Marknaden

 

Än en gång var det negativa besked angående ekonomin i USA som fick börsen att stiga.

Beskedet var att någon räntehöjning inte är aktuell på ytterligare ett bra tag, dvs samma som sagts de senaste åren när det hettat till.

 

Att räntan inte ska höjas beror på utebliven inflation i kombination med för låg tillväxt.

För aktiemarknaden är detta ytterligare en tid av respit. Vad som kommer att ske den dag då räntan verkligen kommer att höjas vågar man knappast tänka på med tanke på hur orolig Börsen är för just detta.

 

Vi kan alltså förvänta oss ytterligare börsuppgång men med en väldig kommande nedsida.

I ett läge som detta är Börsen ingen bra placering på sikt, det kommer med stor sannolikhet att erbjudas betydligt bättre köptillfällen.

En viss bekräftelse på detta är uppgången i både guldgruvesektorn, Sydafrikafonder (där guldgruvorna finns) samt i guldpriset.

 

Konferensen

 

Som jag berättade om i förra Brevet har jag nu varit på konferens med vår leverantör av brygglån och företagsobligationer.

Fokus låg på den kommande marknadssituationen och uppbyggnaden av säkerhet för långivarna.

 

Informationen från konferensen var den jag hoppats och redan var övertygad om, marknaden för produkterna ser om möjligt än starkare ut de kommande 4-5 åren och säkerhetsupplägget är oöverträffat på marknaden för ränteprodukter.

 

Tyvärr går det inte av konkurrensskäl att nämna namn här i Brevet (det finns fler läsare än jag anat har jag blivit varse) men som långivare i bryggor och obligationer har du givet vis full insyn i allt.

 

Perfekt klimat

Anledningen till det strålande klimatet för dessa lån är främst bankernas eget regelverk (Basel III) vilket reglerar till vem och vad banker får låna ut pengar.

En annan anledning är konkurrenternas snålhet.

Visst kan andra åstadkomma liknande produkter men då dessa föredrar att spara in på legala kostnader och på den centrala säkerhetsfunktionen Agent, bygger man en produkt som inte på samma vis kan garantera en oberoende bevakning av långivarnas intresse.

Det är också just denna säkerhetsfunktion som gör att produkten kan placeras i utländsk kapitalförsäkring.

 

Men inget av ovan är skäl till den stora efterfrågan från låntagarna, det är istället den horribla situation som uppstått i Sverige när det gäller bostäder och tillgång på främst hyresfastigheter.

Byggandet har inte på något vis hunnit med de politiska besluten om befolkningstillväxt.

 

Processen för byggnation i den skala som krävs är på tok för långsam och tidskrävande för att behovet av bostäder ska kunna fyllas av de stora byggbolagen och fastighetsbolagen.

Detta har öppnat stora möjligheter för snabbfotade och vakna fastighetsbolag att växa både snabbt och med lönsamhet.

Problemet är att kunna starta utan eget stor kapital då bankerna varken kan eller får låna ut pengar till just startfasen i projekten.

Det är så klart här våra produkter kommer in.

När projekten eller köpen väl är genomförda, då står gärna bankerna till tjänst med sina traditionella fastighetslån och byggkreditiv.

 

Nya lån

Det kommer en hel rad nya både korta och långa lån. Mest fördelaktigt är att bygga upp en portfölj med en blandning av dessa.

Genomsnitsräntan sedan start och med samtliga lån inräknade är så här långt 10,6% per år, en mycket svårslagen siffra för ränteprodukter!

Det går dessutom att få än bättre resultat än så med en aktiv portfölj med tonvikt på korta brygglån.

 

Usel portfölj

Den kvalitetsportfölj som jag startade som ett experiment för att se vad just kvalitetsbolag kan ge för avkastning, ser ut att bevisa vad man kan misstänka, att sådana bolag ska ägas för sin avkastning och inte för förväntad aktieprisökning.

 

FTM-portföljen som finns längst ner i Brevet har sedan start haft en riktigt dålig utveckling med nästan -20% i tapp på aktiepriset.

Företagen i sig är väldigt vinstgivande och med en stabil marknad och orderingång, men aktiepriset i bolagen står still eller backar. Dessa är med andra ord rena guldgruvorna för de långsiktiga ägere som kan ta del av utdelningen från vinsten och som inte har planer på försäljning.

För aktiespekulanter är de hopplösa!

De finns anledning att återkomma till portföljen då det är intressant att följa ointresset från marknaden och just därför får den finns med ett tag till.

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 3 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv 3 Obligation 48 mån 10%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,09

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,46

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,22

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,98

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

7,14

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,52

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Utvecklingen i testportföljen är allt annat än god.

Uppenbarligen är kvalité på förtagen inte ett gångabart kriterium om det är snabb värdetillväxt som eftersträvas.

 

Portföljen får vara kvar ett tag till som rent studieobjekt.

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-5,9%

6/4-16

Axiom Corp

+20,7%

3/5-16

Strum Ruger

-24,9%

11/3-16

Sherwin-Williams

-10,1%

13/7-16

Manhattan Associates

-14,8%

7/6-16

Altira Group

+5,1%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+21,9%

19/11-15

Totalt

-11,5%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-09-22

5,7

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,0

+

Kina (HK) EWH

6,4

+

Sydafrika EZA +3,7%

6,0

+4,5%

EMU-området EZU

6,0

+

Indien IFN

5,3

+

Latinamerika ILF

6,0

+

Ryssland RSX

6,1

+

USA SPY

5,4

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,5

+

Oljeindustrin OIH +3,3%

4,5

+

Teknologi QQQ

6,0

+

Olja USO

4,5

+3,0%

Energi XLE

5,0

+

Sjukvård XLV

5,0

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,4

+

Astra Zeneca AZN

5,4

+

Ericsson ERIC

4,3

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

5,2%

Stål

3,5%

Olja

2,3%

Bank

-0,2%

Hela marknaden

1,0%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

5,8%

Olja

1,0%

Transport

0,3%

Bank

0,3%

Hela marknaden

1,9%

10-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

4,8%

ElVaGas

0,5%

Internet

0,5%

Hemmet

-3,7%

Hela marknaden

-1,2%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

15,0% +

Säljvärderade aktier

10,1% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Tillfälligt uppsving?

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved