Marknaden

 

Det ser ut att bli som jag gissade med börsen, ett kortare stopp och sedan fortsatt svag uppgång i takt med att nytt kapital strömmar till.

 

Börsen världen över är åter i ett läge av avvaktan och detta av många anledningar.

 

Vi har:

 

Brexit, fortfarande med något av en chockeffekt för en del

 

Kinas avmattning. Trots många försök till siffergymnastik och försäkringar om fortsatt tillväxt, är det både uppenbart och naturligt att den största och snabbaste tillväxten är över.

 

Räntan. Inget händer. Detta med nollränta skulle ju vara medicinen för trög ekonomi?

Fortfarande går det väldigt trögt med både tillväxt, inflation och jobbskapande.

 

Sommar. Den varar hela augusti ut i stora delar av vår ekonomiska värld. Det är först då man kavlar upp ärmarna och drar igång nya projekt.

 

Även Ti-värde har stabiliserats som en följd av svag aktivitet.

 

 

En obehaglig bild

 

Trots, eller pga, att lönsamheten faller för bolag både i västvärlden och i utvecklingsländerna, fortsätter P/E-värdet att stiga och är nu uppe i hel P/E 25 för det stora Indexet S&P 500.

 

Fortsätter börsuppgången som den gjort de senaste åren, utan hänsyn till företagsvinster, då finns det visst då utrymmer för fortsatt uppgång, men historien visar oss vad som väntar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det är svårt att omvandla ett idag existerande aktieindex så att det blir relevant bakåt i tiden, i det här fallet till en tid då det inte existerade. (Det startade 1926)

Vad man gör är att se på hur aktiemarknaden värderades i de index som fanns före S&P 500 vilket fungerar utmärkt då sammansättningen var liknande.

 

Oavsett vilket kan vi med en titt på diagrammet konstatera att aktieköpare endast vid tre tidigare tillfällen varit beredda att betala minst $25 för en andel i ett bolag som ger tillbaka $1 per år till ägaren. Högre än så är inte den genomsnittliga årliga vinsten per aktie i S&P 500 Index.

 

Galenskap känner inga gränser så vem vet, snart kanske det ser ut som 2010 igen?

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/8 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/8 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/8 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek. (Nu ca 8.50)

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,51

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

19,83

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,11

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

19,52

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

6,70

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,68

0,65

1,45

29,4

 

FTM-Portföljen - Kvalitétsjakten

 

Aktierna i FTM-portföljen är utvalda enbart efter kriterietrna Fundamenta och Teknisk analys. Det som återstår är Momentum vilket följer först en tid efter att köpsignal kommit.

Portföljen ska ses som ett rent långtidsexperiet för att se vilken inverkan ren kvalitét har på en aktie. Samtliga aktier ha väldigt bra fundamenta enligt den urvalsmetod som beskrevs i Brevet 3/8 16.

 

Urvalet som gjordes då var en bakåttest med de inköpsdata som fanns vid tiden för inköp.

Köpen har gjorts med samma belopp i varje aktieslag.

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Företag

Pris $

% i $

Inköpt

CACI International

105,92

-11,2

6/4-16

Axiom Corp

22,98

+0,7

3/5-16

Strum Ruger

69,32

-7,0

11/3-16

Sherwin-Williams

301,73

-2,5

13/7-16

Manhattan Associates

58,22

-15,3

7/6-16

Altira Group

67,34

+11,5

5/2 -16

Huntington Ingalls Ind.

172,60

+28,3

19/11-15

Totalt

 

-2,5

 

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-08-05

7,2

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,2

-

Kina (HK) EWH

5,7

- 1,5%

Sydafrika EZA

6,7

+

EMU-området EZU

5,2

-

Indien IFN

5,8

+

Latinamerika ILF

6,4

+3,0%

Ryssland RSX +1,6%

5,7

+

USA SPY

5,9

-

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,3

+

Oljeindustrin OIH

5,1

+

Teknologi QQQ

6,2

+

Olja USO +1,5%

3,5

+1,7%

Energi XLE

5,0

+

Sjukvård XLV

6,0

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,5

+

Astra Zeneca AZN

6,1

+

Ericsson ERIC

4,5

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Papper

1,0%

Hemmet

1,0%

Metall prod.

1,0%

Livsmedel

-0,7%

Hela marknaden

0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

3,6%

Olja

1,6%

Läkemedel

1,6%

Konfektion

-3,2%

Hela marknaden

-0,1%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

6,1%

Stål

3,7%

Läkemedel

3,4%

Konfektion

-6,0%

Hela marknaden

0,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

21,6% +

Säljvärderade aktier

9,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Ont om drivmedel

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved