptes nu i tisdags var fulltecknat på mindre än en timma.

Uppenbarligen är det fler än vi som insett det förträffliga med dessa!

Vi kommer framöver att prova en ny strategi för att komma längre fram i kön och få möjlighet att teckna oss. Jag återkommer direkt till er som redan har konto för brygglån.

 

Troligen får vi en ny möjlighet kanske redan i nästa vecka och ev. också ett nytt preliminärt schema för kommande lån.

 

Tills dess får vi vara tacksamma för lugnet.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

Mer info om 2017 kommer senare.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,76

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,10

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,37

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,33

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

5,32

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,48

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-01-12

7,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

4,9

-0,4%

Kina (HK) EWH

4,8

+4,5%

Sydafrika EZA

4,9

+

EMU-området EZU

5,2

+

Indien IFN +3,2%

4,0

+

Latinamerika ILF

4,7

+

Ryssland RSX

5,9

+

USA SPY

5,6

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,6

+

Oljeindustrin OIH

6,3

+

Teknologi QQQ

5,6

+2,5%

Olja USO +2,7%

5,1

-1,8%

Energi XLE

5,4

-

Sjukvård XLV

5,3

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,3

+

Astra Zeneca AZN

4,8

+

Ericsson ERIC

6,0

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

1,6%

Gruva

1,2%

Metall prod

1,1%

Läkemedel

-2,3%

Hela marknaden

0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,1%

Läkemedel

4,5%

Internet

4,0%

Deteljhandel

-2,0%

Hela marknaden

0,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

12,2%

Läkemedel

3,9%

Internet

3,3%

Olja

-2,0%

Hela marknaden

0,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

26,7% +

Säljvärderade aktier

7,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Små positiva förändringar, fortsatt liten aktivitet

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved