Marknaden

 

Den oväntat dåliga rapporten om situationen på arbetsmarknaden i USA i kombination med den ökade risken för Brexit, blev för mycket och det resulterade i fallande börser i slutet av förra veckan.

Som vanligt är all reaktion från den svenska börsen hävstångsbetonad och självfallet föll börsen mest här.

 

Detta är såklart inga bra signaler givet till det jag skrivit tidigare om en uppblåst sufflé-liknande värdering. Ett litet stick och hela härligheten kan falla ihop!

 

Det enda rimliga i ett läge som detta är att hålla sig borta från börsen då det varken är ett speciellt bra köpläge eller ett läge för att spela på en kraftig nedgång.

Nedgången må komma men den är inte självklar än.

 

Semester-Studieresa

De kommande veckorna är jag på resande fot vilket betyder långt mellan Breven.

Marknadsbevakningen är som vanligt aktiv men det blir färre Brev om det inte är fullt nödvändigt pga någon kraftig börshändelse.

 

Självklart kommer servicen gällande Brygglån och Obligationer att vara igång som vanligt.

Det är mycket möjligt att det lanseras ett eller två nya lån med start i veckan.

 

Fel tid

Jag kommer att vara 9 timmar efter i tid vilket kan betyder att jag inte kan nås på telefon för än eftermiddagen svensk tid. E-post fungerar alltid.

 

Tidig återbetalning

Föregående vecka blev ett av brygglånen återbetalt i förtid. Snopet med en löptid på enbart 4 månader men detta är inget som förändrar årsräntan som i det fallet var 12%, något lägre än vanligt men på goda grunder. Säkerheten i lånet var av modell "kassaskåp".

Troligen kommer det ett nytt tillfälle till förräntning inom kort.

 

Det har med nuvarande marknadssituation varit svårt att sia om utvecklingen i sektorn för obligationer.

Samtidigt som efterfrågan på ränteavkastning har ökat lavinartat har även utbudet av obligationer ökat och speciellt då inom fastighetssektorn i Sverige.

 

Först befarade vi att detta skulle betyda längre teckningstider för en obligation men uppenbarligen var det ett misstag och en kraftig underskattning av mängden fritt kapital som söker förräntning.

Efterfrågan är fortfarande mycket större än tillgången och speciellt då tillgången på brygglån vilket betyder att vi fortsätter att följa våra rutiner vid teckning, dvs alla dokument via e-post.

 

Nya tider?

Aktiesparande har för många blivit synonymt med pensionssparande via fonder på börsen.

Det glödande intresse som visade sig i form av aktieklubbar, ständiga nyemissioner och ett otal aktietidningar är i kraftig nedgång sedan toppen ett antal år sedan.

Orsaken är självfallet en rad kraftiga plötsliga börsfall och en rad lika obegripliga uppgångar.

 

Det är inte bara vi vanliga aktiesparare som tycker så utan även ett växande antal mycket starka placerare och huvudägare. Läs nedan:

 

Ny trend

 

I USA har sedan toppen för 20 år sedan antalet nyemissioner fallit med 75% och antalet börshandlade bolag har fallit med 43%.

 

Viljan att placera i nya publika aktiebolag har minskat lika mycket som viljan att genomgå det krångliga och dyra nät av regler och krav som behövs vid en börsintroduktion.

Resultatet har förutom ett fallande antal aktiebolag på börsen blivit ett kraftigt ökat antal privatägda bolag. Antalet aktiebolag i USA är fler än någonsin.

 

Inte nog med det, det är även så att en rad stora och vinstgivande bolag köps ut från börsen av investmentbolag.

Tanken med detta är att man då får möjlighet att manövrera bolaget utan hänsyn till börsregler och krav på offentlighet.

Borta är kravet på ständiga kvartalsrapporter, offentliggörande av styrelsens löner, möjlighet att göra strategiska förändringar utan att dessa blir offentliga i förtid och då kan skada strategin, mm mm.

 

Grunden borta

Anledningen till att skapa ett aktiebolag och notera detta på en börs var ursprungligen behovet av att få in kapital till dyra investeringar.

Detta är allt annat än ett problem idag. Det visade sig i en stor undersökning i amerikanska företag att endast 8% av de tillfrågade företagen sade sig inte ha tillgängligt kapital för att kunna utföra önskade investeringar.

 

Skulle det ändå finnas behov av kapital är det inga som helst problem att få fram detta genom riktade obligationslån. Pengar som söker ränteavkastning finns i överflöd.

 

Dessutom finns för många företag inget behov av den sortens kapitaltillskott.

Flera av de ledande och mest värdefulla bolagen som tex. Apple, Alphabet (Google), Facebook, Amazon, Microsoft mfl. tillverkar inget alls och i de fall de säljer produkter så tillverkas dessa hos underleverantörer som själv får stå för investeringar.

En helt ny spelplan mao.

 

Ett annat oroande svar på frågan Privat-Publikt, var att 77% av bolagen svarade Ja på frågan om de trodde "att det skulle vara lättare att driva bolaget i önskad riktning om det var privat?".

 

Oväntad paus

Antalet bolag som gått från att vara publika på en aktiebörs till att vara privatägda via investmentbolag och andra storägare har kraftigt ökat fram tills nu.

Nu har vi för tillfället en stagnation på utköpen och orsaken till den är en aning skrämmande!

 

Börsvärderingarna anses nu av investmentbolagen vara så höga att man avvaktar med utköp tills nästa kraftiga börsfall.

Med det kapital dessa investmentbolag förfogar över finns det skäl att tro att de också kan bistå till ett sådant fall.....

Det finns alltså fler än jag som tycker att börsen är övervärderad.

 

Uppdelning Bra-Dåliga

Typiskt för från börsen utköpta bolag och kvarvarande bolag är att de utköpta bolagen visar på en betydligt bättre vinstutveckling sedan utköp.

Även i de fall där vinsten för bolagen fallit anses de ändå vara mer värda idag då vinstfallen oftast kan hänföras till långsiktiga förändringar.

Dessutom utsätts bolagen inte för värdeförändringar från tillfälliga nycker på börsen.

 

Nytt ljus

Det ser alltså ut som om det finns all anledning att fundera en del på börsvärden och hur man ska få avkastning på sparkapital.

Ett börsbolag i mängden verkar inte vara lösningen längre då många av de riktigt bra bolagen blir utköpta medan de bra bolag som inte blir utköpta tycks vara för högt värderade.

 

Ändrad värdering....

...tycks för närvarande vara på gång, i vart fall här i Sverige. Börsen faller för fullt för tillfället och det kommer minst att behövas ett Nej till Brexit för att det åter ska stabilisera sig igen.

 

Nu -Semester!

Men som sagt, jag finns självklart tillgänglig, speciellt via e-post.

 

 

Trevlig Sommar!

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

24/5 Obligation 5 år 8,25% /år Pågår , nästan fulltecknad

 

24/5 Obligation 4 år 10,25% /år Fulltecknad

 

15/6 Brygglån 9-24 mån 12%

 

16/6 Brygglån 11-24 mån 12%

 

20/6 Brygglån 3-9 mån 15%

 

22/6 Brygglån 9-15 mån 12%

 

x/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har sex företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 12 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,95

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,18

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,46

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

16,62

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

3,45

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,20

0,42

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-06-13

6,8

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

4,3 -4,6%

Kina (HK) EWH

5,2 +

Sydafrika EZA

4,8 -

EMU-området EZU

4,8 -

Indien IFN

5,6 -

Latinamerika ILF

4,6 -

Ryssland RSX

5,1 +0,6%

USA SPY

5,4 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +0,4%

5,8 +

Oljeindustrin OIH

6,2 +5,7%

Teknologi QQQ

5,3 -1,2%

Olja USO

7,0 +

Energi XLE

6,1 -

Sjukvård XLV

5,8 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,4 -

Astra Zeneca AZN

4,1 -

Ericsson ERIC

3,0 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Bank

-0,3%

Kemi

-0,4%

Kontor

-0,5%

Energi

-3,4%

Hela marknaden

-1,2%

5-Handelsdagar

Förändring

Stål

2,7%

Miljö

1,7%

Gruva

1,6%

Läkemedel

-3,8%

Hela marknaden

-0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

8,6%

Miljö

5,0%

Stål

4,9%

Livsmedel

-2,0%

Hela marknaden

1,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

18,4% -

Säljvärderade aktier

12,4% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

På väg ner

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved