Same same

 

Efter en märklig tid med analyser av analyser och ryckiga börsrörelser pga av dessa analyser som nu slutligen visade sig lika fel som analyserna vid Brexit, står det klart att den nya presidenten i USA heter Donald Trump.

 

Det blir säkert lite upp och ner på börserna och bland valutakurserna, men efter ett tag blir det just "Same same".

 

Världshändelser har mycket sällan någon som helst bestående inverkan på börshandel. Värdet på börsen är resultat av främst konjunktur, räntor och placeringsalternativ.

Småsaker som tex. Brexit eller val av en udda President i USA, har ingen långtgående effekt alls.

Affärer kommer att göras ändå på ena eller andra viset.

Redan nu är spekulationer om vilken sektor som blir den stora vinnaren av detta i full gång.

Det pekas på Byggsektorn eftersom Trump har sagt sig beredd att satsa kraftigt på infrastruktur i USA.

Direkt har kursen för flera stora byggbolag stigit.

 

Tröghet

Avtal som styr och reglerar handel mellan USA och andra länder är inget som blir ogiltigt direkt eller som ens kan förändras direkt.

Om det ändå blir så att ett avtal förändras till det sämre för en aktör, då betyder detta att det blir bättre för en annan och omedelbart kommer kapital att söka sig dit istället.

Dvs. precis som det alltid har varit.

 

Fel signal

Något som kan få en tråkig långsiktig effekt är de mycket negativa signaler som olika aktörer i Sverige har sänt ut vad gäller effekter av att Trump blir president. Det har ofta låtit som något förödande för svensk exportindustri.

När nu Trump vinner blir effekten att den svenska kronan försvagas mot både USD och Euro eftersom marknaden lyssnat och trott på spådomar om försämrad export.

Ren galenskap alltså. Det vi exporterar i form av varor och tjänster till USA är mindre än 10% av vår totala export och dessutom sker den exporten pga. kvalitét och inte pga pris.

Gissningsvis är ordningen helt återställd om några veckor.

 

En given och stor vinnare på valet av Trump är utan tvekan Riksbanken och Ingves som i ett slag får en svagare valuta.

 

Allt medan jag skriver detta ser jag hur börsen stiger och inget skulle göra mig mindre förvånad än om vi landar på plus i kväll.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,31

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,54

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,14

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,63

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,14

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,40

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-11-09

3,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,1

-2,4%

Kina (HK) EWH

5,2

-

Sydafrika EZA +2,2%

6,1

+1,3%

EMU-området EZU

5,2

-

Indien IFN

4,6

-

Latinamerika ILF

6,7

-

Ryssland RSX

5,4

-

USA SPY

5,2

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,1

+1,1%

Oljeindustrin OIH

4,9

-

Teknologi QQQ+0,6%

5,2

-

Olja USO

4,5

-7,9%

Energi XLE

5,2

-

Sjukvård XLV

4,4

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,6

-

Astra Zeneca AZN

3,5

-

Ericsson ERIC

2,8

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Internet

1,7%

Hemmet

0,9%

Livsmedel

0,8%

Finans

-04%

Hela marknaden

0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Energi

4,5%

Stål

4,0%

Transport

3,4%

Gruva

-1,7%

Hela marknaden

0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

3,5%

Hemmet

2,7%

Maskin

1,6%

Läkemedel

-5,5%

Hela marknaden

-1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

8,8% -

Säljvärderade aktier

19,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5 svag marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved