Marknaden

 

Glädjehopp Update

 

Trycket på axlarna släppte rejält igår när italienska staten berättade att de kommer att rädda den mest akut krisdrabbade banken, Monte dei Paschi di Siena, genom att bla. öka sitt ägande i denna.

Samtidigt med denna stärkande finansiella nyhet hör vi hur även ECB glatt hoppar på tåget och lovar hjälpa till. Stabilt.

 

I USA ser vi nu hur Trump-effekten stärker ekonomin och framtidstron inom industri och bygg.

Dels har vi sedan tidigare starka signaler om massiv satsning på USA:s infrastruktur, som verkligen behöver upprustning, samt nu ett nytt tillkännagivande från den japanske mogulen Masayoshi Son, Vd för telekomjätten Softbank, som tillsammans med Saudiska intressens säger sig vilja investera ca 100 miljarder USD i USA:s tillväxtindustri.

Inte så märkligt att kurserna sköt i höjden!

 

Det bör ta några dagar för detta att landa innan man kan dra längre konsekvenser av det men onekligen ger lite positivism bränsle åt börsen.

 

Pass på brygglån

Det presenterades ett nytt brygglån igår men jag valde att hoppa detta. Inte för att det på något vis såg osäkert ut, tvärt om, men lånet utgick enbart i norska kronor. Den valutan har redan stigit med ca 10% under året och absolut ingen har den minsta aning om hur utvecklingen blir det kommande året.

 

Riskmedvetenhet är nummer ett när det gäller placeringar.

Risken vi ska ta ligger i brygglånen och det är den risken jag kan bedöma och har information om.

Att då addera en valutarisk gör att placeringen blir en annan än vad vi tänkt oss.

Vi blir plötsligt valutaspekulanter helt utan skyddsnät!

I brygglånsrisken har vi säkerhet i form av panter vars storlek är beräknad att med stor marginal täcka ett misslyckande från låntagaren att betala tillbaka lånet. Vi har helt enkelt garderat oss.

Mot valutarisken har vi inget skyddsnät alls. Faller valutan med 10%, då har vi tappat 10% av värdet i lånet.

 

Visst kan det även gå åt andra hållet men för de som tror att det ska bli så, att NOK stiger med kanske 10% eller mer under löptiden för lånet, rekommenderar jag istället att låna upp önskad summa i NOK och växla in den efter förutbestämd tid. Då kommer facit på hur bra man gissat valutautvecklingen i NOK/SEK.

Detta är en helt annan affär som inte ska ha något alls att göra med brygglån.

 

Vi inväntar istället nästa lån, baserat i SEK.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Liten Brygga 6 mån.

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,09

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,97

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,99

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,26

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,64

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,50

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-12-08

7,2

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,0

+

Kina (HK) EWH

4,5

-0,9%

Sydafrika EZA +3,2%

4,9

+

EMU-området EZU

5,0

+5,0%

Indien IFN

4,2

+

Latinamerika ILF

4,5

+

Ryssland RSX

5,7

+

USA SPY

5,7

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,3

+

Oljeindustrin OIH

6,6

+

Teknologi QQQ +1,3%

5,4

+

Olja USO

5,3

+

Energi XLE

6,0

+2,0%

Sjukvård XLV

4,5

-1,2%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0

+

Astra Zeneca AZN

3,0

+

Ericsson ERIC

4,2

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fordon

2,9%

Stål

2,5%

Transport

2,0%

Läkemedel

-2,5%

Hela marknaden

0,9%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

8,7%

Fordon

5,7%

Metall prod

4,7%

Läkemedel

-1,5%

Hela marknaden

2,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

8,5%

Fordon

5,0%

Livsmedel

4,8%

Läkemedel

-4,3%

Hela marknaden

1,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

28,3% +

Säljvärderade aktier

11,9% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Framtidstro och lättnad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved