Marknaden

 

Precis som vid förra tillfället då börsen föll, saknades p-plats för kapitalet och marknaden hade inget annat val än att stiga igen. Pengarna måste vara placerade någon stans.

 

Det som i förra veckan drog ner börsen, stigande oljepris, är nu orsak till att den stiger igen.

Skälet nu är att många indextunga bolag i oljebranschen ökar sin vinst i takt med ett stigande oljepris som därför i sin tur drar upp index.

 

En ytterligare anledning till vändningen är att risken för räntehöjning har minskat och då det hotet nu är borta är istället kalkylen det att det finns ytterligare tid och utrymme för fortsatt börsuppgång.

Vi får helt enkelt se hur länge det håller.

 

 

Skumma finansrådgivare

 

Det pågår nu en total häxjakt på finansrådgivare av olika slag.

Det finns goda skäl för det men istället för att ägna sig åt prickskytte använder man sig av avsågad hagelbössa!

 

Alla som titulerar sig med något som börjar med ordet "Finans-" eller som på något vis marknadsför produkter i finanssektorn, pekas ut som skummisar med värdelösa produkter.

Som bevis dras fram exempel på hur försäkringsrådgivare minsann har provision när de marknadsfört en produkt som fångat en sparares intresse och lett till en affär.

Oerhört, eller hur......?

 

Anledningen till avskyn är att säljaren-rådgivaren haft mage att rekommendera en viss produkt och dessutom fått betalt för detta.

 

Kritikerna förutsätter att all sådan marknadsföring sker enbart i säljarens intresse eftersom de minsann får betalt för sitt arbete.

Nu begriper de flesta att det är rimligt att få betalt när man marknadsfört en produkt som leder till affär, precis som i alla andra branscher.

 

Ytterligare några begriper också att det ligger i säljarens intresse att produkten faktiskt är så bra som denna påstår.

En del kanske tom. förstår att säljaren ägnat åtskilligt med tid åt att mycket väl sätta sig in i produkten och måna om att den är det bästa man kan erbjuda sina kunder.

 

Antaganden

Kritiker till finansiell rådgivning är ibland så totalt fel ute att det hela blir en aning svårbegripligt.

 

Tror de verkligen att någon ens försöker marknadsföra en produkt man inte tror på till sina kunder för att den ger en högre ersättning?

Följden av att göra så är att kundstocken skulle försvinna på ett ögonblick!

Givetvis föredrar samtliga seriösa säljare och marknadsförare en produkt som har en optimal kvot av god avkastning / säkerhet samt ersättning för marknadsföringen.

 

De som enbart ser till ersättningen för marknadsföringen vill antingen göra en enda affär eller avsluta sin relation med sina klienter.

 

Fel på siktet

Finansinspektionens (FI) ambition att få bort lurendrejeri är givetvis god.

Skojare är lika skadliga i alla sektorer och verksamheter.

Problemet med att peka ut samtliga som skojare är att man istället säger åt sparare att de ska sköta investeringar och letande efter bra sparprodukter på egen hand.

 

Det finns skojare och klåpare i alla branscher, en del görs det tom. TV-program om, speciellt i byggsektorn.

 

Istället för att råka ut för en oseriös snickare så ska man kanske bygga själva? Eller varför inte undvika lång väntetid på akuten och staga upp benbrottet själv?

 

Självklart finns det bra och dåliga byggare och läkare men det betyder inte att hela branschen är sådan eller att man bör göra allt själva.

 

Urvalskriterier

För att undvika dåliga finansrådgivare kan man göra som man gör i andra sammanhang, man tar referenser och ser till att begripa vad det är man köper eller placerar i.

För att ens göra det möjligt att jämföra olika rådgivare är det också bra att jämföra vad det är man får med tjänsten. De dyrare finansrådgivarna brukar också vara de som sköter mest åt kunden.

 

Envar sin egen Finansrådgivare?

Om man nu ändå vill följa FI:s råd och bli sin egen finansrådgivare går detta alldeles utmärkt.

En given förutsättning är förstås då att man skaffar sig samma utbildning och branschinsikt.

Det är snart gjort, många har redan högskoleutbildning och saknas ekonomidelen då går den säkert att läsa in.

För att vara säker på att samtliga rådgivare håller önskad kvalitét ser FI till att löpande kräva en fortbildning på motsvarande några 10-tal högskolepoäng då och då.

Det sker med några få års mellanrum, vanligtvis över sommaren.

Det går säkert också bra att läsa in sig på de licenser och utbildningar som finns för att få tillstånd att marknadsföra olika finansiella produkter.

Hålla sig á jour med marknaden kan man säkert klara via något påläst ekonomiprogram mellan nyheter och sporten, eller genom att ögna igenom några gula sidor i dagstidningen.

 

Ursäkta...

Det är lätt att bli både sarkastisk och småsur över dessa missriktade skottsalvor som FI delar ut, men det är åtskilliga i branschen som känner sig oseriöst utpekade.

 

Det är klart att det finns aktörer som inte är seriösa, med produkter som inte heller är seriösa, men det finns en mycket större andel seriöst arbetande finansrådgivare med både kunskap och med en stark vilja och övertygelse om att den marknadsförda produkten faktiskt är det bästa som finns att erbjuda. Är den inte det, då försvinner både kund och renommé vilket ingen vill som tänker sig att vara kvar i branschen.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,68

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

16,92

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,72

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,48

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

6,04

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,48

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Utvecklingen i testportföljen är allt annat än god.

Uppenbarligen är kvalité på förtagen inte ett gångabart kriterium om det är snabb värdetillväxt som eftersträvas.

 

Portföljen får vara kvar ett tag till som rent studieobjekt.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-5,5%

6/4-16

Axiom Corp

+12,4%

3/5-16

Strum Ruger

-23,7%

11/3-16

Sherwin-Williams

-13,3%

13/7-16

Manhattan Associates

-16,8%

7/6-16

Altira Group

+3,4%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+16,4%

19/11-15

Totalt

-15,3%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-10-20

4,4

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,3

+

Kina (HK) EWH

5,6

+

Sydafrika EZA +1,4%

5,3

+

EMU-området EZU

5,2

+

Indien IFN

6,3

-0,6%

Latinamerika ILF

6,3

+5,0%

Ryssland RSX

5,8

+

USA SPY

4,9

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,9

+

Oljeindustrin OIH +2,6%

5,7

+2,7%

Teknologi QQQ

5,1

+

Olja USO

6,8

+

Energi XLE

5,8

+

Sjukvård XLV

4,3

-0.1%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,1

+

Astra Zeneca AZN

4,0

-

Ericsson ERIC

3,1

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

2,2%

Gruva

1,9%

Energi

1,6%

Elektronik

-2,3%

Hela marknaden

-0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

4,6%

Energi

3,6%

Stål

2,7%

Läkemedel

-2,2%

Hela marknaden

0,0%

10-Handelsdagar

Förändring

Fastigheter

5,7%

Gruva

2,6%

Papper

2,4%

Läkemedel

-7,9%

Hela marknaden

-1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

10,0% +

Säljvärderade aktier

12,4% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Under Ti-5 men riktningslös

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved