Marknaden

 

Marknaden är sannerligen tråkig nu men som tur är har vi Finanspolisen som bjuder på stor komik!

VD för succébolaget Hexagon, Ola Rollén, blev i förra veckan gripen, misstänkt för insiderhandel.

Det betyder att han agerat på uppgifter som inte var kända för allmänheten och därför anses ha tjänat stora pengar på det aktieinköp han gjorde.

Rollén hamnade i spjället några dagar, under största hemlighet.

 

Men, stora bolag är viktiga saker så vad gör man då? Ja Rollén släpptes tillfälligt ut för att kunna presentera kvartalsrapporten för tredje kvartalet.

Villkoret för att få göra detta (han sedan skulle tas i förvar igen) var att han inte yppade något om vad som pågick, dvs. han var av Finanspolisen ålagd att hemlighålla information för marknaden!

 

Vad de tycker som köpte aktier i Hexagon på grundval av den information som gavs vid kvartalsrapporten återstår att se. Kursen föll -10% när nyheten om häktningen tillkännagavs en dag senare.

Nu är det plötsligt Finanspolisen som sitter på inside information. Det är självklart inte så lätt att visa att någon med information i fallet utnyttjat denna. Men även om ingen blankat Hexagon så kan det vara så att ingen heller köpt aktien vilket det finns en teoretisk möjlighet för att de skulle ha gjort om det inte vore för häktningen.

 

Jag vet att resonemanget är långsökt men det visar också på hur svårt och vanskligt det är att reglera just insiderhandel. Var går gränsen?

Detta löser sig säkert så vi får vara glada för den underhållning som erbjudes.

 

Resevecka

Det blir bara detta Brev den här veckan då jag kommer att vara bortrest resten av veckan.

Nästa Brev kommer på tisdag.

 

Ingen bryr sig om Kvalité

 

I slutet av sommaren drog jag igång en portfölj som ni kunnat följa här på sidan med det stolta namnet FTM-Portföljen. Namnet syftade på grunderna för urvalet av aktierna i portföljen:

 

F - som i Fundamenta, aktier med bra intjäning, växande marknad och pengar i kassan.

 

T - som i Teknisk Analys, aktien ska vara på väg upp och ligga stabilt i sin uppåtstigande kanal.

 

M - som i Momentum, en aktie som såg stark ut med en tydlig trend uppåt, både enligt TA och på marknaden.

 

Vad kunde gå fel?

 

Ungefär allt!

Att aktien hade bra fundamenta betydde att allt redan är inprisat och att aktien är totalt förutsägbar, inget som lockar eller som kan utgöra något av en möjlighet till ett klipp.

Tråkig med andra ord.

 

Den Tekniska Analysen bekräftar detta. Här finns ingen möjlig "turn around" situation som kan ge ett plötsligt lyft.

 

Momentum, aktien ligger i en stabil värdeutveckling på en stabil marknad. Inte heller här finns någon möjlighet till klipp. Det marknaden snarare letar efter är nya aktörer som kan ta sig in på den marknaden för att kunna ta del av momentumet. Dessa har till skillnad från de redan etablerade en möjlighet till plötslig tillväxt.

 

Ungefär så verkar marknaden reagera på den här sortens trygga aktier. Inte ett dugg kul alltså.

Det man vill ha är klipp och plötsliga uppgångar, genombrott och uppköp, nya spännande aktörer, sammangående, nylanseringar och spännande pressreleaser!

 

Visst har dessa trippel-säkra aktier sin plats, men den finns i hopplöst långa och trista portföljer där en utveckling strax över index är det perfekta scenariot.

 

Kanske var jag lite väl negativ nu men jag har svårt at se hur detta kan vara en effektiv väg till framgång i ett aktiesparande.

Möjligtvis kan situationen hjälpas upp något genom en mera aktiv förvaltning där de aktier som faller fort städas ut ur portföljen och ersätts med nya kvalitetsaktier. Nackdelen är då att det inte längre är en långsiktig portfölj med lågt krav på aktivitet.

 

Nya försök

Så, vad kan man då göra?

Utan att lova något är tankarna nu istället inriktad på att finna just de där "klippen". Detta kräver betydligt mer aktivitet och betydligt flera aktier i portföljen.

Då det är arbetsintensivt att arbeta med sådana portföljer är det genväg som får gälla.

Det gör man enklast genom att imitera tex innehav i aktiva invesmentfonder eller genom att följa framgångsrika marknadsbrev med just den inriktningen, att skapa portföljer med löftesrika aktier.

 

Nu återstår att se vad som finns tillgängligt på marknaden och att bygga upp en säker strategi med fixa regler för försäljning och vinsthemtagning.

Och inte minst, se om det verkligen finns någon sådan information värd mödan....

 

Vill man ha god avkastning under tiden rekommenderar jag självfallet våra Brygglån och Företagsobligationer. Nya sådana är äntligen på väg in!

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,25

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,03

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,16

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,27

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,68

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,42

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Då utvecklinge för portföljen inte varit det minsta trevlig avslutas nu experimentet.

Det vi lärt är att kvalitét av det här slaget inte främjar någon plötslig och stark uppgång.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-7,6%

6/4-16

Axiom Corp

+5,6%

3/5-16

Strum Ruger

-17,5%

11/3-16

Sherwin-Williams

-20,1%

13/7-16

Manhattan Associates

-25,7%

7/6-16

Altira Group

+9,4%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+19,9%

19/11-15

Totalt

-17,9%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-11-01

3,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,0

-2,4%

Kina (HK) EWH

5,5

-

Sydafrika EZA +3,9%

5,5

+1,3%

EMU-området EZU

5,2

-

Indien IFN

4,6

-

Latinamerika ILF

6,3

-

Ryssland RSX

5,4

-

USA SPY

4,9

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +0,3%

5,1

+1,1%

Oljeindustrin OIH

4,5

-

Teknologi QQQ

5,0

-

Olja USO

5,0

-7,9%

Energi XLE

5,1

-

Sjukvård XLV

4,0

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,4

-

Astra Zeneca AZN

3,5

-

Ericsson ERIC

2,8

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

1,9%

ElVaGas

1,6%

Kontor

1,1%

Olja

-1,5%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Flyg

2,3%

ElVaGas

1,6%

Gruva

1,1%

Läkemedel

-5,7%

Hela marknaden

-1,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

9,0%

Gruva

3,7%

Flyg

2,4%

Läkemedel

-5,5%

Hela marknaden

-0,7%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

7,3% -

Säljvärderade aktier

19,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5 fortsatt svag marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved