Marknaden

 

Förra veckan var en tråkig historia sett till börsen, om man nu inte hade ett gott öga till oljesektorn, där var det istället tvärt om. Allt kring olja gick fortsatt starkt, Rysslandsfonder, Oljeservicebolag, Oljeproducenter, osv. Oljesektorn är dessutom den enskilt bästa sektorn 2016 på Stockholmsbörsen, med en uppgång på ca 46%.

 

Det kan ligga nära till hands att försöka dra slutsatser från detta och se vilka korrelationer det finns med andra sektorer och på så vi försöka hänga på dessa.

 

Det kan sägas direkt: spara den mödan, det finns inget att göra här.

Diagrammen nedan säger allt om den saken samtidigt som det visar på risken i politiskt styrda sektorer.

 

Halkrisk

 

Efter ytterligare framträdanden och presskonferenser av OPEC, där medlemmarna lovar varandra att begränsa produktionen av råolja, har oljesektorn fortsatt att stiga.

Bäst går det då för oljeservice-sektorn, där vi finner en stor andel av de aktier som representerar främst skifferolje-utvinning i USA.

Tanken är att när OPEC lägger produktionstak åt sig själva, då stiger möjligheterna för övriga oljeproducenter inom Skifferolja, Sandolja, Djuphavsolja, Rysk olja osv.

Man kan fundera över hur länge OPEC:s självbegränsning kommer att hålla när de banar väg för konkurrenter som oljeindustrin i USA, Ryssland och Norge?

 

Att spekulera i aktier i oljesektorn kan kanske ses som en naturlig följd av aktiviteterna kring oljepriset men i så fall ska man vara väl medveten om de mycket stora risker som finns på detta område.

Oljepris är främst politik, vilken är den största och mest oförutsägbara riskfaktorn i finanssektorn.

Det är mycket svårt att finna hållbara samband med några andra sektorer och definitivt inte i förhållande till breda aktieindex och börsen som helhet.

 

Tydligt

Som alltid syns eventuella samband bäst när man gör en bild av dem. Först en titt på hur oljeprisets utveckling set ut de senaste 30 åren. För överskådlighetens skull är grafen både logaritmisk och indexjusterad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intressant är att se hur vi rör oss i prisnivåer vi såg även för 30 år sedan.

 

Jämförelse

En tydligare bild på hur oljepriset rört si ser vi om man även lägger in utvecklingen för ett börsindex, här S&P 500, världens största aktieindex:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här ser man hur oljepriset förhållit sig till S&P 500 aktieindex i 30 år.

I nästan 30 år följde de båda indexen varandra i stora drag. Steg det ena så steg det ändra och vice versa.

Detta höll fram tills för snart 3 år sedan då aktieindex inte längre samverkade med aktieindex.

(De grå zonerna är korta perioder av recession, något som är negativt för både olja och börs, men det är en annan historia...)

 

Anledningen till detta är att den konstgjorda nollräntenivån gjort att aktieindex fortsätter att vara kvar på höga nivåer trots att konjunkturen inte ger fog för detta.

Det som ger S&P500 kraft att hålla sig kvar på dessa nivåer är som jag nämnt förut, brist på alternativ placering av sparmedel. Pengar som tars bort från Börsen har ingen alternativ förvaringsplats och därför får de vara kvar.

Oljepriset är nu frikopplat från både konjunktur och Börs.

 

Vad som ska ske härnäst med sambandet mellan olja och börsindex vet ingen men en sak är säker, att spekulera i ett kommande samband är inget annat är gissning och högrisk.

Dvs ingen plats för sparkapital.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Liten Brygga 6 mån.

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,08

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,9

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,89

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,32

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,60

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,49

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-12-05

5,9

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

4,3

-

Kina (HK) EWH

4,3

-

Sydafrika EZA

4,1

-

EMU-området EZU

4,3

-

Indien IFN

4,0

+

Latinamerika ILF +0,9%

3,9

-

Ryssland RSX

5,4

+3,4%

USA SPY

5,3

-0,1%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,0

-

Oljeindustrin OIH

6,4

+

Teknologi QQQ

5,0

-2,6%

Olja USO 1,6%

5,9

+11,5%

Energi XLE

5,7

+

Sjukvård XLV

4,6

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,6

-

Astra Zeneca AZN

3,0

-

Ericsson ERIC

3,2

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,3%

Sjukvård

1,9%

Energi

0,9%

Maskin

-0,7%

Hela marknaden

0,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

2,9%

Gruva

2,1%

Miljö

0,6%

Mjukvara

-5,8%

Hela marknaden

-1,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

6,0%

Olja

5,5%

Metall prod

3,4%

Läkemedel

-5,8%

Hela marknaden

0,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

20,8% -

Säljvärderade aktier

15,7% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Försvagning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved