Marknaden

 

Den lugna takten fortsätter och allt ifrågasättande hänvisas till stigande BNP. Enkelt och oemotsägligt för de som inte vet bättre.

Så länge värdet på placeringar och konton ökar så har det inte heller någon betydelse varför.

En stadig befolkningstillväxt driver dessutom ekonomin framåt. Se bara på Kina...

 

Detaljer

Vi kan börja med den senaste tidens stora förlorarsektor: Gruva.

Nej, det är ingen högkonjunktur på gång. Efterfrågan på allt från gruvsektorn är låg och priset faller tillbaka.

Guld. Den förmodade börsstagnationen uteblev och guldpriset har fallit tillbaka vilket syns väldigt tydligt både på gruvsektorn i stort och speciellt på guldgruvsektorn som backat rejält.

 

På gång?

Ser vi på den rent tekniska utvecklingen av den svenska börsen är det faktiskt så att den indikerar en kraftig uppgång! Detta ske ofta när det korta medelvärdet (50-dagar) passerar upp genom det längre (200-dagar) i en graf över börsutvecklingen.

Det är inte på något vis så att det behöver bli på det viset, vi vet inget alls om framtiden, men det är vanligare att det blir så än att det inte blir så.

Hur man spelar den given är upp till var och en men vetskapen om hur det förhåller sig kan vara bra för förståelsen för börsutvecklingen.

 

Kvalitetsbolag....

Utvecklingen för vår försöksportfölj enbart innehållande Kvalitet, sett till hårda ekonomiska fakta, är en aning desillusionerande för börsfundamentalister, dvs de som tror på att kvalitet räknas.

Det som tycks saknas i en sådan portfölj är Hoppet. Dvs själva kryddan för att ett bolag ska stiga till himmeln.

Långsiktigt är jag övertygad om att en portfölj som denna (FTM-portföljen nederst i Brevet) på lång sikt kan ge god avkastning även om den för tillfället är mer av ett sömnpiller.

 

 

Nytt Brygglån 9 månader

 

Det har precis släppts ett nytt brygglån med företräde för de som redan har en klar kapitalförsäkring för detta och främst då till de som varit med i det förberedande brygglånet för projektet.

Villkoren är mycket fördelaktiga som vanligt, 13% på årsbasis och med en löptid på 9 månader +/- 3 månader.

Säkerheten i lånet är nu stärkt genom att samtliga bygglov för projektet är klara och slutligen godkända.

 

Mer information fås via direktkontakt med mig samt i separat e-post till innehavare av kapitalförsäkring.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

31/8 Brygglån 6-12 mån 13%. Start 31/8

 

kv 3 Brygglån 11-24 mån 12%

 

kv3 Brygglån 9-15 mån 12%

 

kv3 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,67

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

17,63

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

3,41

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,76

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,28

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,43

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Värdeförändring sedan inköp (USD)

Inköpt

CACI International

-6,4%

6/4-16

Axiom Corp

+15,7%

3/5-16

Strum Ruger

-16,3%

11/3-16

Sherwin-Williams

-7,4%

13/7-16

Manhattan Associates

-11,0%

7/6-16

Altira Group

+9,1%

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

+22,9%

19/11-15

Totalt

-3,4%

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-08-31

7,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,1

-

Kina (HK) EWH +0,9%

6,3

-

Sydafrika EZA

5,9

-3,7%

EMU-området EZU

6,2

-

Indien IFN

5,8

+0,2%

Latinamerika ILF

6,6

-

Ryssland RSX

6,0

-

USA SPY

5,9

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

4,5

-

Oljeindustrin OIH

5,0

-

Teknologi QQQ

6,2

-

Olja USO

4,7

-3,7%

Energi XLE

5,5

-

Sjukvård XLV

5,3

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,6

-

Astra Zeneca AZN

5,6

-

Ericsson ERIC

4,7

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Transport

0,6%

Elektronik

0,6%

Finans

0,4%

Gruva

-3,6%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Papper

2,5%

Försäkring

1,3%

Bank

1,0%

Gruva

-7,8%

Hela marknaden

-0,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Papper

4,2%

Kemi

3,4%

Elektronik

2,2%

Gruva

-10,8%

Hela marknaden

0,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

23,0% -

Säljvärderade aktier

9,0% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Fortsatt små förändringar

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved