Marknaden

 

Glest mellan Breven

 

Vi har åter svängt över något mot det positiva men anledningen är en aning bisarr: det går sämre än väntat för ekonomin....

Det som för den vecka sedan spred dålig stämning på börsen, en oro för räntehöjning i USA, skrevs av när siffrorna kom in sämre än förväntat.

Reaktionen blev glädje på Börsen och nu kunde man andas ut ett tag igen eftersom det inte heller nu blev något alternativ för förräntning av kapital, annat än aktiemarknaden.

 

Det som verkligen oroar är vad som ska ske när räntehöjningen väl är på plats?

I Sverige försöker Riksbanken kratta manegen genom att tala om en mjuklandning för ekonomin.

Problemet är att den aldrig riktigt lyft.

Den enligt Riksbanken så viktiga inflationen som man försökt trumma fram med räntesänkningar har lyst med sin frånvaro. Nu står man där med en urspårad bostadsmarknad, ett av världens högst belånade folk, en ekonomi som lånar pengar i en positiv konjunktur och försöker prata sig ur en bedrövlig situation där räntan bara har en väg att gå även om första höjningen säkert ligger en bit bort.

Risken är stor att detta kan bli tråkigt när det väl sker....

 

Uppgångar

I USA ser man liknande tendenser där de mest positiva sektorerna är Fastigheter och Guld.

Fastigheter pga stigande utrymmer för prisökningar då räntan är låg och Guld pga tilltagande oro för följderna av förd politik och kommande politiker.

Det blir en spännande höst!

 

Fortsatt upp

Trenden rent tekniskt är att börsen kommer att fortsätta att stiga försiktigt.

Värderingen av bolagen är redan hög men frånvaron av alternativ gör att marknaden rör sig mot någon form ava koncensus kring den nya högre värderingen av aktiemarknaden.

 

Jag envisas med att fortsätta min inriktning på brygglån och andra företagsobligationer där man kan ta höjd för en varierande värdering med hjälp av kravet på säkerhet i form av panter.

Risken att fastighetsmarknaden ska falla omkull i Sverige känns inte överhängande. Frågan är snarare hur man ska möta efterfrågan på bostäder?

 

Glest mellan Breven

Så kommer det att vara den närmsta tiden. Jag kommer att vara bortrest från i morgon fram till måndag, för att sedan åka iväg igen på den årliga konferensen kring låneprodukterna fram till nästa tisdag.

Marknaden fortsätter jag att bevaka även om det för stunden ser väldigt stilla ut.

 

Nästa släpp av brygglån lär inte ske de närmsta två veckorna men troligen direkt därefter.

 

I höst kommer vi att se närmre på vilka trender vi kan förvänta oss och hur vi kan dra nytta av dessa.

En sådan trend är vi redan inne i -Företagsobligationerna, en annan är utan

tvekan Private Equity, en som är betydligt svårare att få tillträde till.

 

Nästa brev kommer troligen tisdag ev. onsdag i nästa vecka.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

kv 3 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv3 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,14

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

19,58

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,69

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

18,06

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

6,50

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,69

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-4,8%

6/4-16

Axiom Corp

+17,7%

3/5-16

Strum Ruger

-19,3%

11/3-16

Sherwin-Williams

-7,8%

13/7-16

Manhattan Associates

-9,3%

7/6-16

Altira Group

+11,3%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+24,2%

19/11-15

Totalt

-2,0%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-09-07

7,2

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,5

+

Kina (HK) EWH

6,7

+

Sydafrika EZA +4,5%

6,8

+

EMU-området EZU

6,5

+

Indien IFN

6,1

+4,2%

Latinamerika ILF

7,0

+

Ryssland RSX

6,6

+

USA SPY

5,9

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +1,7%

4,8

+0,7%

Oljeindustrin OIH

4,7

-

Teknologi QQQ

6,3

+

Olja USO

4,3

6,2%

Energi XLE

5,2

+

Sjukvård XLV

5,2

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,2

+

Astra Zeneca AZN

5,5

+

Ericsson ERIC

4,3

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,6%

Stål

1,7%

Läkemedel

1,1%

Fastigheter

-1,3%

Hela marknaden

0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Papper

4,0%

Fastigheter

3,8%

Internet

2,3%

Konfektion

-3,1%

Hela marknaden

0,8%

10-Handelsdagar

Förändring

Papper

7,1%

Internet

3,0%

Fastigheter

2,7%

Gruva

-4,4%

Hela marknaden

0,6%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

27,3% +

Säljvärderade aktier

8,5% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt små men nu positiva förändringar

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved