Marknaden

 

Marknaden håller knappt styrfart och inget tycks påverka.

Bomber och terrordåd, ökade politiska spänningar, dysfunktionella lagar osv, har ingen betydelse så här års.

Nu gäller det att hålla ställningarna i ekonomin och inte låta yttre händelser påverka de redan färdiga prognoserna. Det är så här det brukar se ut kring julhelgen, en mycket svag aktivitet i all handel med värdeslag. Det är bara att tacka och ta emot, det finns annat att tänka på så här års när så många smider planer för nästa år.

 

 

Bocken som trädgårdsmästare

 

Ont om pengar?

Då är allt som det ska och går enligt plan!

Chefen för "Världens sämsta vetenskap" dvs. Nationalekonomi, håller hårt på att fortsätta förstöra värdet på den svenska kronan, allt för att uppnå det fantasimålet, en inflation på 2%, som av något nästan religiöst skäl anses som ett eftersträvansvärt mål.

 

Gudrun Schymans galna upptåg att elda pengar för att påvisa orättvisa är löjligt litet i jämförelse med Riksbankschef Ingves brasor. Igår beslutades om att man ska fortsätta att fördärva värdet på kronan genom att köpa upp svenska statsobligationer för ytterligare 30 miljarder kronor.

 

Matematiken och sambanden kring detta är både tröttande och inte helt självklara så de passerar vi utan att fördjupa oss i detaljer, vi går istället direkt på följderna:

 

Genom att Riksbanken köper upp statsobligationer för 30 miljarder kan man säga att de späder ut värdet på kronan och därmed hoppas på att inflationen ska öka för att uppnå det mytiska målet om 2% inflation.

 

Hur går det då?

Inte bra! Hitintills har man åstadkommit en kraftig devalverande effekt på kronan jämfört med våra viktigaste omvärldsvalutor.

Detta påstås vara bra för exportindustrin, helt utan belägg men väldigt tvärsäkert och absolut utan att ställa det i relation till allt det inte är bra för.

 

Mäta inflation

Det är lätt att göra fel när man ska mäta något. Även om det man mäter är precis det man avsåg att mäta när kriterierna ställdes upp, missar man ofta att dessa kriterier kan ha förändrats eller blivit mindre relevanta. Precis så är det när det kommer till att mäta inflation.

 

Ingen tvivlar på att vi har inflation, i vart fall inte den som handlar mat, betalar försäkringar eller köper kläder. Här pågår utan tvekan en inflation!

Men, den som ser på priset för elektronik, telekomtjänster, bränsle eller el, för att inte tala om räntekostnader, kan ha en helt annan uppfattning.

Ibland vill man hävda att det ändå är det gemensamma utfallet av detta som ska räknas vilket självfallet är helt galet då alla inte lever lika. Ett hushåll kan uppleva en kraftig inflation medan ett annat knappt märker någon alls, allt beroende på hur deras olika konsumtionsmönster ser ut.

 

Det kan med andra ord ifrågasättas hur relevant det är att försöka mäta inflationen med verktyg som är föråldrade eller inte längre aktuella. För att inte tala om hur galet det är att försöka finna en gemensam upplevd inflationsnivå.

 

Svårt även för Riksbanken

Institutioner som Riksbanken kan i Tv-rutan och på Ekonomisidorna se väldigt trovärdiga ut. Man kan ana en stor kunskap och skicklighet bakom deras beslut och resonemang.

Hur går det då - förtvivla dåligt!

Deras gissningar och antaganden har en katastrofalt dålig träffsäkerhet!

 

Tydligast av alla har ekonomibloggaren mm. Cornucopia visat detta med sitt Igelkottsdiagram.

Diagrammet nedan visar alla de justeringar av räntan som gjorts sedan 2007 fram tills idag.

Det visar också hur deras gissningar om framtida ränteutveckling sett ut.

I diagrammet syns detta som de gröna "hårstrån, eller piggar" som sträcker sig från tillfället för räntebeskedet och framåt. En serie minst sagt felaktiga gissningar!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det enda tillfället Riksbanken haft rätt i gissningen om framtida ränteutveckling är under den ränteuppgångsperiod som varade 2010 tom. 2011. I övrigt har man haft fel.

Det är minst sagt tveksamt att låta detta experiment med ränta och eldande med pengar fortsätta!

Nationalekonomi är precis som många säger, en mycket tveksam sport med ständigt nya regler!

 

 

JULLEDIGT

Nu är det lämpligt att varva ner inför Jul och Nyårshelg.

Bevakningen fortsätter och skulle det dyka upp ett Brygglån eller en Obligation, då meddelar jag givetvis detta, så får vi se om det finns utrymme i julfirandet för det.

 

God Jul

 

Hans Dahlström

 

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Liten Brygga 6 mån.

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 9,40)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,74

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

14,42

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,06

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

12,75

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,03

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,43

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-12-22

7,3

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD +0,9

4,7

-

Kina (HK) EWH

3,9

-3,2%

Sydafrika EZA

4,2

-

EMU-området EZU

4,9

+0,5%

Indien IFN

3,8

-

Latinamerika ILF

3,7

-

Ryssland RSX

5,3

-

USA SPY

5,6

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,0

-0,9%

Oljeindustrin OIH +0,6%

5,9

-

Teknologi QQQ

5,5

+

Olja USO

5,7

+1,1%

Energi XLE

5,7

-

Sjukvård XLV

4,6

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,8

+

Astra Zeneca AZN

3,6

+

Ericsson ERIC

4,5

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

0,2%

Stål

0,2%

Bygg

0,2%

Läkemedel

-1,1%

Hela marknaden

-0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Försäkring

2,0%

Energi

1,6%

ElVaGas

1,6%

Gruva

-3,6%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

ElVaGas

2,0%

Försäkring

1,9%

Bank

1,9%

Gruva

-9,3%

Hela marknaden

0,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

26,7% +

Säljvärderade aktier

12,8% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Små förändringar liten aktivitet

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved