Marknaden

 

Tillfällig paus på Börsen?

 

Efter en veckas frånvaro kan jag bara konstatera att just nu står indexet på Stockholmsbörsen på exakt samma nivå som för en vecka sedan.

Otroligt nog, skulle man kunna tillägga.

Anledningen till det är att samtliga Ti-värden för de olika sektorerna är betydligt lägre och den absolut största drivkraften till de senaste dagarnas uppgång är att priset på råolja åter börjat stiga.

Detta i kombination med fallande energi- och malmpriser är knappast något som kännetecknar en stark konjunktur.

Det är fortsatt försiktighet som gäller.

 

 

Någon speciell rekommendation om vad som ska göras eller var det ska placeras, finns inte att ge på någon stabil grund.

Däremot kan jag konstatera att jag nu är i väldigt gott sällskap med min avoga syn på aktieplaceringar rent generellt. Åtskilliga tunga placerare, vilka är tvingade att vara transparenta med placeringarna, lämnar risk och placerar nu allt mer i avkastningslösa varianter av typen riskfria statsobligationer. Dessutom kompletteras dessa med negativa placeringar där vinsten kommer när börsen faller.

 

Anledningen till det är flera, dels den stilla perioden över sommaren och dels insikten om att den så omtalade högkonjunkturen förmodligen inte blir bättre än så här, på väldigt länge.

 

Sektorer

De rörelser vi sett i en del sektorer har alla sin grund i spekulation.

Oljepriset var nere och vände på väldigt låg nivå för att sedan ha fått en bra fart upp igen. Inte pga. en ökad efterfrågan eller pga. någon form av ny fungerande kartell nu när OPEC så gott som havererat, orsaken har istället varit just antagandet att priset bottnat.

 

Samma sak har vi sett hos järn och annan malm, som också varit nere på låga nivåer.

Plötsligt vänder priset upp utan ökad efterfrågan, dvs på spekulation.

För järnmalmens del vände det ner igen då efterfrågan uteblev.

 

Guld

Åter igen ser guldet ut att vara den tillgång som står på tur att få en högre värdering.

Efterfrågan ökar och guldrelaterade bolag ser stabila ut.

Men, det finns en stor fara med guld, priset är alltid relaterat till dollarn som i sin tur har en värdering till kronan av en orsak som kan bero på i stort sett vad som helst.

Man får helt enkelt med sig en okänd faktor.

 

Brygglån

Det brygglån som var på gång för en dryg vecka sedan blev uppskjutet på okänd framtid men däremot lanseras troligen ett nytt lån i nästa vecka och då ett långt sådan. Mer information kommer.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,48

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

14,85

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,56

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,64

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

3,33

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,51

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen början av maj.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-05-11

7,1

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

5,3 +

Kina (HK) EWH

5,5 -1,9%

Sydafrika EZA

5,3 +

EMU-området EZU

5,7 +

Indien IFN

6,3 +3,2%

Latinamerika ILF +4,1%

6,8 +

Ryssland RSX

6,1 +

USA SPY

5,8 +

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD

5,4 -

Oljeindustrin OIH

5,8 -2,7%

Teknologi QQQ

5,4 +2,7%

Olja USO +2,9%

6,8 +

Energi XLE

6,3 +

Sjukvård XLV

5,4 +

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

5,9 +

Astra Zeneca AZN

4,5 +

Ericsson ERIC

3,2 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

2,6%

Stål

2,5%

Flyg&Försvar

2,3%

Energi

-0,9%

Hela marknaden

0,9%

5-Handelsdagar

Förändring

Flyg&Försvar

5,0%

Fastigheter

3,2%

Konsult

2,6%

Stål

-4,1%

Hela marknaden

0,4%

10-Handelsdagar

Förändring

Flyg&Försvar

2,8%

Fastigheter

2,7%

ElVaGas

1,9%

Energi

-7,7%

Hela marknaden

-0,9%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

24,3% -

Säljvärderade aktier

10,8% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Försvagning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved