Marknaden

 

Att fossilbränsle fortfarande är det ledande drivmedlet råder det ingen tvekan om, inte så länge det gäller drivmedel för Börsen.

 

Brygglånevecka

Veckan har och präglas fortfarande av det Brygglån som släpptes igår.

Totalt handlade det om ett lån på 140 MSEK och det beräknades vara teckningsbart fram till 9/12.

Det var en miss. Dvs beräkningen. Lånet var fulltecknat kl 10 i förmiddags.

Anledningen till detta är så klart det ständigt växande intresset för alternativ till Börsen samt en mycket bra historik kring brygglånen / företagsobligationerna som vi presenterat.

 

 

Inte samma sak!

 

Många har uppmärksammat den sk. crowfunding-finansieringen där det just nu främst är företaget Tessin som syns.

Vid en första mycket snabb titt kan man få för sig att crowfunding är ungefär samma sak som de brygglån och obligationer du kan läsa om i Brevet. Det är det inte!

 

Den största skillnaden, förutom den lägre räntan, är att vid crowfunding står man helt utanför den säkerhetsstruktur som finns i form av en Agent som representerar långivarna och gör detta genom att hålla panter och all säkerhet i förvar till förmån för låntagarna. Den säkerheten är inte åtkomlig för någon annan fordringsägare.

 

Vid en crowfunding får du som långivare istället andel i projektet i form av en preferensaktie. Denna ger dig förtur till utdelning, dvs, vinsten vid försäljning.

Går projektet i hamn är det inga problem, du får säkert den utlovade räntan.

 

Problemet uppstår om ett projekt kraschar.

Då står du inte först i kön, det gör Skatteverket, Banker entreprenörer mfl. Sist står aktieägare.

 

Enkelheten och tillgängligheten är den främsta tillgången för crowfunding men faktiskt också den enda!

 

Förutom osäkerheten vid ett haveri eller vid problem med återbetalning har vi ytterligare en mycket stor nackdel: Skatten!

 

Räntan du får vid utdelning från en crowfunding är att betrakta som en räntevinst och den ska belastas med 30% skatt.

Detta till skillnad mot de brygglån och obligationer som du läser om här i Brevet.

Dessa lån förvaras alltid i en kapitalförsäkring med ca 1% i skatt och med låga förvaltningsavgifter.

Projekten i en crowfunding kan inte förvaras i en kapitalförsäkring utan står helt nakna mot beskattning, dvs 30% i vinstskatt.

 

Det finns helt enkelt inga alternativ som kan mäta sig mot brygglån och obligationer, i varken kostnad, säkerhet eller avkastning.

Det kan ju vara en anledning till att dessa fulltecknas omedelbart...

 

Framtiden

Så länge banker och andra traditionella finansinstitut inte kan eller vill erbjuda lånealternativ då kommer brygglån, obligationer och crowfunding att vara enda alternativet till finansiering.

För mindre företag är crowfunding absolut ett både snabbare och billigare alternativ än de flesta brygglån, men från investerarsynvinkel är det avgjort betydligt bättre att söka förräntning i brygglån. De ger högre avkastning, större säkerhet, lägre skatt och kommer alltid med en solid genomlysning av låntagare, affärsplan och säkerhetsstruktur.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Liten Brygga 6 mån.

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 13 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 11 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,83

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,85

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,74

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,17

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,31

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,48

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-12-01

6,5

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

4,3

+

Kina (HK) EWH

4,5

+

Sydafrika EZA

4,2

+

EMU-området EZU

4,3

+

Indien IFN

4,2

+2,5%

Latinamerika ILF

4,3

+

Ryssland RSX +3,5%

5,2

+

USA SPY

5,4

-0,1%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,0

-1,3%

Oljeindustrin OIH +10,6%

6,2

+5,2%

Teknologi QQQ

5,1

-

Olja USO

5,1

+

Energi XLE

6,1

+

Sjukvård XLV

4,7

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,5

-

Astra Zeneca AZN

3,1

-

Ericsson ERIC

3,1

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

5,6%

Stål

1,6%

Maskin

0,7%

Läkemedel

-2,1%

Hela marknaden

-0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

1,9%

Livsmedel

1,6%

Kemi

1,4%

Konfektion

-3,2%

Hela marknaden

-0,3%

10-Handelsdagar

Förändring

Olja

4,0%

Bank

2,9%

Livsmedel

2,7%

Läkemedel

-6,0%

Hela marknaden

1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

24%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

21,4% -

Säljvärderade aktier

14,0% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Driven av olja

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved