Marknaden

 

Varför börsen stigen vet vi inte men vi vet att det är Oljesektorn som är dragloket.

När oljepriset stiger drar det med sig en rad av gigantiska bolag med stor vikt i börsindex.

Dessutom drar det med sig oljeexportberoende länder som Ryssland vilket får Rysslandsfonden att se ut som en vinnare.

 

Det som talar mot en fortsatt utveckling i denna riktning är att oljelagren stiger, Europas krisländer förutspår en lägre tillväxt, inflationen i USA stiger och valutakriget trappas upp.

 

Ökar inte användningen av oljan, eller utbudet minskar, då faller snart oljepriset igen.

 

Italien är det land förutom Grekland som tydligast visar på svårigheten i att hålla den BNP-tillväxt som utlovats. Ser det ut så i dessa länder, då kan man vara säker på att det är på samma vis i flera andra liknande länder.

 

Att inflationen stiger i USA betyder att vi snart ser en ränteökning igen och då faller definitivt börsen.

Faller den i USA då faller den på alla andra ställen.

 

Snart kommer valutakriget i form av devalveringar, indirekt eller direkt, att bli ett verktyg för att öka tillväxten och stärka konkurrenskraften. Speciellt i Asien.

När inget annat hjälper brukar det vara den saken som återstår.

 

Kanske har jag en mörk syn på kommande utveckling men inget talar för en ljusare konjunktur den närmsta tiden.

 

Återstår

Det som idag känns friskt är de redan väldigt lönsamma företagen som kan försvara både aktievärdering och prognoser. Förhoppningsbolagen lever väldig nära gränsen där någon ropar

att -Kejsaren har inga kläder!

 

Ska man leta efter aktieplaceringar gör man bäst i att se sig om efter bolag med stabil vinst, låg fallhöjd och i sektorer med en stabil efterfrågan oavsett konjunktur.

Inte lätt men värt arbetet.

 

Idag ser vi ett ständigt växande behov av bostäder, transport och livsmedel.

Ser vi till hur fördelningen av jordens förmögenhet ser ut då framstår även företag

i lyx&flärd-sektorn som intressanta.

 

Att direkt gå in och peka på framtida vinnaraktier låter sig aldrig göras men principen att leta i rätt riktining är viktig.

 

Börsras?

Det har pratats i flera år om den saken men varje gång det närmat sig så har börsen rest sig igen pga den ständiga flod av pengar som inte längre har någon alternativ placeringsmöjlighet.

Det är därför väldigt viktigt att hålla ögonen på vad som sker med inflationen i USA.

Börjar räntan stiga där, då kommer de andra länderna snart efter.

Nollräntans främsta förtjänst har varit att den undanröjt räntekostnader för företag, fått aktier att stiga i pris vilket i sin tur fått aktieportföljer och förmögenheter att växa i värde.

Detta har då skapat större säkerhet för nya lån till konsumtion vilket misstolkats som en starkare konjunktur och tillväxt.

Det har varit väldigt lätt att tänka bort den ökade skuldsättningen....

Det räcker att titta på Sveriges ekonomi för att förstå det.

 

Preliminärt schema

Det har blivit en del uppdateringar här. Det lån som skulle sjösättas i måndags blev uppskjutet och några av de andra lånen kan påverkas av detta.

Än så länge ligger tidtabellen kvar, även om den inte är skriven i sten.

 

13/5 Obligation 4 år 10,5% Uppskjuten

 

23/5 Obligation 5 år 8,25%

 

30/5 Brygglån 9-24 mån 12%

 

1/6 Brygglån 3-9 mån 12%

 

7/6 Brygglån 3-9 mån 15%

 

13/6 Brygglån 9-24 mån 12%

 

Det blir alltså ett utmärkt tillfälle att bygga en portfölj med olika löptider.

Intresset är mycket stort så det är bra att vara beredd när de väl släpps.

Tiden är preliminär men ger en indikation på vad som är på gång.

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,61

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,72

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,68

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

15,63

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

3,38

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,47

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen början av maj.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-05-17

6,0

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,2 -

Kina (HK) EWH

5,2 -2,3%

Sydafrika EZA

5,0 -

EMU-området EZU

5,5 -

Indien IFN

6,3 +

Latinamerika ILF

6,3 +

Ryssland RSX +2,0%

6,7 +2,9%

USA SPY

5,3 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,7 +

Oljeindustrin OIH

6,1 +

Teknologi QQQ

5,3 -

Olja USO +3,4%

7,8 +3,7%

Energi XLE

6,5 +

Sjukvård XLV

5,1 -1,2%

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,9 -

Astra Zeneca AZN

4,4 -

Ericsson ERIC

3,7 -

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Olja

2,6%

Energi

1,4%

Fastigheter

0,4%

Läkemedel

-2,5%

Hela marknaden

0,8%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

1,2%

Fastigheter

1,2%

Energi

0,7%

Stål

-2,9%

Hela marknaden

0,5%

10-Handelsdagar

Förändring

Olja

1,5%

Flyg&försvar

1,2%

Fastigheter

1,2%

Energi

-5,4%

Hela marknaden

0,1%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

42%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

22,1% +

Säljvärderade aktier

13,7% +

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Tecken på vändning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved