Balans

 

Börsen rusar, guldet och fastigheter stiger i pris.

Fenomenen har sin grund i samma sak: avsaknad av alternativ.

 

Börjar vi med Börsen, och det är globalt, då är den självklara orsaken brist på ränteplaceringar stora nog att uppväga en inflationsförlust och att ge en rimlig avkastning på kapitalet.

Det man missade helt när den "Stora planen om fartökning på ekonomin genom räntesänkning", sjösattes var balansen mellan stor och liten risk.

 

Sedan modern tid har Börsen fungerat som mottagare av ett ständigt kapitalflöde från löner, företagsvinster, pensionssparande och all form av kapitalplacering.

Tanken med att placera på Börsen är att man mot en avvägd risk ska få pengar tillbaka i form av ränta och värdestegring i de bolag man placerat i.

 

Det är inte all kapitalplacering som lämpar sig Börsen med dess nyckfullhet och oförutsägbara framtida risk.

Detta har vägts upp genom möjligheten till ränteplaceringar där stora solida företag och hela länder står som garant för avkastningen.

Det har också varit möjligt att förvara kapitalet på ett högräntekonto hos banken och som tack för att banken fått låna dina pengar till sin verksamhet, har de betalt en rimlig ränta.

 

Detta är nu helt borta.

Banken tar betalt för att förvara dina pengar, länder med riktigt solid ekonomi gör detsamma och länder men aningen mindre solid ekonomi betalar dig inte mer än småpengar för att du köper deras obligationer.

 

Obalans

Något som inte förändrats alls är storleken på det ständigt inströmmande kapitalet som ständigt söker efter förräntning.

Som det är nu hamnar en farligt stor andel av dessa pengar på Börsen, där aktiekurserna ständigt pressas upp långt mer än vinsterna.

Helt och hållet som resultat av brist på alternativ.

 

Det är precis samma fenomen i bostadssektorn. Allt fler söker efter bostäder men då tillgången på dessa inte ökar, då stiger istället priset på de som finns tillgängliga.

 

Guldet är inget undantag. När förtroendet för allt fler länders ekonomi faller och då i förlängningen deras valuta, stärks istället det alternativ som finns tillgängligt: guldet.

 

Allt jämnar ut sig

Detta är lite av en grundlag, att obalans för eller senare balanseras.

Senast vi såg detta var när råvaruboomen hanns ikapp av ökad tillgång genom nya och fler gruvor, oljekällor och ökad kapacitet.

Priserna föll som en sten, inte genom en avtagande ekonomi utan pga konkurrens i utbudet.

Det är det vi väntar på för de nu boomande tillgångarna: Aktier, fastigheter och guld.

 

Hur långt borta detta är vet man aldrig men något som är absolut säkert är att risken har ökat.

Möjligtvis kommer guldet att klara sig ett bra tag till då osäkerheten i valuta knappast blir mindre av en balansering i de andra tillgångarna.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/7 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,72

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

19,01

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,96

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

19,96

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

5,50

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,53

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-07-14

7,5

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI-värde

5-dagars trend

Sverige EWD +0,6%

5,0

-2,6%

Kina (HK) EWH

5,4

+

Sydafrika EZA

5,7

+6,7%

EMU-området EZU

5,0

+

Indien IFN

6,0

+

Latinamerika ILF

5,8

+

Ryssland RSX

5,7

+

USA SPY

5,8

+

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

Guld GLD +0,9%

6,0

-2,3%

Oljeindustrin OIH

5,9

+5,4%

Teknologi QQQ

5,9

+

Olja USO

4,5

-

Energi XLE

5,9

+

Sjukvård XLV

5,9

+

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde

5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,6

+

Astra Zeneca AZN

5,2

+

Ericsson ERIC

3,7

+

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,1%

Stål

1,0%

Kemi

0,5%

Läkemedel

-1,7%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

10,8%

Fordon

6,6%

Transport

6,1%

ElVaGas

-0,8%

Hela marknaden

2,7%

10-Handelsdagar

Förändring

Stål

17,0%

Gruva

13,3%

Fordon

11,6%

ElVaGas

2,1%

Hela marknaden

5,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

26,3% +

Säljvärderade aktier

9,4% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Brexit bortglömt

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved