Marknaden

 

Tillfällig paus

 

Kommande vecka blir detarprasamt med Brevet pga resa.

Som vanligt gäller full bevakning och händer något speciellt kommer Brevet ut som vanligt.

Det går att kommunicera med mig både per telefon 0707272754, eller e-post hd@presterafinans.se, om än med någon fördröjning.

 

Troligen kommer det ett nytt lite längre Brygglån i början av nästa vecka kring 9:e maj och i så fall sänds information ut i vanlig ordning.

 

Dagen har goda förutsättningar för att bli lugn då det är helg både i Storbritannien och på flera av marknaderna i Asien.

Med tanke på de ganska svaga konjunkturrapporter som kommit är risken stor att oljan åter kommer att tappa i pris och därmed får fart på en nedgång igen.

Det som också bäddar för detta är de ganska höga Ti-värden vi har haft ett tag nu.

Speciellt Latinamerika ser ut att ladda för en nedgång med ett Ti-värde på 8,2 men i övrigt ingen ekonomi alls!

 

Guld

En ovanligt stor uppgång ser vi i Guldsektorn där både guldet och guldgruvorna nu stigit rejält i värde sedan botten i december. Det brukar inte förebåda något gott för övrig ekonom.

 

En möjlig anledning till att guldpriset ökar kan vara att det nu på många håll kostar pengar att köpa långa statsobligationer eller att låta banken förvara pengar åt dig.

Varför inte då köpa guld som i vart fall inte minskar i vikt med tiden?

 

Tillfällig support får guldet också av säsongseffekten nu när vi går in i klassiska Dödszonen för aktier, maj- oktober, tiden då fritt placeringsbart kapital på marknaden minskar.

Numera är visserligen en faktor fullständigt korrupt, räntan, men oavsett så minskar kapitalflödet över sommaren.

 

Sammantaget finns inte något mer att tillägga och det som nyss såg ut som starten på en längre uppgång har istället fört oss till samma indexnivå som för en månad sedan.

 

 

Mvh

Hans Dahlström

 

 

Guldfynd

En spekulationsportfölj med start i november 2013.

Bolagen hade vid tiden för start stabila utsikter och rimliga värderingar.

Riktlinjen för portföljen är minst en fördubbling av värdet över 2-3 år.

 

Dollarpriset var vid starten av portföljen 6,40 Sek.

 

Rimlig värdering?

Ser man på den redovisade värderingen är flera av bolagen allt annat än rimligt värderade.

Men, vid tidpunkten för inköp i november 2013 var Ti-indikatorn för Guldsektorn mycket låg och samtliga bolag hade ett lågt och positivt p/e-tal.

Anledningen till att dessa tal för en del bolag nu ser bedrövliga ut är ett resultat av det senaste årets kraftiga prisfall på guld där bolagen fått se värdet på sitt innehav av brytbara tillgångar kraftigt minska.

Detta ger en skev bild av bolagens egentliga värde och gör att vi håller fast vid dessa, trots de märkliga p/e-talen, så länge Ti-indikatorn inte stiger till toppnivåer.

 

Det ska tilläggas att en portfölj som denna i verkligheten givetvis har en stop/loss nivå strax under inköpsvärdet.

I realiteten hade portföljen redan varit avyttrad vid en tidigare vinstnivå men som ett studium över hur en tidigare lovande placering kan förändras, får den ligga kvar.

 

Namn

Ticker

In-köp

Pris nu

Värde nu

Värde

Start

Pe-tal

McEwing Mining

MUX

1,94

2,60

1,55

2,56

-3,6

Pan America Silver

PAAS

10,68

15,67

9,96

13,51

-5,8

Eldorado Gold

EGO

6,35

4,21

7,02

6,49

22,5

Newcrest Mining

NCMGY

8,27

14,79

12,52

10,25

5,7

Gold Resource

GORO

4,99

3,29

3,76

5,00

4,6

Timmins Gold corp

TGD

1,13

0,53

0,65

1,45

29,4

Återbetalda Brygglån

Vi har sedan start deltagit i totalt 11 lån som samtliga blivit återbetalda.

Årsräntan har varierat mellan 12 -20% beroende på löptid och ställd säkerhet.

 

Löptiden för lånen har varierat mellan 3-18 månader. Den längre löptiden efter förlängning eller omförhandling.

Den vanligast förekommande löptiden har varit 6 månader, med tre månaders förlängning.

 

 

Återbetalt Förlagslån

Vi har haft ett förlagslån som löpte på två år.

Räntan på lånet blev 25% per år.

 

 

Löpande Företagsobligationer

Vi har fem företagsobligationer löpande med kvartalsvis betald årsränta på 8,25 - 10,5%.

Löptiderna sträcker sig från 3 - 5 år med första återbetalningen i oktober 2017.

 

Samtliga obligationer är noterade och kan köpas eller säljas på andrahandsmarknad med garanterad likviditet.

 

 

Löpande Brygglån

Vi har 13 igångvarande brygglån med årsränta på 12 - 15%.

Löptiderna sträcker sig mellan 3 - 18 månader.

 

 

Nästa Brygglån / Företagsobligation

Nästa lån presenteras troligen början av maj.

Som brukligt görs detta med en generell beskrivning här i Brevet, samt genom en detaljerad beskrivning med prospekt via e-post, direkt till er med aktiva kapitalförsäkringar.

 

För att delta i ett brygglån är det nödvändigt att öppna en kapitalförsäkring.

Detta görs via mig och tar ca 1-2 veckor.

 

Sparande i enbart företagsobligationer kan göras via en ISK och går att starta på någon enstaka dag.

Aktuella värden

Datum

Ti-värde

Förändring 5-dagar

2016-05-02

7,6

-

Fondmixen

 

Namnen på fonderna som anges i fondmixen Prestera Momentum är generella namn som anger inriktningen på fondplaceringen.

Namnen på motsvarande fond hos just ditt fondbolag kan var annorlunda.

Prestera Momentum fondmix

Penningmarknadsfond SEK

100%

Sverigefond

0%

 

Geografiska fonder

Marknad Ticker

TI -värde 5-dagars trend

Sverige EWD

6,2 -

Kina (HK) EWH

6,2 -1,9%

Sydafrika EZA

7,1 +

EMU-området EZU

6,1 -

Indien IFN

5,9 -

Latinamerika ILF +0,8%

8,2 +3,9%

Ryssland RSX

7,7 +

USA SPY

5,9 -

Sektorfonder

Marknad Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

Guld GLD +2,0%

6,1 +

Oljeindustrin OIH

8,1 +

Teknologi QQQ

5,4 -2,9%

Olja USO

7,7 +5,2%

Energi XLE

7,1 +

Sjukvård XLV

5,4 -

Svenska aktier i USA

Bolag Ticker

Ti-värde 5-dagars trend

ASEA Brown B. ABB

6,8 +

Astra Zeneca AZN

4,4 -

Ericsson ERIC

3,8 +

Sektorbevakning

Bästa / Sämsta sektorn per handelsdagar

En Dag

Förändring

Gruva

3,7%

Internet

1,6%

Stål

0,7%

Miljö

-1,1%

Hela marknaden

-0,4%

5-Handelsdagar

Förändring

Olja

3,7%

Energi

2,7%

Papper

2,6%

Internet

-2,2%

Hela marknaden

0,2%

10-Handelsdagar

Förändring

Gruva

12,5%

Olja

7,8%

Energi

5,2%

Internet

-3,7%

Hela marknaden

+0,0%

Börsbarometern

En sammanfattning av långa och korta indikatorer där ett lågt värde indikerar svagt börsklimat och ett högt visar på ett stabilt tillstånd

Börsbarometern

14%

TI-värde 5-dagar

-

Köpvärderade aktier

(Eufori över 50%

panik under 10%

35,0% -

Säljvärderade aktier

7,9% -

Insiderhandel

-

Flöde till fondmarknaden

+

Belåningsgrad sparare

-

Historiska likheter

-

Försvagning

 

Länk till >Arkivet

 

Här finns tidigare Brev, aktuella produkter, mm.

 

Kontakt Presterafinans

 

Prestera Gruppen AB

Hans Dahlström

Stora Rödde

27564 Blentarp

 

Tel. 0416-13068

Mob. 0707 27 27 54

Mail. hd@presterafinans.se

 

 

 

Copyright © All Rights Reserved