Brexit?

 

Bara 2 veckor efter valet i Storbritannien blir det allt tydligare att Brexit enbart är en formalitet att anpassa sig till.

Börserna gör allt för att så snart som möjligt återvänder till nivåer före valet och diskussionen nu handlar om vilka bolag som vinner eller förlorar på Brexit. Den handlar inte om EU:s existens eller Europas snara undergång.

 

Tvärtom kan Brexit i förlängningen istället handla om att möjligheten för EU:s överlevnad stärkts nu när det blivit så uppenbart att man vuxit ur sin groteska kostym så illa att Storbritannien som första land inte längre vill kännas vid spektaklet.

 

Det som behövs för EU:s del är att snarast möjligt snygga till sig och börja uppföra sig på ett sätt som tilltalar medlemsländernas befolkning istället för att som nu reta upp folk så pass att de vill säga upp bekantskapen.

Brexit har alltså alla möjligheter att bli det som i framtiden visade sig vara starten för ett nytt och mera tilltalande EU.

 

Krångel

Kanske blir det så att "Krångel" i affärer med Storbritannien blir det mest påtagliga bekymret av Brexit. Dvs som det är idag när det gäller handel med några av våra allra största handelspartners; Norge, USA och Kina.

Inte någon gång i historien har krångel varit något som förhindrat handel så länge det funnits en marknad eller ett ömsesidigt behov av affärer.

 

Valutan

Här är en punkt som inte kommer att återgå till det "normala" på ytterligare ett tag. Värdet på den brittiska valutan föll rejält med ca -15% efter beskedet om Brexit. Valutan har inte hämta sig än men just pundet ser ut att vara den kanske mest frestande möjligheten till en god valutaspekulation just nu.

Den tillsammans med möjligheten för återhämtning av värdet för aktiekurserna hos alla de banker som under året förlorat så kraftigt på oron kring Brexit.

 

Banker har likt inga andra sektorer en möjlighet att själv bygga upp regelverket och möjligheterna för sina vinster. Det som saknas nu är hur reglerna för framtiden utanför EU ska se ut. När väl detta är klargjort, då startar vinstmaskinen igen.

Självfallet innebär Brexit stora besvär för främst brittiska banker när det gäller hur man ska hantera problemet med att saluföra sina tjänster från Storbritannien när/om man står utanför EU:s regelverk.

Det kommer att bli ett både dyrt och krångligt bekymmer att lösa. Men absolut inte omöjligt.

Redan idag ser man hur mycket mera attraktiva rena Britiska företag blivit genom sin rabatterade valuta. Det fungerar utmärkt för alla brittiska företag med export men utan stor egen import.

 

Guldet

Guld gillar all form av "Krångel" och osäkerhet. Värdet har dragit iväg rejält sedan valresultatet av Brexit blev klart.

Så länge oklarheter kring pundets värde, regelverk med handel i EU od. kvarstår, då kommer också värdet för guldet att ligga kvar på en hög nivå. Men, ju mer osäkerheten avtar, desto större är risken för en tillbakagång av guldpriset.

Var inte rädd för att säkra upp ev. vinster i dina guld-spekulationer!

 

Senaste brygglånet

I torsdags förra veckan släpptes ett brygglån på 190 MSEK. Det var fulltecknat fredag em.

Tack vare möjligheten att ställa oss tidigt i kön ser det ut som om vi kom med i lånet. Slutligt besked kommer senare i veckan.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

-/7 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

4,70

1,83

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

18,36

13,11

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

5,04

4,68

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

20,06

16,48

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

4,86

1,42

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,53

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-07-11

6,1

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

6,4 +

Oljeindustrin OIH +2,2%

5,6 -

Teknologi QQQ

5,7 +

Olja USO

4,7 -8,1%

Energi XLE

5,7 -

Sjukvård XLV

5,8 +2,1%

Sektorfonder

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

4,2 -

Astra Zeneca AZN

5,0 -

Ericsson ERIC

3,7 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Stål

3,3%

Gruva

2,9%

Maskin

2,8%

ElVaGas

0,7%

Hela marknaden

1,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

6,3%

Stål

4,4%

Läkemedel

4,1%

Fastigheter

-1,7%

Hela marknaden

1,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

13,7%

Bygg

3,7%

Detaljhandel

2,9%

Kontor

-3,0%

Hela marknaden

0,5%

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,5 -2,6%

Kina (HK) EWH

5,1 +

Sydafrika EZA

5,1 -

EMU-området EZU

5,1 -

Indien IFN

5,6 -

Latinamerika ILF 3,9%

5,6 -

Ryssland RSX

5,3 -

USA SPY

5,7 +1,3%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

20,8% +

Säljvärderade aktier

12,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Brexit bortglömt

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved