Marknaden

 

Update

 

Det har varit långhelg i Asien vilket gjort att börserna varit mindre aktiva än annars.

Den eventuella kraft man kan se kommer från ett stigande oljepris som dessutom gjort Putin på gott humör.

Ett lågt oljepris sägs hämma tillväxten i Ryssland och även på annat håll i världen där inkomsterna kommer från oljan.

Att ett högt oljepris hämmar alla annan industri och verksamhet tar vi en annan gång.

 

Något som hamnat under radarn är att Grekland får vänta på nästa stödutbetalning från IMF.

En gissning är att detta med ekonomiskt mycket svaga länder i Europa snart kommer upp till ytan igen, speciellt som det i slutet av dessa stödutbetalningar står en pressad bank som väntar på sina pengar.

 

Inflation?

Åter igen upptäcks till finansgenierna på Finansdepartementets stora häpnad att inflationen inte ökar. Detta trots att man nu i flera år sänkt räntan.

Har man rätt så har man rätt, säger de och högst troligt kommer räntan att sänkas igen.

Att man trots detta genidrag inte nomineras till "Nobelpriset i ekonomi" är obegripligt...

 

Det en sänkt ränta fört med sig är förutom mycket låga räntekostnader för företag även en stor brist på finansiella produkter, hur märkligt det än kan låta.

 

Den totala boom vi såg för tio år sedan när olika former av strukturerade produkter var som hetast, är nu totalt försvunnen.

För att kunna bygga den sortens produkter är man i princip helt beroende av att det finns komponenter som levererar en stabil och hög ränta.

Det är den i förväg utbetalda räntan som använts till att köpa högavkastande optioner, som nu är försvunnen. Utan den inga struktar!

 

Det som idag finns på marknaden i form av struktar är snarare en form av vadhållning där man vid ett annat utfall än önskat, kommer att förlora en stor del av investeringen. det är nu väldigt ovanligt med produkter som kan ge både "pengarna tillbaka" vid ett misslyckande, eller en kraftig vinst vid en lyckad affär.

 

Dammsugning

Som jag nämnt så många gånger förr söker jag ständigt efter nya produkter och möjligheter. Än så länge ser jag inget som slår våra bryggor och företagsobligationer på den korta tid vi agerar, 6mån - 4år. Det som annars kan vara av intresse är riktigt långa obligationer med exponering mot tex Asien där man med placeringar på ca 8 år kan få en avkastning på 80-100% av indexet och ändå ha ett kapitalskydd på slutdagen. Dvs stiger tex "Kina-index" med 30% på 8 år, då blir avkastningen mellan 24%-30%. Nackdelen är så klart tiden, vi vet inget om inflationen eller utvecklingen på så lång tid framåt.

 

Klarar man istället av att hålla en aktiv depå av korta obligationer (brygglån) med en årlig genomsnittlig avkastning på 8-10% och använder ränta på ränta-effekt, då har man en avkastning på istället hela 85% - 114%, med samma säkerhet.

Det är möjligheten till ränta på ränta som är den avgörande skillnaden.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,339

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,70

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,49

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,83

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,259

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,41

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Utvecklingen i testportföljen är allt annat än god.

Uppenbarligen är kvalité på förtagen inte ett gångabart kriterium om det är snabb värdetillväxt som eftersträvas.

 

Portföljen får vara kvar ett tag till som rent studieobjekt.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-3,2%

6/4-16

Axiom Corp

+15,6%

3/5-16

Strum Ruger

-23,8%

11/3-16

Sherwin-Williams

-12,5%

13/7-16

Manhattan Associates

-14,8%

7/6-16

Altira Group

+2,2%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+14,1%

19/11-15

Totalt

-16,1%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-10-11

5,3

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,8

+

Kina (HK) EWH

6,1

+

Sydafrika EZA

5.2

-2,1%

EMU-området EZU

5,4

-

Indien IFN

4,8

-

Latinamerika ILF +2,1%

6,0

+3,6%

Ryssland RSX

6,0

+

USA SPY

5,0

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,5

-4,1%

Oljeindustrin OIH

5,7

+

Teknologi QQQ

5,4

+

Olja USO +3,0%

6,4

+5,2%

Energi XLE

5,9

+

Sjukvård XLV

4,5

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,7

+

Astra Zeneca AZN

4,5

-

Ericsson ERIC

5,1

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

1,9%

Livsmedel

1,6%

Stål

1,6%

Fastigheter

-0,8%

Hela marknaden

0,6%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

2,6%

Fastigheter

1,7%

Energi

1,6%

Gruva

-7,9%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Olja

7,1%

Försäkring

4,1%

Energi

3,7%

Gruva

-7,1%

Hela marknaden

-0,9%%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

14,3% +

Säljvärderade aktier

11,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Riktningslös och svag marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved