Marknaden

 

Dollarpriset stiger och guldet faller, allt i takt med att förväntningarna på en räntehöjning i USA närmar sig.

Vi kan nog förvänta oss mer av det samma ett tag till, i vart fall så länge räntehöjningen inte dementeras starkt av FED.

 

Ti-värdet har sakta tagit sig ner mot riktigt svaga nivåer och är nu på väg under Ti-5, detta trots att börserna haft en ganska bra utveckling.

Det beror på en svag handelsvolym, få aktier som noterar nya toppar samt en förändrad långsiktig ränteprognos.

Och inte minst på att vi är i Zonen dvs de månader då aktier generellt sett inte stiger i pris.

 

 

Detaljgranskning

 

Det är svårt att få en neutral uppfattning om hur det står till med börser och dess värderingar.

Detta beror så klart på att alternativ till stora delar saknas eller redan är mer än fullvärderade.

 

Vad vi kan göra är att ta fram den klassiska grafen över aktiebörsen S&P 500 Index och dess värdering det senaste seklet.

Vad vi då kan göra är att i denna kompensera för inflationen som varit.

 

Resultatet av detta är på alla vis omtvistat.

Om nu grafen är inflationsjusterad, varför stiger kurvan?

Det är extra märkligt med tanke på att utdelningen från bolagen faktiskt fallit. Värdeökningen består idag till stor del av en kursökning där inte alltid p/e-talet hänger med. Dvs man betalar allt mer för vinsten per aktie.

 

Värdelöst?

Frågan är om det ens finns någon mening med den här sortens kurvor?

Ja, men inte som man tror, att det går att se om det absoluta värdet är för högt eller för lågt.

 

Det man kan se är istället om värderingen relativt sett har närmat sig en hög eller låg värdering?

Det ser man genom att använda det motstånd (röd linje) eller stöd (grön linje) som uppstått med tiden.

 

Just nu kan vi se hur kursutvecklingen en längre tid följt det röda motståndet upp.

Vi har inte varit i den nedre delen av den stigande kanalen på länge.

 

Detalj

Den något otydliga pilen pekar på en annan stödlinje, den som fungerat som stöd för börsuppgången sedan 2012.

Den stödlinjen har nu brutits nedåt och det finns en ökad risk för fall.

 

Tekniskt

Allt detta resonemang är rent tekniskt och här är vi inne på teknisk analys (TA).

Men, är det tillräckligt många som tror på den, då kan det bli en självspelande nedgång.

Den stora frågan idag är om vi ens kan använda oss av historisk statistik, nu när vi inte längre har den viktiga ingrediensen Ränta, eller för den delen Inflation?

Båda dessa komponenter har historiskt sett skapat klimatet för värdeutvecklingen på aktiebörser.

Man kan säga att de legat i motsatt vågskål som aktievärderingen och där fungerat som motvikt till en ohämmad värdestegring för aktier.

 

Idag består denna motvikt istället av prognostiserad tillväxt. Denna är betydligt svårare att mäta värdet av. Tillväxt kan drivas av både befolkningsökning och stigande skuldsättning, finansierad av banker och ökad statsskuldsättning.....

 

Slutsats

Det finns större anledning än någonsin att vara vaksam och inte lämna sina börsplaceringar obevakade. Att följa strömmen har blivit viktigare än någonsin nu när det blivit allt svårare att använda äldre information för att förutse framtida utveckling.

 

Mvh

Hans Dahlström

Brygglån och Företagsobligationer

 

Kommande

För att lättare kunna planera in deltagande i kommande lån finns här ett preliminärt schema över kommande emissioner.

 

23/5 Obligation 5 år 8,25%

 

30/5 Brygglån 9-24 mån 12%

 

1/6 Brygglån 3-9 mån 12%

 

7/6 Brygglån 3-9 mån 15%

 

13/6 Brygglån 9-24 mån 12%

 

Detaljer över lånen kommer löpande så snart de blir tillgängliga, oftast dagen före emissionen.

 

Det är alltid bara att i god tid meddela mig intresse för lånen.

Det blir inte på något vis bindande men det hjälper upp möjligheten att få tilldelning genom att så långt som möjligt kunna förbereda för deltagandet.

Ett brygglån fulltecknas vanligtvis på högst en dag.

 

En generell beskrivning av lånen ges om möjligt här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

 

 

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,54

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

14,58

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,56

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,80

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

3,52

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,45

0,65

1,45

29,4

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-05-19

5,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,0 -

Kina (HK) EWH

5,0 -

Sydafrika EZA

4,6 -3,1%

EMU-området EZU

5,3 -

Indien IFN

6,2 -

Latinamerika ILF

5,7 -

Ryssland RSX

6,2 -

USA SPY +0.1%

5,5 +0,2%

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,4 -

Oljeindustrin OIH

5,6 -

Teknologi QQQ

5,1 -

Olja USO

7,4 +2,7%

Energi XLE

6,4 -

Sjukvård XLV +0,4%

5,1 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,9 -

Astra Zeneca AZN

4,4 +

Ericsson ERIC

3,3 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Bank

1,7%

Läkemedel

1,4%

Finans

1,2%

Gruva

-0,9%

Hela marknaden

-0,1%

5-Handelsdagar

Förändring

Läkemedel

2,2%

Fastigheter

1,2%

Energi

0,7%

Livsmedel

-2,3%

Hela marknaden

-0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Energi

-0,7%

Internet

-1,2%

Metall prod

-1,6%

Fritid

-3,4%

Hela marknaden

-1,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

14,0% -

Säljvärderade aktier

15,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Bred försvagning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved