Marknaden

 

God Fortsättning!

 

2016 års börsår i Sverige summeras som gott då vi fick se en stark uppgång på ca 10% lite beroende på vad som mäts.

Så här dags har de flesta glömt att hela uppgången skedde från november tom. december.... dessutom under låg omsättning.

Allt är inte som det ser ut i börsvärlden och många skeenden har annan orsak än man först tänker på, som tex den fina uppgången i USA-fonder som beror på devalvering av SEK, eller den fina uppgågnen i Rysslandsfonder som beror på både oljeprisuppgång, tron på Trump:s nedmontering av sanktioner och på... USD uppgången. Dvs devalveringen av SEK.

 

Stoppet i Indienfonder beror inte på en dålig ekonomi i Indien utan på ett klumpigt sätt att minska en svart ekonomi, genom att i princip förbjuda de vanligaste sedlarna. Kanske ett tips med bra potential - köp Indienfonder, de repar sig snart igen när sedel-debaclet är över.

 

Finns inte

Att i dagsläget peka på en sektor med god solid potential för uppgång är så gott som omöjligt om inte den politiska risken ignoreras.

För svensk del är det självklart att peka på bostadssektorn och hoppas på att räntan och räntebidragen lämnas orörda. Om inte, då kan allt hända.

 

I USA hoppas alla på att startskottet i ekonomin ska komma från Trump:s satsning på infrastruktur.

Än så länge har ingen rört vid frågan om finansieringen...

Skattehöjningar går bort nästan automatiskt. Neddragning av militären likaså.

Då har vi möjligheten av finansiering via privatägande eller lån från privathåll av modell Nya Karolinska....

Det kan vara en teoretisk möjlighet men inte mer. En sådan satsning kräver att byggandet finansieras via avgifter och plötsligt gäller inte satsningen för alla. Om fyra år är det val igen och då kan det bli ett tvärstopp för infrastrukturen. Dvs en politisk risk.

 

Så ser det ut över hela spannet av tänkbara placeringar. Kanske är det istället dags för de stabila sektorerna som lever på ett stabilt nyttjande av tjänster och varor där tillväxten beror på kundtillströmningen? Men tyvärr, inte ens här ser det stabilt ut, just pga. den höga värderingen av alla aktiebolag.

 

Sammantaget kan sägas att precis allt är väldigt dyrt och att hoppet finns i en stabil avkastning snarare än hos en potentiell värdestegring.

Nu återstår att se vad vi kan hitta i den riktningen, förutom det vi redan använder oss av.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

Mer info om 2017 kommer senare.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,24

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,73

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,34

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,75

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,83

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,44

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2017-01-04

7,0

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

4,9

+

Kina (HK) EWH

4,1

+

Sydafrika EZA

4,7

+4,5%

EMU-området EZU

5,1

+

Indien IFN

3,8

-3,5%

Latinamerika ILF +2,7%

4,5

+

Ryssland RSX

5,9

+

USA SPY

5,6

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,4

+1,8%

Oljeindustrin OIH +2,2%

6,1

+

Teknologi QQQ

5,9

+

Olja USO

5,6

-2,7%

Energi XLE

5,8

-

Sjukvård XLV

4,9

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,9

+

Astra Zeneca AZN

4,1

+

Ericsson ERIC

4,5

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,9%

Läkemedel

1,5%

Olja

1,5%

Miljö

-2,6%

Hela marknaden

0,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

6,7%

Konfektion

1,7%

Bank

1,6%

Stål

-2,0%

Hela marknaden

0,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

7,1%

Bank

2,8%

Fordon

1,8%

Konfektion

-5,8%

Hela marknaden

0,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

25,1% +

Säljvärderade aktier

10,0% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Små positiva förändringar, liten aktivitet

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved