Kvalitétsjakten

 

 

Börsen rullar på som förutsagt pga brist på annan förvaringsplats för pengar.

Allt handlar om en form av Chicken-race där man hänger på så länge man vågar och så länge man ser andra gör det.

Det kan vara en god idé med stora möjligheter till värdestegring.

Problemet är att det blir allt mera sällsynt med att se efter vad som verkligen har en grund för värdestegring.

 

Trenden nu är att det som stiger mest är företag med stor volym och orsaken är ett massivt inflöde av pensionspengar som helt enkelt måste placeras löpande.

Stabila stora företag har också en betydligt mindre risk än mindre tillväxtföretag. Dessa kan för stunden se stabila ut med stor möjlighet till fortsatt tillväxt, men sådan kan förändras fort.

Alltså hamnar pengarna hos de redan etablerade och stabila bolagen.

 

En annan sort

Det finns en sorts bolag till, de med ett verkligt värde och en tydlig stabil tillväxt.

För att vaska fram dessa finns det lite olika metoder men de flesta går ut på att finna bolag som både resultatmässigt, tillväxtmässigt och intressemässigt är på väg upp och framför allt bryter upp genom olika tidigare motstånd.

 

Det räcker inte att ett bolag har alla siffror rätt så länge det inte uppmärksammast av ett stabilt kapital från placerare.

När detta sker kan man se hur bolaget ändrar riktning mot en stabil uppgång, utan att för den delen förändras på andra vis, tex genom en ökad vinst, nya stora ordrar, sammanslagningar od.

 

Vid sådana tillfällen kan ett bolag mycket väl stiga i pris, men detta blir oftast tillfälligt.

Betydligt bättre är det då när dessa bolag hamnar i sökarljuset från ett stabilt kapitalflöde från pensionsfonder od.

 

Hur man fångar dem

-Nummer ett är att sortera fram bolag som uppfyller de kvalitetskrav man ställer.

-Nummer två är att bevaka handelsvolym och värdeförändring över tiden.

 

Jag kommer framöver att lägga upp en testportfölj med bolag från USA-börsen, det är där det bästa urvalet och bästa kapitalflödet finns.

 

Dessa bolag kommer sedan att bevakas löpande med hjälp av TA (teknisk analys) vad gäller volym och kursförändring.

När jag ser att det jag önska inträffar kommer aktien att köpas in i portföljen och där kommer den att ligga tills den faller ur mönstret igen.

Vi får se det som ett trevligt experimenterande med investering i aktier som möter kraven från Fundamenta, TA och Momenum. En FTM-portfölj!

 

Om det rasar?

Då kommer säkert även aktier som dessa att följa med ner, men genom att de uppmärksammats som kvalité kommer de att ha en större motståndskraft än andra.

 

Kvalitén:

 

  • Stigande nettoinkomst
  • Stigande omsättning
  • Stigande tillgångsavkastning
  • Stigande fritt kapital
  • Ökande bruttomarginal
  • Ett arbetande kapital större än vinsten
  • En minskande skuldsättningskvot mot totala tillgångar
  • En organisk tillväxt som är större än uppköpt tillväxt
  • Ingen aktieutspädning pga nyemissioner större än eget återköp.

 

Metoden är inte ny utan en sedan 1990-talet etablerad sorteringsmodell som kallas F-score.

 

Problemet med den här sortens utgallring är att den är både tidskrävande och i många fall onödig.

Så som aktiemarknaden varit har allt stigit eller fallit, med eller utan F-scor.

 

Det nya är att vi fått betydligt starkare och mera automatiska metoder att leta upp dessa aktier.

Samtidigt som företagsdata blivit mera tillgänglig har programmen blivit bättre.

Det är alltså numera ganska lätt att sortera fram kandidaterna.

Samtidigt har marknaden efter alla uppgångar blivit mera känslig för att hitta det som verkligen kan stå på egna ben.

Kombinerar vi detta med Teknisk Analys och våra egna verktyg för att mäta Momentum, då finns goda chanser att plocka russinen ur kakan!

 

Stabila vinnare?

Absolut inte! Alla bolag kan göra fel men med våra möjligheter att ständigt bevaka dessa kan vi i god tid göra oss av med de som inte längre passar modellen.

 

Nästa Brev

Där kommer du att finna ett antal aktier som möter kriterierna för Kvalité men ännu inte Momentum. De kommer att hamna på en bevakningslista och när köpsignalen kommer, då hamnar de i vår FMT-portfölj.

Om det blir en vinstmaskin eller inte är det ingen som vet i förväg, däremot vet vi att det är ett seriöst försök med seriösa bolag.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/7 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

3,90

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,19

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,32

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

17,95

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,04

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,45

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-07-25

7,5

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD

5,1

-

Kina (HK) EWH

5,9

+2,7%

Sydafrika EZA +0,8%

6,4

+

EMU-området EZU

5,1

+

Indien IFN

6,0

+

Latinamerika ILF

6,3

+

Ryssland RSX

5,6

-1,1%

USA SPY

5,9

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD

5,5

-

Oljeindustrin OIH

5,4

-

Teknologi QQQ +0,4%

6,2

+1,7%

Olja USO

4,0

-5,2%

Energi XLE

5,6

-

Sjukvård XLV

6,0

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,5

+

Astra Zeneca AZN

5,4

+

Ericsson ERIC

4,6

-

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Telekom

1,3%

Transport

1,3%

Livsmedel

1,2%

Konfektion

-0,9%

Hela marknaden

0,5%

5-Handelsdagar

Förändring

Hemmet

2,1%

Fastigheter

2,0%

Läkemedel

2,0%

Gruva

-5,1%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Fordon

5,4%

Hemmet

4,3%

Transport

4,2%

Gruva

-5,1%

Hela marknaden

2,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

43%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

27,7% +

Säljvärderade aktier

8,8% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Opåverkbar

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved