Marknaden

 

Börser världen över tycks ha stannat av, kanske i valet mellan Pest och Kolera i USA om två veckor?

Det är i så fall helt onödigt, finansvärlden ångar på och anpassar sig till varje situation och president. Det blir som med Brexit, en kort rysning och sedan full fart igen.

 

Det verkligt stora problemet nu är den marknad som skapats med hjälp av Riksbanker och globala överenskommelser där räntan är satt ur spel.

Det blir allt mera uppenbart hur svårt det kommer att bli att återvända till en balanserad marknad där realtillgångar och ränta är två vågskålar på en balansvåg.

 

Överlevarna är de som har haft möjlighet att kapitalisera på situationen, aktieägare, fastighetsägare och självfallet banker.

Aktieägare och andra realtillgångsägare har sett värdet skena i brist på ränteplaceringar medan banker som inte försatt sig i allt för stora kreditrisker istället sett hur man själva kunnat rita sin spelplan.

 

Även om det börjar att gå trögt i en del sektorer så tar det tid att stoppa ett skenande tåg vilket gör att det inte känns som om raset står inför dörren än. Troligare är då en period av stillestånd.

 

 

Spara för framtiden

 

En trogen läsare ställde en fråga i helgen, -Hur ska jag göra för att spara i 18 år framöver åt ett barnbarn?

Framtiden vet vi inget alls om, för än efteråt.

Det handlar alltså om att dela upp de olika aspekterna på ett sådant sparande.

 

Vi har:

 

-Avkastning

 

-Kostnader

 

-Risker

 

-Kontinuitet

 

-Skatteeffekter

 

-Ägande

 

Ju mer man tänker på det desto fler aspekter dyker upp och till sist blir det väldigt mycket en filosofisk fråga som gör att man mera måste bestämma sig för sparformen än innehållet i sparandet.

 

Början

Filosofi, vi kan börja där. Först handlar det om att man bestämmer sig för ett 18-år långt åtagande, eller inte.

Förutsätter vi att detta ska gälla från nu och 18-år fram då finns det en väg som är bäst.

Vägen är snarare en metod.

 

1. Placera så att skatteeffekten blir optimal, det är åt dina barnbarn och inte staten som det ska sparas.

Alternativen är nu, 2016, antingen en ISK-depå, eller en kapitalförsäkring.

Alternativen är skattemässigt likvärdiga med några få procents ränta.

 

Åren går och det kan ske oväntade saker på vägen.

Det ljuvliga barnbarnet kanske utvecklas till den värsta mardrömmen lagom till 18-års dagen eller så kommer det en buss runt hörnet...

Man vet aldrig och även om utvecklingen inte alls behöver vara så drastisk och otrevlig finns det skäl att behålla kontroll över sparandet fram till slutstationen, oavsett om det är i 18 år eller kortare. (Eller längre för den delen)

 

Enklast görs detta genom att spara i en kapitalförsäkring där man skriver in barnbarnet som förmånstagare i fall av dödsfall. Det går även att skriva in andra villkor i kapitalförsäkringar, så som hur utbetalningen ska ske.

Med en sådan lösning kan man dels vara säker på att behållningen tillfaller rätt person och samtidigt behålla kontrollen över pengarna fram till utbetalningen.

 

Kostnader

Dessa är viktiga! Här gäller det att hitta en billig kapitalförsäkring. Sådana finns hos både Avanza och Nordnet.

 

Kontinuitet

Det absolut enklaste sättet är att koppla en automatik till sparandet genom en månatlig överföring från ett konto in till sparandet. Kan ordnas av både Avanza och Nordnet.

 

I vad?

Detta är både svårt och oförutsägbart.

Det heter ofta att ett långsiktigt sparande i aktier alltid ger ett bra resultat. Det är helt och hållet en fråga om under vilken tidsperiod man mäter.

Mellan 1980 till 2000 var det fantastiska börsår med en mycket god avkastning och fallande inflation.

Mellan 1966-1980 var det en katastrof att ha sparat i aktier. Inte pga ett börsfall men pga. inflation! Värdet på en aktieportfölj föll under den tiden med ca -70%.

 

Vad man kan göra är att spara i billiga aktiefonder, spridda på olika marknader.

Vi lever och får dras med situationen här i Sverige vilket betyder att större delen av sparandet ska ske i en svensk aktieindexfond. Gärna med en stor andel småbolag.

Avsaknaden av räntealternativ gör att resten av pengarna kan fördelas på aktieindexfonder i övriga delen av världen. Det viktigaste här ar att de har låga kostnader.

 

Att ge ett direkt råd i vilken fond det ska sparas i är omöjligt och inget annat än en gissning.

Det är trots allt principen för sparandet i kombination med låg kostnad som är avgörande.

 

Sammanfattat:

 

- Kapitalförsäkring

- Autogiro

- Låga kostnader

- Billiga fonder

- Billiga fonder

- Spridd placering

 

 

Det finns mycket redan skrivet om detta på nätet och ett bra ställe är >Här .

Rika tillsammans, så heter sidan som har väldigt mycket matnyttigt att erbjuda.

 

Det man kan vara helt säker på är att framtiden är en gissning och att facit delas ut när den passerat, men bästa möjliga förutsättningar för ett lyckat sparande får man genom att ge det rätt förutsättningar genom att spara i rätt form.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,24

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,48

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,57

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,45

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,63

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,42

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Utvecklingen i testportföljen är allt annat än god.

Uppenbarligen är kvalité på förtagen inte ett gångabart kriterium om det är snabb värdetillväxt som eftersträvas.

 

Portföljen får vara kvar ett tag till som rent studieobjekt.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-4,4%

6/4-16

Axiom Corp

+12,6%

3/5-16

Strum Ruger

-18,7%

11/3-16

Sherwin-Williams

-10,2%

13/7-16

Manhattan Associates

-22,6%

7/6-16

Altira Group

+7,5%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+15,9%

19/11-15

Totalt

-12,6%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-10-25

4,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,2

+

Kina (HK) EWH+1,0%

5,8

+

Sydafrika EZA

5,2

+

EMU-området EZU

5,3

+

Indien IFN

4,6

+

Latinamerika ILF

6,4

+4,9%

Ryssland RSX

5,8

+

USA SPY

4,9

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,9

+

Oljeindustrin OIH

5,4

+

Teknologi QQQ +1,2%

5,2

+2,3%

Olja USO

6,5

+

Energi XLE

5,7

+

Sjukvård XLV

4,2

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,1

-

Astra Zeneca AZN

4,0

-

Ericsson ERIC

3,1

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Mjukvara

1,1%

Elektronik

1,1%

Kontor

1,1%

Gruva

-1,3%

Hela marknaden

0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

5,0%

Energi

4,0%

Internet

3,1%

Försäkring

-2,0%

Hela marknaden

0,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Fastigheter

4,5%

Stål

2,6%

Gruva

1,5%

Läkemedel

-7,4%

Hela marknaden

-1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

24%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

10,5% +

Säljvärderade aktier

13,2% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5 svagt positiv

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved