Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-10-27

4,2

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,0

-

Kina (HK) EWH

5,6

+

Sydafrika EZA

5,1

-

EMU-området EZU

5,1

-

Indien IFN

4,5

-

Latinamerika ILF

6,2

+0,9%

Ryssland RSX

5,2

-1,5%

USA SPY

4,8

-

Sektorfonder

 

Marknaden

 

En mycket enkel sammanfattning kan vara att vi har en förvånansvärt svag marknad med tanke på lämnade rapporter.

Marknaden är inte bara svag, den är också tendenslös vilket syns tydligt på utvecklingen i Sektor-bevakningen. Från att alla sektorer visade en positiv veckoutveckling, är nu så gott som samtliga negativa. Detta trots små röreser.

Inte ens guldportföljen orkar hålla intresset uppe vilket är mycket ovanligt när övriga sektorer visar svaghet.

Ingen kul marknad.

 

Det verkligt stora problemet nu är den marknad som skapats med hjälp av Riksbanker och globala överenskommelser där räntan är satt ur spel.

Det blir allt mera uppenbart hur svårt det kommer att bli att återvända till en balanserad marknad där realtillgångar och ränta är två vågskålar på en balansvåg.

 

Överlevarna är de som har haft möjlighet att kapitalisera på situationen, aktieägare, fastighetsägare och självfallet banker.

Aktieägare och andra realtillgångsägare har sett värdet skena i brist på ränteplaceringar medan banker som inte försatt sig i allt för stora kreditrisker istället sett hur man själva kunnat rita sin spelplan.

 

Även om det börjar att gå trögt i en del sektorer så tar det tid att stoppa ett skenande tåg vilket gör att det inte känns som om raset står inför dörren än. Troligare är då en period av stillestånd.

 

 

Inflationsmål? Nej men devalveringsmål.

 

Så har Riksbanken åter igen släppt sitt senaste räntebesked, som blev oförändrat -0,5%.

Man tror fortfarande på att en låg (!) ränta ska få fart på inflationen.

 

Det är nästan obegripligt att ingen talar ur skägget snart och säger som det faktiskt är, att Sverige i likhet med flera andra länder, Kina, Japan mfl gör vad man kan för att sänka värdet på valutan och då få en bättre konkurrenskraft mot jämförbara länder.

 

Ett bra sätt att göra så är att ha en låg ränta på statsobligationer vilket gör att dessa och då valutan blir mindre intressant som placering på en internationell marknad.

En mindre efterfrågan på ränteplaceringar i dessa länder leder då till ett lägre värde på valutan vilket i sin tid leder till billigare priser på exportvaror. Svårare är det inte.

 

Det som däremot är svårt att tro på, är att personer i en position som tex chef för Riksbanken, faktiskt tror på det man påstår, att en bibehållen låg ränta ska leda till en stigande inflation.

 

Det allt tydligare målet är förstås ökad konkurenskraft genom devalvering.

Detta är extra lätt att åstadkomma för ett litet land som Sverige där valutakraften enbart speglar landeats ekonomi och inte fungerar som en "säker hamn" i kristider, vilket är fallet för USA.

 

Både ock

Den allt lägre räntan på statsobligationer har faktiskt lett till att vi fått en inflation på stora delar av vår konsumtion samt att vi även fått en devalvering och då ökad konkurrenskraft på vår export. Dessutom mot flera av våra största handelspartners.

 

Den här sortens inflation är inte lätt att mäta men alla som reser utomlands märker av den mycket tydligt.

 

Tvivlar man på resonemanget kan det vara till hjälp med några diagram:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrammen visar kostnadsutvecklingen för några av de valutor vi är mest beroende av. Det behöver knappast sägas att räntesänkningen av SEK började 2012...

 

Är inte detta devalvering så vet jag inte vad det ska kallas.

Även om de andra valutorna också blivit påverkade av olika finanspolitiska beslut så är det tydligt att SEK idag blivit billigare mot omvärlden med allt vad det innebär.

Att räntesänkningarna skulle vara för att snabba på inflationen får Riksbanken försöka lura i någon annan! Detta är devalvering.

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,16

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,92

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,41

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,61

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,63

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,40

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Utvecklingen i testportföljen är allt annat än god.

Uppenbarligen är kvalité på förtagen inte ett gångabart kriterium om det är snabb värdetillväxt som eftersträvas.

 

Portföljen får vara kvar ett tag till som rent studieobjekt.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-4,4%

6/4-16

Axiom Corp

+12,6%

3/5-16

Strum Ruger

-18,7%

11/3-16

Sherwin-Williams

-10,2%

13/7-16

Manhattan Associates

-22,6%

7/6-16

Altira Group

+7,5%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+15,9%

19/11-15

Totalt

-12,6%

 

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,9

-

Oljeindustrin OIH

5,2

-

Teknologi QQQ

5,1

+0,4%

Olja USO

5,6

-4,9%

Energi XLE +0,2%

5,5

-

Sjukvård XLV

4,1

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,8

-

Astra Zeneca AZN

3,7

-

Ericsson ERIC

2,7

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Flyg

1,1%

Fordon

0,7%

Data

0,5%

Sjukvård

-2,7%

Hela marknaden

-0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

5,0%

Flyg

1,4%

Data

0,6%

Papper

-4,3%

Hela marknaden

-0,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Livsmedel

10,4%

Stål

3,3%

Gruva

2,6%

Konfektion

-5,9%

Hela marknaden

-0,8%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

7,3% -

Säljvärderade aktier

15,4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5 svag marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved