Marknaden

 

Det saknas både drivkraft, möjligheter och rätt tillgångsvärderingar för att någon sektor ska kunna pekas ut som intressant.

Visst kan man säga att tex bygg- och fastighetssektorn är intressant med sitt underskott i förhållande till befolkningen, men här är redan värderingen hög för de flesta bolag. Uppsvingen har redan prisats in.

På samma vis ser det ut för de flesta bolag, inte minst för vissa delar av oljesektorn som är i stort behov av en prisökning på råoljan. Tyvärr är det så att oljesektorn inte är helt lätt att få insyn i. Medan det är väldigt viktigt för vissa delar att oljepriset är högt så är det lika förödande för andra.

 

Mer olja

 

Många av er är intresserade av betydelsen av prisutvecklingen i råoljan och för att ge en liten bild av detta kommer här ytterligare ett diagram.

För den krisande frackingindustrin i USA och oljesandsindustrin i Kanada, där man till högt pris producerar olja och är helt beroende av ett världsoljepris långt över $50 för att få lönsamhet, är det precis det motsatta för den del av industrin som producerar förädlade produkter av oljan, tex. raffinaderier. Dessa är istället beroende av billig råvara, dvs råolja.

 

Märkligt nog finner man ofta att båda dessa delar av oljesektorn finns i samma fonder, eller så finns det bolag i fonderna som har stor verksamhet i båda ändar av sektorn.

Vill man spekulera i olja ska det göras i avgränsade sektorer där priset på olja är helt avgörande för lönsamheten.

Enklast löser man detta genom att handla med värdepapper som direkt är kopplade mot oljepriset, tex. warrants, futures, enskilda aktier eller optioner.

 

Ojdå

Resonemanget ovan leder då direkt till att man verkligen måste vara väldigt kunnig i värdepappershandel, riskhantering och dessutom lägga en stor mängd tid på detta för att lyckas.

Som om inte detta är illa nog behöver man dessutom hålla ögonen på valutarisken då oljan alltid prisas i USD.

 

Detta i sin tur leder till att det är högst olämpligt att syssla med sådan om man inte gör det vid extremlägen för oljepriset, dvs då priset kraftigt avviker från ett "normalvärde".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den blå grafen är prisutvecklingen för WTI-råolja och visar på den totalt förvirrade prisutveckling som varit sedan 1998.

 

Den röda grafen är ETF-fonden OIH som består av aktier från bolag som arbetar i och servar hela oljesektorn, men som inte själv producerar oljeprodukter.

 

Den orangea grafen är ETF-fonden USO som består av oljepriset på råolja.

 

Märkligt!

Tre saker är slående i grafen, förutom den våldsamma volatiliteten:

 

1. OIH-fonden är betydligt mera följsam mot oljepriset än USO-fonden som i sig enbart består av oljepriset.

 

2. USO-fonden tappat i värde trots att priset på råolja stigit.

 

3. USO-fondens rörelser speglar inte alls kraften i prisrörelserna på WTI-oljan.

 

 

1. Det OIH-fonden speglar är förväntningar som skapas på kommande lönsamhet då priset på råolja förändras. OIH-fondens rörelser har ingen som helst koppling till något faktiskt resultat.

 

2 och 3. Även om USO-fonden består av just priset på råolja så är det så att detta pris är kopplat till futures, dvs derivat med en framtida lösen, ett antagande om vad priset kommer att vara några månader framåt i tiden. Detta gör att priset på derivaten är beroende på åsikter som går åt båda hållen. Några tror att priset ska fortsätt upp, andra på att det ska fall. Resultatet blir något där emellan vilket gör att prisrörelsen neutraliseras.

 

Det går att tränga djupt in i detta men för de flestas del kan det räcka med att konstatera att det här är en spelplan som är full med minor och fallgropar.

Det är få personer som över tiden kan försörja sig med framgång på oljehandel!

 

Det som återstår för den intresserade är att spekulera just då priset är extremt åt ena eller andra hållet, som tex då vi vid årsskiftet 2015-2016 nådde en botten som troligen skulle resultera i en prisstegring. Men, att då placera i USO visade sig vara fel eftersom så många fortfarande trodde att priset skulle falla vidare.

 

+10-15%

Har man som mål att uppnå 10-15% värdeökning i sin portfölj på årsbasis, tex. genom att spekulera i oljepriset, då finns det istället andra metoder.

Nya Brygglån och Obligationer är på väg......

 

 

 

Trevlig Helg!

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 4 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 4 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,09

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,35

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,47

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,57

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,49

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,38

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Utvecklingen i testportföljen är allt annat än god.

Uppenbarligen är kvalité på förtagen inte ett gångabart kriterium om det är snabb värdetillväxt som eftersträvas.

 

Portföljen får vara kvar ett tag till som rent studieobjekt.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-4,9%

6/4-16

Axiom Corp

+18,9%

3/5-16

Strum Ruger

-22,9%

11/3-16

Sherwin-Williams

-10,8%

13/7-16

Manhattan Associates

-16,8%

7/6-16

Altira Group

+4,0%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+14,1%

19/11-15

Totalt

-12,6%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-10-07

5,4

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,9

+

Kina (HK) EWH

6,1

+

Sydafrika EZA

5.5

-0,7%

EMU-området EZU

5,7

+

Indien IFN

5,0

+

Latinamerika ILF

5,9

+3,7%

Ryssland RSX +1,1%

6,0

+

USA SPY

5,0

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,2

-5,1%

Oljeindustrin OIH

5,7

+

Teknologi QQQ

5,5

+

Olja USO +1,4%

6,2

+5,9%

Energi XLE

5,6

+

Sjukvård XLV

4,5

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,8

+

Astra Zeneca AZN

4,5

-

Ericsson ERIC

4,9

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fastigheter

1,7%

Papper

1,1%

Bygg

0,9%

Gruva

-2,2%

Hela marknaden

-0,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Försäkring

2,5%

Fordon

2,4%

Olja

2,4%

Gruva

-9,8%

Hela marknaden

0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Elektronik

6,1%

Olja

5,9%

Energi

5,3%

Gruva

-12,0%

Hela marknaden

-0,9%%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

28%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

13,7% +

Säljvärderade aktier

12,6% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Riktningslös marknad

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved