Marknaden

 

Börsen har stabiliserats något sedan vi gick upp genom Ti-5, fattas bara.

Men, en detaljgranskning visar att det är utvecklingen i USA som styr det mesta av Ti-värdet.

Förutom USA är det enbart Ryssland som kan visa upp ett värde högre än 5. För Rysslands del beror detta uteslutande på att oljesektorn gått någorlunda bra.

Fortfarande är det tveklöst Presidentvalet i USA som påverkar genom spekulationer om vilka sektorer och valutor som kommer att gynnas av valutgången.

 

 

Svåråtkomligt

 

Vi har numera en börs globalt som stiger enbart med hjälp av kapitalinflöde. Pengar tjänas och måste placeras. Aktiebörsen är det enda som ser intressant ut och som kan erbjuda mer än en patetisk procentsats så som räntefonder gör.

Alltså stiger värdet oberoende av aktiebolagens intjäning eller tillväxt.

Detta kan inte fortsätta i allt för snabb takt utan borde rimligen avta.

 

Vad gör man då?

Förutom specifika placeringar så som våra bryggor och företagsobligationer finns få val.

Realtillgångar som skog, mark och fastigheter samt råvaror är i många fall redan högt värderade.

Guld, konst och liknande faller inom ramen för spekulation istället för investering.

 

Kvar finns då tex. fonder som siktat in sig på att försöka finna specifika bolag med goda framtida utsikter och tillväxtmöjlighet.

Man hamnar då hos kategorin Investmentfonder.

 

Efter idogt sökande kan jag konstatera att de fonder som finns ofta har en så omfattande riskspridning att man slagit undan en god tillväxtmöjlighet för sig själva.

Det ligger tyvärr lite i sakens natur att det blir så här när man väljer bort en del av risken.

Lite som Hedgefonder som i många fall ständigt slår ut sig själva genom att satsa på rörelser i båda riktningarna.

 

De riktigt goda investmentfonderna är inte öppna varken för en bred allmänhet eller för rimliga belopp.

Dessa riktar sig till mycket penningstarka aktörer och till stora investeringar. Inte att undra på då dessa fonder ofta ger en mycket bra avkastning tack vare att man kan komma in tidigt i redan så gott som säkra placeringar på väg till börsintroducering eller till ett erbjudande till en bred allmänhet, en sk. IPO.

När detta erbjudande presenteras kan man vara helt säker på att det bästa redan är taget.

Precis så krass är verkligheten när det gäller att göra klipp.

 

De flesta rena investmentfonder på börsen är inget annat än en aktivt eller genom bestämda regler, förvaltad aktieportfölj.

Förutom att dessa fonder får en värdestegring genom gott hantverk får de även ett tillskott genom förvaltningsavgiften samt mot marknaden rabatterade inköp av stora aktieposter.

 

Inget att hämta

En del investmentfonder kan visa upp ganska goda resultat men vid närmre granskning beror detta ofta på vad man kan kalla tur. Man har gjort en större investering i en viss aktie eller i en viss bransch som sedan visade sig vara rätt.

Visserligen hävdar då fondförvaltaren att det var skicklighet och det kanske det var den gången, men ska man då kalla andra mindre lyckade placeringar för oskicklighet eller otur...?

 

Sökandet efter genvägar in till pre-IPO fortsätter. Det närmsta vi varit så här långt är en del väldigt lönsamma fastighetsobligationer. En del har vi fångat men andra har runnit oss ur händerna.

 

Man kan utan vidare påstå att det är en väldigt hård konkurrens på den marknaden!

 

 

Trevlig helg!

Hans Dahlström

 

 

 

 

 

Bryggor Obligationer Förändringar REPRIS

 

De Brygglån och Företagsobligationer jag presenterat är och har varit en fantastisk framgång, både för långivare och låntagare.

Alternativen till dessa är i stort sett obefintliga.

Men, marknaden anpassar sig och mängder av fritt kapital söker avkastning vilket har inneburit en viss konkurrens och ett större utbud för låntagaren.

Fortfarande är det så att såväl avkastning som säkerhet är i toppklass men låntagaren ser så klart över sina kostnader och söker ständigt det mest kostnadseffektiva sättet att upplåna kapital på.

Man märker att Brygglån är kostsamt men inte bara det, det är dessutom så att det ofta är en väl optimistisk tidsplan man arbetat på vilket medfört att man inte alltid hinner hitta en långsiktig finansieringsform i tid, innan brygglånet löpt ut.

Det i sin tur betyder att man tvingats förlänga lånetiden och därmed tiden med hög ränta.

Bra för oss men dyrt för låntagaren.

 

Förändringen går nu mot längre lån och en något lägre räntesats, samt i de fall man hinner, direkt till en obligation.

Man kan tycka att det är synd att lånen med 15% årsränta blir färre och istället ersätts med obligationer på 10 - 12%.

Men, då ska man inte glömma att det inte alltid finns möjlighet att direkt flytta in kapital i ett nytt brygglån när det förra löpt ut. Det betyder att man kan ha kapital stående utan förräntning vilket drar ner årsräntan. Bättre då med obligationer som löper på med fast ränta och kvartalsvisa utbetalningar.

Det kommer fler brygglån, både med kort och lite längre löptid även om de blir mer sällsynta. De ska vi givetvis fånga upp efter bästa förmåga men vi ska inte heller missa de obligationer som erbjuds. Obligationerna har dessutom den fördelen att dessa kan säljas av under löptiden vilket inte alltid går med ett brygglån.

 

De lån som ligger framför oss nu lär vara dels obligationer på ca 3 år samt brygglån på 9 resp. 18 månader. Vi får med information så fort det bestäms slutgiltigt om de går i marknaden.

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,83

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,17

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,85

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,51

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,34

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,35

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-11-18

6,1

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

4,7

-

Kina (HK) EWH +1,1%

4,6

-

Sydafrika EZA

4,5

-

EMU-området EZU

4,6

-

Indien IFN

3,8

-7,5%

Latinamerika ILF

4,2

-

Ryssland RSX

5,2

+

USA SPY

5,5

+0,9%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,4

-3,0%

Oljeindustrin OIH

5,6

+2,1%

Teknologi QQQ +0,7%

5,3

+

Olja USO

4,3

+

Energi XLE

5,2

+

Sjukvård XLV

5,0

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,7

-

Astra Zeneca AZN

3,7

-

Ericsson ERIC

3,2

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Mjukvara

1,1%

Hemmet

1,1%

Konfektion

1,1%

Transport

-2,7%

Hela marknaden

0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Papper

6,3%

Hemmet

5,2%

Elektronik

3,8%

Gruva

-4,2%

Hela marknaden

1,8%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

15,6%

Stål

15,0%

Metall prod

12,8%

Gruva

-6,7%

Hela marknaden

5,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

21,0% +

Säljvärderade aktier

15,3% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ti över 5 Förstärks

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved