Marknaden

 

Marknaden har onekligen vänt upp igen efter förra veckans ansträngningar.

Samtliga sektorer utom Latinamerika och Guld visar på en uppgång sett över en veckas tid.

Att dessa två sektorer faller är självklart, Latinamerika har stora problem både i Brasilien och i Venezuela, som inte visar på några positiva siffror alls.

Guldet faller i värde i takt med att USD stiger mot andra ledande valutor. Det fungerar ungefär som kommunicerande kärl.

 

Tekniska Signaler

 

Som jag nämnde i förra Brevet finns det nu många signaler som indikerar på en fortsatt uppgång.

Den stora frågan är dock om dessa fortfarande fungerar med avsaknad av räntan?

 

Det finns inte längre något riktigt motstånd eller motkraft till en fortsatt prisstegring vilket i sin tur betyder att då det inte har funnits något motstånd, då är risken för plötsligt fall stort.

 

TA 50/200

Traditionellt finns det en signal som kan eller har ansetts starkare än de flesta, ett genombrott av motståndet som utgörs av 200-dagars och 50-dagars genomsnittliga pris för ett index eller aktie.

Låter kanske krångligt men är väldigt enkelt.

 

Det man tittar på är priset för aktuell sektor, index eller aktie.

När det priset är högre än både det genomsnittliga priset för de senaste 50- resp. 200-dagarna, då anses ett motstånd mot fortsatt uppgång ha brutits.

 

Ska det vara riktigt bra då ska 50-dagars priset ha stigit över 200-dagars-priset.

Applåder från TA-folket blir det om båda dessa kurvor dessutom är på väg upp.

 

Riktigt så väl är det inte men ser man på de tre grönmarkerade exemplen i kurvorna nedan är det tydligt att det finns en teknisk upp-signal i S&P 500, Olja och Finanssektorn.

Den signalen finns i flera andra sektorer också men detta är troligen de för stunden viktigaste sektorerna.

 

Men, glöm inte att titta även i början av kurvorna....där ser man hur fort det kan falla igen, trots köpsignal.

 

Anledningen...

..till att jag visar dessa diagram är för att förklara den positiva ton som råder bland börsfolk, inte för att jag själv är en övertygad TA-investerare!

 

Vad som är rätt, det vet man som alltid först i efterhand.

 

Brygglånen

Dessa är något uppskjutna i tid för att göra det administrativa arbetet genomförbart.

Just nu pågår teckning av de två långa fastighetsobligationerna, vilket tar ytterligare en vecka.

Därefter kommer brygglånen. Det finns utrymme kvar för de som är intresserade av en årsränta

på 8,5 - 10,5%.

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer (Uppdaterad)

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

24/5 Obligation 5 år 8,25% /år Pågår

 

24/5 Obligation 4 år 10,25% /år Pågår

 

13/6 Brygglån 9-24 mån 12%

 

16/6 Brygglån 11-24 mån 12%

 

20/6 Brygglån 3-9 mån 15%

 

22/6 Brygglån 9-15 mån 12%

 

x/7 Brygglån 3-9 mån - %

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,22

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

13,67

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,23

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

13,32

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

2,98

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,38

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-05-31

6,5

+

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,2 +

Kina (HK) EWH

5,1 +

Sydafrika EZA

4,8 +

EMU-området EZU

5,5 +

Indien IFN +1,4%

6,1 +4,2%

Latinamerika ILF

4,7 -1,3%

Ryssland RSX

5,8 +

USA SPY

5,7 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,0 -3,4%

Oljeindustrin OIH

5,8 +

Teknologi QQQ +0,5%

5,7 +3,4%

Olja USO

7,5 +

Energi XLE

6,2 +

Sjukvå rd XLV

5,5 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,2 +

Astra Zeneca AZN

5,0 +

Ericsson ERIC

3,5 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Fastigheter

1,9%

Fritid

1,5%

Hemmet

1,1%

Gruva

-2,5%

Hela marknaden

0,5%

5-Handelsdagar

Förändring

Bank

6,3%

Fastigheter

6,2%

Livsmedel

4,3%

Gruva

-2,3%

Hela marknaden

2,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Bank

8,7%

Läkemedel

8,3%

Fastigheter

5,8%

Gruva

-5,4%

Hela marknaden

2,5%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

57%

TI-värde 5-dagar

+

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

21,3% +

Säljvärderade aktier

12,6% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Förnyad kraft

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved