Breakit och Brygglån

 

Man kan kanske tycka att jag valt en väldigt olämplig tidpunkt för min vistelse i USA men den är samtidigt mycket givande då informationen och diskussionen kring Brexit låter väldigt annorlunda här!

 

Om vi först ser till reaktionen på börserna så var den precis så förutsägbar som man kunde förvänta, med överreaktion och allt.

Här i USA (och Asien) var nedgången betingad av den förväntade nedgången i Europa medan den i Europa snarare var betingad av panik.

 

Det absolut mest slående var och är bristen på diskussion om orsaken till utgången.

Även om valresultatet varit omvänt i fråga om procenten för Ja och Nej så är det uppenbart att det finns ett mycket stort missnöje med hur EU fungerar.

Att det missnöjet blivit som mest tydligt i Storbritannien kan ha att göra med att "Parkinsons Lag" kommer därifrån. Den lagen säger att allt arbete kommer att kräva precis så mycket resurser som avsätts till detta, varken mer eller mindre. Anställ 1000 EU-tjänstemän till och det kommer att visa sig att de kommer att ha fullt upp med att skapa sig nya arbetsuppgifter.

 

Det är länge sedan gränsen för vad EU ska syssla med passerades.

Det folket röstat om är inte om det är bra eller dåligt för Storbritannien med ett medlemskap i EU utan om vad man ute i hemmen tycker om saker som EU-reglering av effekt i dammsugare, bestämmande över förpackningars storlek, varningstexter på tobak, glödlampor, trafikregler osv.

Dvs allt sådant som påverkar i vardagen och som ger känslan av att "någon annan" bestämmer åt en.

Och inte minst vad man tycker om att folk från hela EU kan flytta in och direkt tar del av det välfärdssystem som byggts upp i landet eller att man är med och betalar miljarder årligen till ett allt mera uppblåst EU-frälse.

Självklart då att röstningen föll ut som den gjorde.

 

Oförändrat

Visst blir det panik när osäkerheten kring de ekonomiska följderna av resultatet är så total, men vad som kan vara på sin plats är att konstatera att Storbritanniens största exportpartner är USA och den största importpartnern är Kina. Ingen av dem är med i EU.....

För Sveriges del är vår största handelsparnter Norge...

 

En annan sak att reflektera över är att handelsbehovet med omvärlden kommer att vara oförändrat, oavsett medlemskap i EU. Det handlar om en Bexit, inte en Breakit.

 

I övrigt är börsen inte mera osäker nu än innan valet. Och det var illa nog.

 

Brygglån

 

Jag har länge utlovat nya brygglån men de har av olika anledningar blivit framskjutna. Inte minst den förväntade oron kring Brexit är en sådan anledning.

Lånen kommer men vi får vänta ytterligare ett tag.

 

Av de löpande lånen har nu ytterligare ett blivit återbetalt. Besked om detta har mailats till er med konton för brygglån och obligationer.

 

En vecka till...

....sedan är Brevet tillbaka i sina vanliga rutiner igen.

Fram tills dess är jag nåbar per e-post enligt nedan.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Repris

 

Semester-Studieresa

De kommande veckorna är jag på resande fot vilket betyder långt mellan Breven.

Marknadsbevakningen är som vanligt aktiv men det blir färre Brev om det inte är fullt nödvändigt pga någon kraftig börshändelse.

 

Självklart kommer servicen gällande Brygglån och Obligationer att vara igång som vanligt.

Det är mycket möjligt att det lanseras ett eller två nya lån med start i veckan.

 

Fel tid

Jag kommer att vara 8 timmar efter i tid vilket kan betyder att jag inte kan nås på telefon för än eftermiddagen svensk tid. E-post fungerar alltid.

 

 

 

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

24/5 Obligation 5 år 8,25% /år Pågår , nästan fulltecknad

 

24/5 Obligation 4 år 10,25% /år Fulltecknad

 

-/7 Brygglån 9-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 11-24 mån 12%

 

-/7 Brygglån 3-9 mån 15%

 

-/7 Brygglån 9-15 mån 12%

 

-/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 12 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,95

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,18

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,46

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,62

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

3,45

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,42

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-06-30

5,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Ej uppdaterad

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,3 -4,6%

Kina (HK) EWH

5,2 +

Sydafrika EZA

4,8 -

EMU-området EZU

4,8 -

Indien IFN

5,6 -

Latinamerika ILF

4,6 -

Ryssland RSX

5,1 +0,6%

USA SPY

5,4 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,4%

5,8 +

Oljeindustrin OIH

6,2 +5,7%

Teknologi QQQ

5,3 -1,2%

Olja USO

7,0 +

Energi XLE

6,1 -

Sjukvård XLV

5,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4 -

Astra Zeneca AZN

4,1 -

Ericsson ERIC

3,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

Ej uppdaterad

En Dag

Förändring

Bank

-0,3%

Kemi

-0,4%

Kontor

-0,5%

Energi

-3,4%

Hela marknaden

-1,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

2,7%

Miljö

1,7%

Gruva

1,6%

Läkemedel

-3,8%

Hela marknaden

-0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

8,6%

Miljö

5,0%

Stål

4,9%

Livsmedel

-2,0%

Hela marknaden

1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

17,7% +

Säljvärderade aktier

15,3% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Återhämtning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved