Marknaden

 

Den senaste veckan har inte tagit oss någon stans på svenska börsindexet.

Men det ligger en våt filt över marknaden, oljepriset faller, inköpsindex faller, produktiviteten i industrin faller. På detta kommer Brexit och svag tillväxt generellt.

Svårt att hitta glädjeämnen i den globala ekonomin.

Med en mera positiv syn på det hela kan det också vara så att vi bara ser en andpaus innan nästa uppgång?

 

Agenter

 

Glädjeämne nu är däremot Brygglånen, där både förräntning och tillgång är stark.

Alla är inte bekväma med dessa lån och det är förståeligt då de är väldigt sällsynta och knappast något man stöter på till vardags eller kanske inte alls hört talats om.

Det gäller även för bankfolk och revisorer för den delen kan jag berätta av erfarenhet.

 

Anledningen är förutom att brygglån är relativt ovanliga även att de för det mesta har en tröskel på minst 1 MSEK per andel, något som vi kommit runt genom vårt upplägg.

 

En annan anledning till att en del är skeptiska är själva konstruktionen på den juridiska uppbyggnaden med aktörer man inte stöter på utanför finansvärlden.

 

Misslyckad benämning

En sådan aktör är den vi kallar Agent.

Agent är en totalt misslyckad benämning. I Sverige gå tankarna till en obskyr representant för ett lika obskyrt företag eller till James Bond och i Norge tänker man på dammsugarförsäljare.

 

Agenten som används vid brygglån heter något helt annat och betydligt mera talande

på engelska : Trustee.

 

Det ordet leder direkt tanken till funktionen för agenten, en part man med stor tillit kan anförtro ett uppdrag åt. I fallet med brygglån är det uppdraget att bevaka långivarens intresse i fråga om säkerhet för lånet, återbetalning och förräntning.

Uppfyller inte låntagaren villkoren för lånet, då kommer denne inte heller åt den ställda säkerheten.

Samma sak gäller för tillgång av kapitalet för låntagaren. Är inte samtliga villkor uppfylda vid start av brygglånet, då återbetalas lånet till långivarna

 

Ledande i branschen

Till ett så viktigt uppdrag anlitar man inte vem som helst och det gör inte heller vår leverantör av brygglånen.

Företaget som anlitas för detta heter Intertrust Group B.V och är i storleken 2000 anställda representerade i 26 länder.

Förutom att agera agent i samband med olika obligationer erbjuder man även full företagsstyrning, agerar legal part i fonder samt många fler uppdrag i finanssektorn.

 

Intertrust hanterar obligationer i storlek från några 10-tal miljoner till flera miljarder.

Bland de senast utförda uppdragen finns tex. en obligation på 2 miljarder SEK i Millicom International.

 

Torrt

Jag får ofta frågor om just agentens roll och pålitlighet i samband med brygglånen och då hamnar jag i situationen att det inte finns mer än mitt ord och min förklaring att gå på eftersom detta är en så ovanlig funktion.

 

Nu är det slut på detta!

Jag har fått Intertrust tillstånd att bifoga den presentation som användes vid konferensen i Oslo.

Den är garanterat torr och tråkig, dessutom full av fackuttryck, men..väldigt förklarande för dig med frågor kring detta!

 

Räcker inte detta, då finns det längst ner i presentationen en länk som leder till arbetet och utformningen av de obligationer som gjort på senare tid.

 

Kanske inte den mest lustfyllda helgläsningen men den är absolut full av förklaringar och insyn till agentens roll i ett brygglån!

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

31/8 Brygglån 6-12 mån 13%. Start 31/8

 

kv 3 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv3 Brygglån 9-15 mån 12%

 

kv3 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,62

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,05

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,28

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,75

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,43

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,43

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-6,4%

6/4-16

Axiom Corp

+15,7%

3/5-16

Strum Ruger

-16,3%

11/3-16

Sherwin-Williams

-7,4%

13/7-16

Manhattan Associates

-11,0%

7/6-16

Altira Group

+9,1%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+22,9%

19/11-15

Totalt

-3,4%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-09-02

7,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,2

-

Kina (HK) EWH

6,5

+

Sydafrika EZA +1,4%

5,5

-5,3%

EMU-området EZU

6,3

+

Indien IFN

6,1

+2,7%

Latinamerika ILF

6,4

-

Ryssland RSX

5,8

-

USA SPY

5,9

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +0,4%

4,6

-

Oljeindustrin OIH

4,6

-

Teknologi QQQ

6,3

+0,1%

Olja USO

3,8

-8,3%

Energi XLE

5,2

-

Sjukvård XLV

5,2

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4

+

Astra Zeneca AZN

5,4

-

Ericsson ERIC

4,4

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Papper

2,6%

Fastigheter

1,7%

Konfektion

1,1%

Gruva

-1,4%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Papper

3,2%

Fastigheter

2,8%

Elektronik

1,3%

Gruva

-6,2%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Papper

5,0%

Kemi

2,6%

Fastigheter

2,5%

Gruva

-14,2%

Hela marknaden

-0,4%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

22,0% -

Säljvärderade aktier

9,9% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt små men negativa förändringar

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved