Marknaden

 

Ingen förändring, kapitalet tycker på och fyller de sektorer som halkat efter.

Signalerna från ledande Riksbanker har varit och är att det även framöver behövs en mycket låg ränta för att få fart på ekonomin.

Omtolkat betyder det att man inte kan släppa räntan för då skulle aktiemarknaden krascha.

Spännande att se vem som vågar vara kvar längst på börsen.

 

 

Storebror ser dig

 

Det finns ett begrepp som kallas Big Data och är den trend som växer mest och kanske under störst tystnad.

Kort beskrivet kan den sammanfattas med att så mycket data som möjligt samlas in från så många källor som möjligt och analyseras på så många sätt som möjligt.

 

Huvudmetoden är statistik analys, inte orsakssamband.

Ett bra och begripligt exempel på hur detta fungerar är hur man förutspår influensautbrott och ser dess spridning, mycket tidigt.

 

Förr hade man kunnat tänka sig att detta sker genom att hämta information från sjukhus och vårdcentraler, men idag är metoden helt skild från detta.

 

Den bästa och säkraste metoden går ut på att samla in information från sökmotorer, typ Google, Bing mfl och där avläsa sökord som är knutna till symtom från influensa.

Med den faktiskt ofattbara kapacitet som finns i datorer och program inom Big Data, låter sig detta göras i realtid.

 

Utvecklingen på detta område är lavinartad, men också fördold.

Det vi kan se tydligast i vår vardag är vilka annonser som dyker upp på våra datorer.

Annonserna är resultat av databehandling av vårt surfande och sökande på nätet. De är också resultat av vår ålderskategori, familjeförhållande, inkomst, resvanor, försäkringsköpande, deklaration, fordonsägande, bostäder, kommande väderlek, politiska händelser i vår närhet, inköpsvanor osv osv.

 

Ett annat vardagligt exempel på resultatet av Big Data är Googles översättningsprogram.

Här kan man tro att detta är resultatet av ett program fyllt med regler för grammatik för all världens språk men så är det inte.

Tvärt om är det faktiskt mycket enklare än så. (Om man nu kan säga enkelt i dessa sammanhang)

 

Översättningsprogrammen bygger till allra största del på ren statistik från professionella översättningar. Data samlas in via nätet där det redan finns väldiga mängder med översättningar från olika former av litteratur och dokument.

 

Informationsmängden växer i rasande takt vilket i sin tur leder till bättre översättningar.

Man beräknade att av mängden information som fanns tillgänglig år 2000 var ca 25% digital, dvs den fanns tillgänglig för behandling av datorer.

Idag beräknar man att den mängden är 99% !

 

Big Data-företag försöker få tag på så mycket data det bara är möjligt från så många källor de bara kan nå.

Detta analyseras sedan på alla tänkbara vis.

I de flesta fall kopplas inte detta till dig som person, det förhindras av sekretess och lagar, men det är inte förbjudet att koppla det till en fiktiv person som liknar dig väldigt mycket.

 

Bra!

Det är lätt att få rysningar och känna sig övervakad men resultatet av rätt använd Big Data är väldigt positiv.

Exemplet med influensabevakning är ett, varningar för astmautbrott är ett annat. I vardagen kan tex information om alternativa färdvägar vid trafikstockning vara ett annat.

Det finns helt enkelt ingen gräns för vart detta kommer att ta vägen framöver.

 

Dåligt

Självfallet upplevs möjligheten till komplett kartläggning av ens person som skrämmande.

Frågor som tolkningsrätt, etik och rätt till integritet kommer att ta allt större plats.

Som tur är finns inget mera anpassningsbart och samtidigt fullständigt oberäkneligt än människan. Det är svårt att se oss fångna i Big Data nätet.

 

Påverkan för oss läsare idag

Big Data har medfört att resurser i form av sökverktyg och analyser även har ökat för privata användare.

För vår del innebär det att det vi vill hålla hemligt för konkurrenter helt enkelt inte ska gå att söka på.

Våra brygg- och obligationslån är ett sådant exempel.

Jag kommer framöver att vara än mera restriktiv när det gäller nämnande av namn och företag här i brevet.

Jag har under den gånga veckan haft möjligheten att se vad en sådan sökning gjorde och vilka resultat och slutsatser man kan dra från detta. I princip gick det att få fram både omfattning, marginaler, uppbyggnad, tidsramar och koncept på verksamheten och de inblandade företagen.

Det vill vi inte bjuda våra konkurrenter på!

 

Framöver försvårar jag den möjligheten genom att inte i klartext nämna företag eller exakt information kring lånen annat än via direkt e-post.

Den informationen är än så länge inte tillgänglig för sökning för andra än CIA och liknande, vad vi vet.....

 

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/8 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/8 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,30

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

20,06

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,17

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

19,31

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

6,56

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,55

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

Uppdateras veckovis

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Pris $

% i $

Inköpt

CACI International

95,70

-9,6

6/4-16

Axiom Corp

25,06

+12,3

3/5-16

Strum Ruger

66,62

-10,5

11/3-16

Sherwin-Williams

295,29

-4,5

13/7-16

Manhattan Associates

58,59

-14,1

7/6-16

Altira Group

67,34

+11,5

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

169,28

+25,8

19/11-15

Totalt

 

-2,3

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-08-12

7,4

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

6,0

+

Kina (HK) EWH

6,3

+

Sydafrika EZA

7,3

+

EMU-området EZU

5,9

+

Indien IFN

5,7

-0,9%

Latinamerika ILF +2,3%

6,9

+4,3%

Ryssland RSX

6,2

+

USA SPY

6,0

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,1

-1,7%

Oljeindustrin OIH

5,5

+

Teknologi QQQ

6,4

+

Olja USO +4,2%

4,0

+3,7%

Energi XLE

5,3

+

Sjukvård XLV

6,0

-

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,0

+

Astra Zeneca AZN

5,9

-

Ericsson ERIC

4,8

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Konfektion

3,1%

Olja

1,4%

Maskin

1,1%

Gruva

-1,8%

Hela marknaden

0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Konfektion

5,0%

Livsmedel

3,5%

Maskin

3,4%

Energi

-2,3%

Hela marknaden

1,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Internet

3,7%

Olja

3,6%

Maskin

3,6%

Stål

-2,4%

Hela marknaden

1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

28,2% +

Säljvärderade aktier

9,7% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Drivs av brist på alternativ

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved