Marknaden

 

Ti över 5

 

Att Ti-värdet åter tagit sig över Ti-5 är självfallet positivt men det är viktigt att veta att signalerna bakom detta är mycket svaga och att omslaget kom efter en långsam och ganska lång förbättring. Det är med andra ord risk för ett bakslag.

Förändringen bygger på förhoppningar om att Trumps politik ska bli verklig och därmed generera arbete i USA. Det är denna nationella optimism som nu spridit sig globalt. sådant brukar mycket sällan hålla någon längre tid.

 

En liten varning kan vara att det fortfarande är två månader kvar tills Trump installeras som President i USA.

 

Precis som tidigare är aktiemarknaden till stor del satt ur funktion då räntan inte längre varken är fri eller ens existerande som balans mot aktiemarknaden. Räntan är numera helt frikopplad från en oberoende aktiemarkande och kan enbart ses som ett finanspolitiskt verktyg. Vi kan inte längre räkna med samma sorts stabilitet och förutsebarhet på grundval av tidigare beteende.

 

Guld

Här ser vi ett rejält ras. Både vad gäller värdet på guld, guldgruvor och på guldet som säker placering i oroliga tider.

Räddningen för oss utanför dollarn är att dollarn stiger och motverkar värdefallet i guldplaceringar.

En stor anledning till värdefallet är att aktiemarknaden reagerat tvärt emot vad som var förväntat med Trump som vinnare i valet.

 

 

Bryggor Obligationer Förändringar

 

De Brygglån och Företagsobligationer jag presenterat är och har varit en fantastisk framgång, både för långivare och låntagare.

Alternativen till dessa är i stort sett obefintliga.

Men, marknaden anpassar sig och mängder av fritt kapital söker avkastning vilket har inneburit en viss konkurrens och ett större utbud för låntagaren.

Fortfarande är det så att såväl avkastning som säkerhet är i toppklass men låntagaren ser så klart över sina kostnader och söker ständigt det mest kostnadseffektiva sättet att upplåna kapital på.

Man märker att Brygglån är kostsamt men inte bara det, det är dessutom så att det ofta är en väl optimistisk tidsplan man arbetat på vilket medfört att man inte alltid hinner hitta en långsiktig finansieringsform i tid, innan brygglånet löpt ut.

Det i sin tur betyder att man tvingats förlänga lånetiden och därmed tiden med hög ränta.

Bra för oss men dyrt för låntagaren.

 

Förändringen går nu mot längre lån och en något lägre räntesats, samt i de fall man hinner, direkt till en obligation.

Man kan tycka att det är synd att lånen med 15% årsränta blir färre och istället ersätts med obligationer på 10 - 12%.

Men, då ska man inte glömma att det inte alltid finns möjlighet att direkt flytta in kapital i ett nytt brygglån när det förra löpt ut. Det betyder att man kan ha kapital stående utan förräntning vilket drar ner årsräntan. Bättre då med obligationer som löper på med fast ränta och kvartalsvisa utbetalningar.

Det kommer fler brygglån, både med kort och lite längre löptid även om de blir mer sällsynta. De ska vi givetvis fånga upp efter bästa förmåga men vi ska inte heller missa de obligationer som erbjuds. Obligationerna har dessutom den fördelen att dessa kan säljas av under löptiden vilket inte alltid går med ett brygglån.

 

De lån som ligger framför oss nu lär vara dels obligationer på ca 3 r samt brygglån på 9 resp. 18 månader. Vi får med information så fort det bestäms slutgiltigt om de går i marknaden.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,67

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

14,42

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

2,66

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,11

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,28

4,99

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,30

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-11-14

5,2

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,1

+

Kina (HK) EWH

4,9

-

Sydafrika EZA

4,1

-

EMU-området EZU

4,9

-

Indien IFN

4,2

-7,6%

Latinamerika ILF

4,4

-

Ryssland RSX

5,4

+

USA SPY

5,4

+3,4%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,6

-5,8%

Oljeindustrin OIH

5,3

+

Teknologi QQQ +0,1%

5,1

+

Olja USO

4,2

-

Energi XLE

5,2

+

Sjukvård XLV

4,8

+6,0%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,0

+

Astra Zeneca AZN

3,5

+

Ericsson ERIC

2,9

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Metall prod

2,2%

Elektronik

1,8%

Papper

1,8%

Gruva

-5,2%

Hela marknaden

0,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

13,4%

Stål

11,8%

Metall prod

11,8%

Gruva

-6,9%

Hela marknaden

4,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

12,6%

Metall prod

10,5%

Maskin

9,7%

Personal

-6,0%

Hela marknaden

2,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

19,1% +

Säljvärderade aktier

17,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ti över 5 Men svaga signaler

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved