Locket av!

 

Efter några stillsamma och något negativa handelsdagar gick det inte längre att hålla emot trycket från inströmande kapital som söker utrymme, börsen steg rejält och allt sköt i höjden.

En så klart ohållbar reaktion men så länge inget allternaiv ges kommer det att se ut så här et ttag till. Samtidigt växer sig skräcken allt större på sina håll för vad en räntehöjning kan komma att göra med börsen.

 

Det mesta av kapitalet som går in på börsen kommer från sparande i pensionsfonder och det sparande är strikt styrt av regler för var pengarna ska ta vägen.

Då det i princip inte är möjligt att placera pengar med förräntning i trygga statsobligationer, då återstår börsen. Effekten av detta blir som igår, plötsliga uppgångar.

 

Det är inte helt utan skäl ändå, idag har vi storbolaget SCA som delar upp sin verksamhet vilket fått aktien att stiga med tio procent, sen har vi rapporter om hur bra det går för svensk ekonomi kontra jämförbara länder och där leder svenska bolag ligan med bättre handelsbalans och tillväxt. På detta kommer siffran so visar på hur mycket BNP för Sverige ökar, en siffra man ska vara väldigt försiktig med tills man vet av den höger omsättningen beror på...BNP är för övrigt ett mått som borde avskaffas då det inte säger något alls om eventuell vinst, helt enkelt allt för primitivt.

 

Höstens lån

Nu väntar stor genomgång i Norge några dagar av de kommande lånen och prospekten.

Som det ser ut har man tagit både i struktur och säkerhet ett steg längre.

Det betyder så klart att produkterna blir stabilare men också att efterfrågan kommer att öka och inte minst tack vare en utbyggnad av distributionsledet.

 

Som väl är för oss kommer vi att sitta kvar på bästa parkett och kommer även i fortsättningen att vara med på brygglånen.

 

Mer information kommer på måndag då jag är åter.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

 

 

 

Kommande lån (REPRIS)

 

Namn, datum

Detta är inget som är spikat mer än att volymer och kvartal för lansering är bestämt.

 

Pågående just nu är en obligation med tre års löptid och 10% i årsränta. Kvartalsvis utbetalning av räntan. Volym 335 MSK. Minsta teckning 100.000 SEK.

 

Kvartal 3

Brygglån, löptid 9 månader +/- 3 månader. Volym 190 MSEK.

 

Brygglån, löptid 6 månader +/- 3månader. Volym 30 MSEK

 

Brygglån, löptid 6 månader +/- 3 månader. Volym95 MSEK

 

Räntan är ej fastställd men hamnar troligen kring 12-15% / år.

 

Kvartal 4

Obligation 3 års löptid, volym 120 MSEK

 

Fler lån kommer att presenteras löpande.

Så snart det finns något lån tillgängligt kommer detta att meddelas direkt via sms och e-post till alla som tecknat sig på listan för detta.

Är du inte där än är de det bara att höra av dig så ordnar vi detta.

 

Konkurrenter

Som jag nämnt tidigare kommer inte alla detaljer vad gäller låntagare och leverantör att synas i Brevet pga risken att avslöja för mycket för ev. konkurrenter. All information kommer istället att skickar via e-post i samband med det vanliga utskicket.

 

All information som lagras på en server finns mer eller mindre tillgängligt för de som söker vilket kan bli väldigt fel i det här fallet.

Metoden för hur brygglån och obligationer från vår leverantör byggs upp och säkras är än så länge inte kopierad.

 

Av den anledningen har jag också tagit bort sådan information från servern vilket gör att det inte längre finns någon komplett samling av tidigare utgivna Brev via länken Arkivet.

 

Brev kommer att finnas tillgängliga, men då via en förfrågan till mig.

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/8 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/8 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,32

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

19,56

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,93

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

18,16

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,85

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,52

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Pris $

% i $

Inköpt

CACI International

97,68

-7,8

6/4-16

Axiom Corp

25,47

+14,1

3/5-16

Strum Ruger

64,20

-13,9

11/3-16

Sherwin-Williams

287,77

-7,0

13/7-16

Manhattan Associates

60,94

-10,6

7/6-16

Altira Group

66,33

+9,8

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

167,77

+24,6

19/11-15

Totalt

 

-2,3

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-08-24

7,4

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

+0,3%

Kina (HK) EWH

6,3

-

Sydafrika EZA

6,2

-4,2%

EMU-området EZU

6,2

-

Indien IFN

5,7

-

Latinamerika ILF

6,5

-

Ryssland RSX +0,9

6,3

-

USA SPY

6,0

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,0

-0,5%

Oljeindustrin OIH

5,5

+

Teknologi QQQ

6,4

+

Olja USO +1,1%

5,0

+1,6%

Energi XLE

5,7

+

Sjukvård XLV

5,9

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,7

-

Astra Zeneca AZN

6,0

-

Ericsson ERIC

5,1

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Konfektion

1,2%

Mjukvara

1,2%

Bygg

1,0%

Gruva

-0,7%

Hela marknaden

0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Metall prod

2,8%

Energi

2,5%

Kemi

2,4%

ElVa Gas

-1,1%

Hela marknaden

0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

6,7%

Maskin

3,4%

Kemi

2,9%

Gruva

-3,2%

Hela marknaden

0,6%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

26,1% -

Säljvärderade aktier

8,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Marginell förändring

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved