No limit?

 

Den senaste rapporten om situationen för arbetslösheten i USA gav ett dystert besked.

Det visade sig att mycket få personer lyckat få en varaktig anställning det senaste året samt att den statistik som finns kring arbetssökande, är väldigt förvanskad.

Orsaken till det är att många av de personer som borde vara inskrivna som arbetssökande helt enkelt struntar i detta då de efter en tid inte kan få ut någon ersättning längre. Dessa personer får livnära sig på svartjobb och allmosor.

 

Men, FEDs Mrs. Yellen överröstade den problematiken när hon förklarade att räntan kommer att höjas stegvis när det är dags för detta!

 

Det måste ändå vara ett nytt rekord i floskler och upprepning?

 

Marknaden bryr sig inte om vilket, det lät bra och hur ska man kunna motsäga något alls av det som sades?

Självklart kommer räntan att höjas stegvis och självklart sker detta när det är dags.....

 

No limit

Börsen i främst USA fortsätter att stiga mot nya toppnivåer, allt beroende på avsaknad av den gravitation som en marknadsstyrd ränta kan erbjuda, dvs ett alternativ till aktieplacering.

 

Med tanke på att börsen i USA närmar sig nya rekordnivåer och att den svenska börsen inte är där än, är det fullt tänkbart att vi kan få se en fortsatt stigning på den svenska börsen.

 

Då detta inte är värdekopplat utan snarare ska ses som en reflex och ängslan över att inte "hänga med " blir det något av ett korthus som lätt kan falla.

 

Ti-värdet talar för stabilitet och med såväl Presidentvalet i USA som Brexit på behörigt avstånd är det svårt att se några riktiga oroshärdar än så läge.

Extra hjälp får vi av att oljepriset fortsätter att stiga vilket i sin tur ökar lönsamheten för de stora börsbolagen i branschen och samtidigt minskar säljtrycket på aktiemarknaden.

 

Sammanfattningsvis är läget oförändrat, dvs de stora penningströmmarna på börsen har två placeringsalternativ: aktier eller i princip räntelös placering.

För vår del finns företagsobligationer i olika former, i främst fastighetssektorn.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer (Uppdaterad)

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

24/5 Obligation 5 år 8,25% /år Pågår , nästan fulltecknad

 

24/5 Obligation 4 år 10,25% /år Pågår

 

13/6 Brygglån 9-24 mån 12%

 

16/6 Brygglån 11-24 mån 12%

 

20/6 Brygglån 3-9 mån 15%

 

22/6 Brygglån 9-15 mån 12%

 

x/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,22

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

13,67

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,23

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

13,32

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,98

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,38

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-06-08

7,2

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,1 +

Kina (HK) EWH

5,4 +

Sydafrika EZA

5,5 +8,2%

EMU-området EZU

5,4 +

Indien IFN

6,1 +

Latinamerika ILF

5,0 +

Ryssland RSX +2,3%

5,8 +

USA SPY

5,5 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,3 +

Oljeindustrin OIH +2,5%

7,0 +9,0%

Teknologi QQQ

5,5 -0,1%

Olja USO

7,7 +

Energi XLE

6,7 +

Sjukvård XLV

6,0 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,1 +

Astra Zeneca AZN

4,9 +

Ericsson ERIC

3,5 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

2,0%

Fordon

1,8%

Energi

1,0%

Läkemedel

-1,4%

Hela marknaden

0,3%

5-Handelsdagar

Förändring

Gruva

9,4%

Stål

5,3%

Olja

5,2%

Livsmedel

-0,2%

Hela marknaden

1,6%

10-Handelsdagar

Förändring

Bank

8,1%

Stål

7,6%

Olja

6,8%

Livsmedel

+1,4%

Hela marknaden

3,8%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

23,8% +

Säljvärderade aktier

9,2% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Stabilt igen

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved